سوالات درس ۳ انسان و محیط زیست یازدهم

سوالات درس ۳ انسان و محیط زیست یازدهم

سوالات درس سوم انسان و محیط زیست با جواب

سوالات درس ۳ انسان و محیط زیست یازدهم

سوالات درس سوم انسان و محیط زیست با جواب

سوالات انسان و محیط زیست یازدهم / درس سوم

۱- اهمیت هوا با آب و غذا را باهم مقایسه کنید.
جواب: بدون تردید نیاز به هوا برای ادامه زندگی، بیش از سایر چیزهای دیگر است .آدمی می تواند بدون غذا تقریبا ۵ هفته و بدون آب حدود ۵ روز زنده بماند؛ درحالی که بدون هوا بیش از چند دقیقه نمی تواند زنده بماند. هر فرد به طور متوسط و طبیعی در هر ۴ثانیه یک بار نفس می کشد. اهمیت هوا فقط به دلیل تنفس کردن موجودات زنده نیست، بلکه وجود هوا کره در حفاظت از آنها در برابر اشعه های خطرناک خورشید نیز نقش مهم و اساسی ایفا می نماید.

۲- چرا امروزه یکی از دغدغه های اصلی مردم هوای پاک و سالم می باشد؟
جواب: در گذشته، دغدغه های مردم فقط تأمین نان و آب بود، اما امروزه با رشد فزاینده فعالیت های صنعتی و افزایش مصرف انرژی، تعداد وسایل نقلیه موتوری و رشد شهرنشینی و توسعه

عمودی شهرها، داشتن هوای پاک و سالم نیز، به این دغدغه ها افزوده شده است. پدیده
جواب: آلودگی هوا در مناطق شهری، یکی از پیامدهای صنعتی شدن زندگی انسان است که از حدود سیصد سال قبل شروع و روز به روز بر میزان و شدت آن افزوده می شود.

۳- علل آلودگی هوا در کلان شهر های کشور چیست؟ شرح دهید.
جواب: به دلایل گوناگون، نظیر تعداد خودروهای سبک و سنگین، وجود صنایع آلاینده، انواع فرایند های احتراقی، تولید برق یا صنایع شیمیایی در معرض انواع آلایندگی های هوا قرار دارند.

۴- مفهوم متفاوت آلودگی هوا برای افراد جامعه، خلبان، کشاورز و صاحیان صنعت را بنویسید.
جواب: آلودگی هوا برای افراد مختلف، مفهوم و معنای متفاوتی دارد. به طوری که افراد جامعه، کاهش دید، تحریک چشم، اختلال درسیستم تنفسی و گردوغباری که روی وسایل می نشیند را آلودگی محسوب می کنند. برای یک کشاورز، عواملی که به گیاهان، حیوانات و محصولات کشاورزی زیان وارد می کند، آلودگی محسوب می شود. برای یک خلبان کاهش میزان دید، آلودگی هوا محسوب می گردد و برای صاحبان صنعت فقط مسائل مربوط به مهار آلودگی هوا مد نظر است.

۵- مفهوم آلودگی هوا از نظر محیط زیست بنویسید.
جواب: از نظر محیط زیست وجودهرگونه ترکیب اضافی در هوا، که سلامت و بهداشت جانداران رابه خطر اندازد، آلودگی هوا تلقی می شود. آلاینده های هوا ممکن است به صورت گاز، مایع و یا جامد باشند.

۶- پیامدهای منفی آلودگی هوا را بنویسید.
جواب: آلودگی هوا هم چنین به اجسام، ساختمان ها و اموال مردم آسیب می رساند و رفاه وآسایش عمومی و تعادل طبیعی محیط زیست را مختل می سازد.

۷- علل تفاوت آلودگی هر منطقه با منطقه دیگر چیست؟
جواب: آلودگی هوای هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است و به عواملی مانند: نوع آب و هوا، وجود رشته کوه ها، فعالیت های صنعتی، کشاورزی و … آن منطقه بستگی دارد.

۸- چرا آلودگی هوا بحراتی تدریجی است؟
جواب: در برخی موارد تأثیر آلودگی هوا بر انسان و محیط زیست تدریجی و کند است که دراین صورت کم تر مورد توجه قرار می گیرد و اکثر مردم آن را جدی تلقی نمی کنند و زمانی که به وضعیت حاد و اضطراری می رسد، مورد توجه آن ها قرار می گیرد. بنابراین می توان گفت آلودگی هوا، بحرانی تدریجی است و در دراز مدت نتایج آن مشخص می شود.

۹- اهمیت شاخص کیفیت هوا را بنویسید.
جواب: شاخص کیفیت هوا ابزاری کلیدی جهت آگاهی از کیفیت هوا، نحوه اثر آلودگی هوا بر سلامت و روش های محافظتی در برابر آن است.

۱۰- شاخص مهم برای گزارش روزانه کیفیت هوا را بنویسید.
جواب: این شاخص برای پنج آلاینده اصلی هوا یعنی: ذرات معلق، نیتروژن دی اکسید، ازون سطح زمین، کربن منوکسید و گوگرد دی اکسید محاسبه می شود.

