سوالات درس ۲ انسان و محیط زیست یازدهم

سوالات درس ۲ انسان و محیط زیست یازدهم

سوالات درس دوم انسان و محیط زیست با جواب

سوالات درس ۲ انسان و محیط زیست یازدهم

سوالات درس دوم انسان و محیط زیست با جواب

سوالات انسان و محیط زیست یازدهم / درس دوم

۱- دو بخش اصلی خاک را نام ببرید.
جواب: از دو بخش مواد معدنی و آلی تشکیل می شود.

۲- اهمیت خاک را بنویسید.
جواب: خاک در تأمین آینده پایدار و امنیت غذایی نقش دارد.

۳- مدت زمان لازم برای تشکیل هر سانتی متر خاک چقدر است؟
جواب: تشکیل هر سانتیمتر خاک در شرایط مختلف آب و هوایی از ۱۰۰تا ۱۰۰۰۰سال طول می کشد.

۴- مهم ترین ترکیبات تشکیل دهنده خاک را بنویسید.
جواب: ۵۰درصد از کل حجم خاک از منافذی که ۲۵درصد آن را هوا و ۲۵درصد آن را آب پر کرده است، تشکیل شده است. وجود آب و هوا برای گیاهان و سایر موجوداتی که در خاک زندگی میکنند، بسیار مهم است.

۵- اهمیت وجود ترکیب آب و هوا در خاک را بنویسید.
جواب: ترکیب این ذرات خاک موجب سهولت نفوذ ریشه گیاهان در خاک، تهویه و نگهداری عناصر غذایی گیاهان در خاک می شود.

۶- کانی های تشکیل دهنده بخش معدنی خاک را نام ببرید.
جواب: بخش معدنی خاک از انواع کانی ها تشکیل شده است که در ساختار این کانی ها انواع عناصر مانند سدیم، کلسیم، پتاسیم و… به کار رفته است.

۷- علل شور شدن و قلیایی شدن خاک را بنویسید.
جواب: افزایش غلظت موادی مانند سدیم و پتاسیم موجب شور شدن، قلیایی شدن یا شور قلیایی شدن خاک می شود.

۸- روش کشاورزان برای مقابله با قلیایی شدن خاک را بنویسید.
جواب: کشاورزان باید گیاهان مناسب با این نوع خاک ها را انتخاب کنند.

۹- اهمیت مواد آلی خاک را بنویسید.
جواب: مواد آلی خاک یکی از مقادیر کیفی در سلامت خاک اند و در حاصلخیزی خاک های کشاورزی بسیار اهمیت دارند.

۱۰- عوامل از دست رفتن خاک خوب را نام ببرید.
جواب: فرسایش، آلودگی، غرقابی شدن، بیابان زایی، شورشدن، تغییر کاربری زمین ها (تبدیل مزرعه ها، مرتع ها، باغ ها و جنگل ها به مناطق مسکونی و صنعتی) چرای بی رویه، گرد و غبار، آتش سوزی و فعالیت های صنعتی توان تولید خاک را تحت تأثیر قرار می دهند.

۱۱- آلوده کننده های خاک را نام ببرید.-آلوده کننده های خاک را نام ببرید.
۱۲- آلاینده ها ی خاک چگونه روی سلامتی انسان تاثیر می گذارند؟
جواب: آلاینده ها به صورت غیر مستقیم و از طریق گیاهان یا به صورت مستقیم از طریق استنشاق یا جذب پوستی روی سلامت انسان و جانوران تأثیر می گذارند. این آلاینده ها پس از ورود به بدن موجودات زنده، فعالیت دستگاه های مختلف بدن را تحت تأثیر قرار می دهند. مانند کادمیوم

۱۳- روش های ورود کادمیوم به خاک و تاثیرات آن بر سلامت انسان را توضیح دهید.
جواب: کادمیوم از طریق فاضلاب صنایع رنگ سازی، پلاستیک سازی، باتری سازی، عکاسی، کارخانه های ذوب فلزات، کود های فسفر دار و سوخت های فسیلی وارد خاک می شود. این عنصر به آسانی به وسیله گیاه قابل جذب است و باعث بالا رفتن فشار خون و نارسایی کلیه ها در انسان می شود.

۱۴- روش های ورود نیکل به خاک و تاثیرات آن بر سلامت انسان را توضیح دهید.
جواب: نیکل از عناصری است که در صنایع فولاد و فلزات، رنگ سازی، لوازم آرایشی و ادوات برقی از آن استفاده می شود. با توجه به اینکه نیکل می تواند به راحتی توسط گیاه جذب شود و سمیت شدیدی ایجاد کند، سبب زرد شدن گیاهان (کلروز ) می شود. برخی از آثار آلودگی نیکل، مشکلات دستگاه تنفسی، اختلال در سیستم ایمنی و انواع سرطان ها در انسان است.

۱۵- روش های پیش گیری از آلودگی خاک را بنویسید.
جواب: برای پیش گیری از آلودگی خاک، باید از ورود انواع آلاینده ها مانند فاضلاب، پسماند و آلاینده های گازی به خاک جلوگیری کرد.