شاخص کیفیت هوا از منظر سلامت انسان، به چند طبقه تقسیم می شود؟نام ببرید.
جواب: ۶طبقه تقسیم می شود که عبارتست از:

طبقه تقسیم می شود که عبارتست از
جهت بزرگ شدن جدول بالا روی آن کلیک کنید!

۱۱- پیامدهای منی طوفان های گرو غبار چیست؟
جواب: این پدیده در ابعاد منطقه ای، ملی و محلی خسارات متعددی به محیط زیست، بهداشت و سلامت جامعه، منابع زیربنایی و تأسیسات صنعتی وارد می نماید .

۱۲- پیامدهای آلودگی هوا را بنویسید.
جواب: تأثیرات بسیار مخربی بر زندگی گونه های مختلف زیستی برجای گذاشته است و به نوعی زندگی آنان را مورد تهدید قرار داده است. از این رو همواره مورد توجه دانشمندان بوده است. آلودگی هوا به اشکال مختلف زندگی انسان و سایر جانداران را تحت تأثیر قرار می دهد. مهم ترین شکل آن تهدید سلامت انسان و بروز بیماریهای تنفسی، قلبی و … است. ریزش بارش های اسیدی، تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی از دیگر پیامدهای آلودگی هواست.

۱۳- بارش اسیدی چیست؟
جواب: بارش اسیدی به هرگونه بارش، مانند باران، برف، تگرگ یا حتی مه که درآن مواد مضری مانند اکسیدهای نیتروژن و گوگرد وجود داشته باشند، اطلاق می شود.

۱۴- نحوه پیدایش بارش های اسیدی را بنویسید.
جواب: این دو ماده در هوا کره با اکسیژن و بخار آب واکنش شیمیایی داده و به صورت نیتریک اسید و سولفوریک اسید در می آیند. عامل اصلی این آلاینده ها، مصرف سوخت های فسیلی در صنایع، حمل و نقل و کارخانه های مختلف است که سبب افزایش شدید میزان اسیدیته بارش می شوند.نحوه پیدایش بارش های اسیدی را بنویسید.
۱۵- پیامدهای بارش های اسیدی را بنویسید.
جواب: باران اسیدی باعث آسیب رساندن به انسان ها و سایر جانداران و نمای ساختمان ها و بناهای تاریخی، رنگ خودروها و کاهش حاصل خیزی خاک های کشاورزی می شود .

۱۶- وضعیت هوای شهر مکزیکوسیتی درسال۱۹۹۰را با زمان امروزی مقایسه کنید.
جواب: مکزیکوسیتی به عنوان یکی از موفق ترین شهرهای دنیا در مقابله با آلودگی هوا شناخته می شود. سال ۱۹۹۲سازمان ملل این شهر را به عنوان آلوده ترین شهر جهان معرفی کرد. در سال ، ۱۹۹۰در حدود ۳۳۰روز شاخص آلاینده ها در این شهر بالاتر از حد استانداردبود. آن زمان مشهور بود که در مکزیکوسیتی به خاطر آلودگی هوا، پرنده ها هنگام پرواز می میرند و روی زمین می افتند. اما امروز بااجرای برنامه های منسجم مقابله با آلودگی هوا، دیگر نام مکزیکوسیتی حتی در میان ۱۰شهر اول آلوده جهان به چشم نمی خورد.

۱۷- مهم ترین راهکارهای منسجم و سریع در مهار آلودگی هوا در شهر مکزیکو سیتی را بنویسید.
جواب: کیفیت نامطلوب سوخت و خودروهای فرسوده یکی از مهم ترین دلایل آلودگی هوای مکزیکوسیتی بود. دولت مکزیک با سرمایه ۹/۳میلیارد دلار پالایش گاه هایی برای تولید سوخت مناسب (با میزان گوگرد پایین) راه اندازی کرد. اصلاح کیفیت بنزین را میتوان مهم ترین سیاست دولت مکزیک در مهار آلودگی هوای مکزیکوسیتی دانست (شکل ۸ (راهکارهای منسجم و سریع در کاهش آلودگی هوا عبارت اند از:کاهش استفاده از خودروهای شخصی، بهبود کیفیت خودروها، گسترش سیستم نقلیه عمومی و اصلاح کیفیت بنزین است.

۱۸- کشورچین با چه اقداماتی با آلودگی هوا مقابله کرده است؟نام ببرید.
جواب: کشور چین در حال حاضر بزرگ ترین تولیدکننده پانل خورشیدی، موتورسیکلت برقی، دوچرخه برقی و یکی از موفق ترین کشورها در زمینه استفاده از سیستم حمل و نقل الکتریکی است و توانسته بسیاری از معضلات محیط زیستی و کمبود انرژی های فسیلی خود را با استفاده از انرژی های نو و پاک جبران کند.

۱۹- انواع آلودگی هوا را نام ببرید.
جواب: افزون بر انواع مختلف آلاینده های موجود در هوا، که باعث تغییر ترکیب هوا می شوند، آلودگی های دیگری مانند: آلودگی صوتی، الکترومغناطیسی، نوری و حرارتی نیز وجود دارند که باعث تغییرات و آلودگی های فیزیکی هوا می گردند.

۲۰- آلودگی صوتی چیست؟
جواب: منظور از آلودگی صوتی، امواج ناخواسته ای است که بر فعالیت موجودات زنده به ویژه انسان تأثیر می گذارند و می توانند با تأثیر گذاری بر سامانه اعصاب و شنوایی انسان باعث عوارض متعدد جسمی و روحی شوند. انتشار صدا در محیط باز و بسته با هم متفاوت است.

۲۱- وضعیت امواج صوتی در محیط باز و بسته را توضیح دهید.
جواب: در یک محیط باز امواج صوتی بدون برخورد به مانع منتشر می شوند و در نهایت از بین می روند؛ اما در محیط بسته ، امواج صوتی پس از برخوردبه دیوارها و موانع موجود در مسیر، منعکس و تشدید می شوند.

۲۲- علل افزایش آلودگی الکترومغناطیسی را بنویسید.
جواب: متأسفانه با توسعه فناوری های مختلف در زندگی، مقدار این آلودگی ها افزایش یافته است.مانند افزایش استفاده ازوسایل منزل (سشوار، ماشین لباس شویی، مایکرویو) و خطوط انتقال برق فشار قوی، تلفن همراه ، امواج رادیویی و…

۲۳- راه های کاهش تأثیرات امواج الکترومغناطیسی را بنویسید.
جواب: ۱ عدم استفاده طولانی مدت از تلفن همراه
۲ خاموش کردن تلفن همراه در شب و هنگام خوابیدن
۳ رعایت فاصله بین وسایل برقی و محل استراحت
۴ استفاده نکردن بچه های زیر شش سال از وسایل الکترونیکی
۵ رعایت حریم ساخت و ساز با خطوط برق فشار قوی

۲۴- تاثیرات وسایل خانگی دارای سیم پیچی در آلودگی الکترومغناطیسی را بنویسید.
جواب: در بین وسایل منزل، آن دسته از وسایلی که سیم پیچی دارند، مانند سشوار، جاروبرقی، ماشین لباسشویی و … میدان مغناطیسی بسیار قوی تری در اطراف خود ایجاد می کنند که باعث ایجاد آلودگی های الکترومغناطیسی می شوند.

۲۵- تاثیر برخی از فناوری های ساخته بشر بر الکترومغناطیس طبیعی زمین را بنویسید.
جواب: پژوهش ها نشان می دهد که برخی از فناوری های ساخته بشر میدان های الکترومغناطیس طبیعی زمین را تغییر می دهند؛ در این شرایط جانورانی که از نیروهای طبیعی برای جهت یابی و تعیین موقعیت استفاده می کنند، گیج می شوند و مسیر خود را گم می کنند.

۲۶- تاثیرات امواج رادیویی و مایکروویو را توضیح دهید.
جواب: امواج رادیویی و مایکروویو نیز بر محیط زیست تأثیر گذارند. این امواج افزون بر انسان ها و حیوانات، برگیاهان و درختان نیز تأثیراتی دارند.

۲۷- پیامدهای منفی آلودگی نوری را بنویسید.
جواب: نورهای مصنوعی در زمان ها یا مکان های نامناسب و با کیفیت نامطلوب، محیط زیست و آسمان شب را آلوده می سازند .نور زیاد در شهرها نیز باعث ایجاد مشکلاتی در رصد آسمان شب می شود. وجود نور زیاد در برخی بزرگراه ها در طول شب، باعث تغییر اکوسیستم برای گیاهان و درختان و حتی جانوران موجود در اطراف آن بزرگراه می شود.

۲۸- عوامل آلودگی هوا در محیط های بسته را بنویسید.
جواب: تراکم و نزدیکی بیش ازحد ساختمان ها، عدم تهویه مناسب هوابه منظور جلوگیری از اتلاف انرژی، استفاده از مواد مصنوعی و شیمیایی در ساختمان، مبلمان و وسایل شخصی، همین طور استفاده از حشره کش ها، مواد شوینده، تمیزکننده و ضدعفونی کننده دانست.

۲۹- میزان آلودگی محیط های بسته با محیط های باز مقایسه کنید.
جواب: همواره محیط های بسته، ۵تا ۱۰برابر آلوده تر از محیط های باز مجاور خود هستند و این درحالی است که ۸۰درصد اوقات و ساعات زندگی انسان ها در محیط های بسته سپری می شود.

۳۰- پیامدها ی ناشی از آلودگی هوای محیط بسته را بنویسید.
جواب: از مشکلات ناشی از آلودگی هوای محیط بسته میتوان به سرطان ریه، آسم، نازایی، کاهش دید و بیماریهای قلبی عروقی و مرگ و میر اشاره کرد.

۳۱- مهم ترین آلاینده های هوای محیط های بسته را بنویسید.
جواب: عوامل آلرژی، ترکیبات ارگانیک بخار شونده، فرمالدئید، اکسیدهای نیتروژن، کربن مونواکسید ، رادن، سرب و آفت زدا ها

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.