۱۶- راه های شناسایی و مقابله با آلودگی خاک را توضیح دهید.
جواب: برای شناسایی آلودگی خاک از استانداردهای کیفیت خاک استفاده می شود. مقادیر استاندارد خاک، استانداردهای عمومی کیفیت هستند که در کشورهای مختلف برای قانونمند کردن مدیریت خاک های آلوده از آنها استفاده می شود. زمانی که غلظت آلاینده ها در خاک بیش تر از مقدار استاندارد باشد، خاک آلوده محسوب می شود و آثار سوء بر سلامتی انسان و یا سایر موجودات زنده می گذارد. در صورتی که میزان آلاینده ها بیش از مقدار استاندارد باشد، ابتدا باید منبع آلاینده حذف و سپس اقدام به برطرف کردن آلودگی خاک کرد.

۱۷- کم هزینه ترین و کم خطر ترین روش برای رفع آلودگی خاک چیست؟ توضیح دهید.
جواب: کم هزینه ترین و کم خطر ترین این روش ها حذف زیستی آلودگی است که معمولاً به وسیله برخی از موجودات زنده صورت می گیرد و آن را زیست پالایی می گویند.

۱۸- گیاه پالایی را تعریف کنید.
جواب: رفع آلودگی خاک توسط گیاهان

۱۹- زیست پالایی را تعریف کنید.
جواب: حذف زیستی آلودگی توسط برخی موجودات زنده

۲۰- امنیت غذایی را تعریف کنید.
جواب: امنیت غذایی به معنای دسترسی همه افراد به غذای کافی و مناسب است.

۲۱- ایمنی غذایی را تعریف کنید.
جواب: ایمنی غذایی نیز به مفهوم حفظ و نگهداری غذا از هرآلودگی است، این دو تعریف شامل مزرعه تا سفره می شود.

۲۲- تراژن چیست؟
جواب: در دو دهه اخیر، مهندسی ژنتیک با استفاده از علم زیست فناوری موفق به تولید محصولات تغییر یافته ژنتیکی یا تراژن در جهان شده است. در این روش ژنهای جدیدی به یک موجود زنده منتقل می شود تا صفات موردنظر به دست آید.

۲۳- مهم ترین محصولات تراژن را نام ببرید.
جواب: مواد غذایی تراژن از دهه ۹۰میلادی وارد بازار مصرف شده است. شایع ترین محصولات تراژن سویا، ذرت، پنبه و کلزا هستند.

۲۴- مزیت های تراژن را بنویسید.
جواب: افزایش تولید محصولات زراعی، عدم نیاز به آفت کش و علف کش، جلوگیری از آلودگی خاک به دلیل کاهش مصرف سموم دفع آفات نباتی، افزایش تنوع ژنتیک در گیاهان زراعی و باغی برخوردارند.

۲۵- علل استفاده از کود توسط کشاورزان را بنویسید.
جواب: گیاهان، مواد غذایی مورد نیاز خود را از خاک به دست می آورند و بدین ترتیب مواد غذایی خاک کاهش می یابد. کشاورزان و باغداران برای جبران این کاهش، یکی از انواع کودهای زیستی یا شیمیایی را به کار می برند.

۲۶- انواع کود را نام ببرید.
جواب: کودهای زیستی، همان طور که از نام شان پیداست، در نتیجه تجزیه جانداران و بقایای آنها و یا حاصل از فعالیت موجودات زنده به دست می آیند. کودهای شیمیایی ترکیباتی اند که بااستفاده از مواد شیمیایی در کارخانه تولید می شوند.

۲۷- پیامدهای منفی استفاده زیاد از کودهای شیمیایی را بنویسید.
جواب: استفاده از کودهای شیمیایی و آفت کش ها آلودگی آب، خاک و هوا را به دنبال دارد. هم چنین کودهای شیمیایی علاوه بر آسیب رساندن به محیط زیست، موجب کاهش حاصل خیزی خاک و عدم ایمنی غذایی می گردند. آلودگی ناشی از کودها بر سلامت انسان نیز اثر می گذارد.

۲۸- کمپوست چیست؟
جواب: کمپوست یکی از انواع کودهای زیستی است که از تجزیه پسماند مواد غذایی، باقی مانده گیاهان پس از برداشت محصول، فضولات وزواید غیرقابل مصرف دامی به دست می آید.

۲۹- ورمی کمپوست چیست؟
جواب: «ورمی کمپوست» نیز یک کود زیستی است که از فضولات کرم خاکی حاصل می شود.

۳۰- علل استفاده از کودهای زیستی چیست؟توضیح دهید.
جواب: به دلیل آشکار شدن آثار سوء مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و قیمت بالای آنها، استفاده از کودهای زیستی در کشاورزی مطرح شده است. در کشاورزی ارگانیک با استفاده از کود های زیستی سلامت خاک، گیاه، انسان و سیاره زمین تأمین می شود.

۳۱- کشاورزی ارگانیک چیست؟ شرح دهید.
جواب: در این نوع کشاورزی از مواد شیمیایی و سموم دفع آفات در شرایط خاص و به مقدار محدود به کار می رود.

۳۲- علل استفاده از کشت گلخانه ای را بیان کنید.
جواب: تامین غذا به دلیل بارندگی کم و نامنظم و وضعیت بحرانی منابع آب و خاک مشکل مهمی است که یکی از راه حل های آن کشت گلخانه ای است. نابودی آفات و بیماری ها با روش های زیستی و کاهش مصرف سموم در گلخانه ها، باعث افزایش کیفیت محصول، حفظ محیط زیست و همچنین افزایش صادرات می شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.