سوالات درس ۵ انسان و محیط زیست یازدهم

سوالات درس ۵ انسان و محیط زیست یازدهم

سوالات درس پنجم انسان و محیط زیست با جواب

سوالات درس ۵ انسان و محیط زیست یازدهم

سوالات درس پنجم انسان و محیط زیست با جواب

سوالات انسان و محیط زیست یازدهم / درس ۵

۱- زباله چیست؟
جواب: زباله یا پسماند، باقی مانده موادی است که از آنها استفاده کرده ایم و به آنها نیاز نداریم.

۲- انواع زباله را نام ببرید.
جواب: زباله های خانگی و شهری
زباله های کشاورزی
صنعتی و ساختمانی
زباله های بیمارستانی
زباله های خطرناک
انواع زباله را نام ببرید.
۳- زباله های خانگی و شهری چیست؟
جواب: عمدتاً از پسمانده مواد غذایی و پوست میوه و سبزی، کاغذ، پلاستیک، قطعات فلزی، شیشه، پارچه و چوب تشکیل شده است.

۴- زباله های کشاورزی، صنعتی و ساختمانی چیست؟
جواب: شامل ضایعات کشاورزی، فلزات، مواد پلاستیکی و شیمیایی و نخاله های ساختمانی است که در جریان فعالیت های اقتصادی، تولید می شود.

۵- زباله های بیمارستانی چیست؟
جواب: مواد حاصل از فعالیت های پزشکی و درمانی نظیر سرنگ ها، مواد پانسمان و باقی مانده داروها و وسایل جراحی را تشکیل می دهند.

۶- زباله های خطرناک چیست؟
جواب: زباله هایی هستند که تأثیرات شیمیایی و خورندگی، آتش زایی و انفجاری، پرتوزایی و سمی دارند؛ مانند باتری، روغن ترمز، حشره کش، رنگ های روغنی، ضدیخ، لامپ های کم مصرف و فلورسنت، زباله های الکترونیکی مانند رایانه ها و تجهیزات جانبی آن ها، لوح های فشرده، گوشی های تلفن همراه هوشمند و هم چنین زباله های هسته ای یا اتمی. زباله های  الکترونیکی مقدار زیادی فلزات سمی و خطرناک مانند جیوه، سرب و کادمیوم دارند.

۷- چرا زباله های بیمارستانی جزو زباله های خطرناک محسوب می شوند؟
جواب: زباله های بیمارستانی و زباله های خطرناک باید با روش ها و شرایط خاصی دفع شوند و رهاکردن یا دفن آنها در محیط، صحیح نیست و عواقب زیان باری در پی دارد.

۸- انواع پسماند خانگی را نام ببرید.
جواب: زباله های خانگی و شهری را می توان به پسماند خشک و پسماند تر تقسیم کرد.

۹- خطر بزرگ زباله ها در دنیای امروزی چیست؟
جواب: زباله، فقط مشکل کشور ما نیست. موضوع دفع زباله ها در دنیای امروز یک مسئله بسیار مهم زیست محیطی جهانی است که کل سیاره زمین را به عنوان تنها سکونتگاه بشر در معرض مخاطره قرار داده است. همه کشورها اعم از کشورهای پیشرفته صنعتی و کشور های در حال صنعتی شدن با این مشکل روبه رو هستند.

۱۰- تولید زباله در کشور های پیشرفته و عقب مانده مقایسه کنید.
جواب: میزان تولید زباله در کشورهای پیشرفته صنعتی بسیار بیش تر است. فردی که در ایالات متحده امریکا زندگی می کند، نسبت به فردی که در یک کشور افریقایی ساکن است، ۱۴ برابر بیشتر کاغذ و ۱۹ برابر بیشتر آلومینیوم مصرف می کند و بنابراین، بیشتر به محیط زیست لطمه می زند. ایالات متحده امریکا سالانه ۱۵۰ میلیون تن زباله تولید می کند. یک استرالیایی یا یک کانادایی سالانه ۶۸۰کیلوگرم زباله تولید می کند، درحالی که این رقم برای یک نفر در زامبیا کم تر از ۱۰۰کیلوگرم است.

۱۱- مدیریت پسماند چیست؟
جواب: مدیریت پسماند یا دفع زباله عبارت است از همه فعالیت هایی که برای جمع آوری، حمل و نقل، پردازش، بازیافت، دفن بهداشتی یا انهدام زباله ها انجام می شود.

۱۲- کشورهای مختلف در مدیریت پسماند مقایسه کنید.
جواب: برخی کشورها در مدیریت پسماند بسیار موفق بوده اند و برخی هنوز نتوانسته اند به روش هایی مناسب دست پیدا کنند.

۱۳- در کشور ما کدام سازمان امور مربوط به پسماند را برعهده دارد؟
جواب: «سازمان مدیریت پسماند» که وابسته به شهرداری است، امور مربوط به پسماند را بر عهده دارد.

۱۴- زباله های ما چه سرنوشتی پیدا می کنند؟
جواب: حمل ، گورستان زباله، سوزاندن زباله، تولید انرژی از زباله، تولید پوسال (کمپوست) و بازیافت

۱۵- زباله های خانگی توسط کامیون های حمل زباله به کجا برده می شود؟
جواب: زباله های خانگی و خیابان ها در کامیون های جمع آوری زباله تخلیه می شوند. سپس این ماشین ها، زباله ها را به «گورستان زباله» می برند.

۱۶- خاکچال یا گورستان زباله چیست؟
جواب: «خاکچال» یا «گورستان زباله» گودالی است که آن را برای انبارکردن پسماند، حفر می کنند.

۱۷- گورستان زباله معمولا در کجا ساخته می شود؟
جواب: گورستان ها را معمولاً در خارج از شهرها و مناطق مسکونی، بنا می کنند.

۱۸- گورستان زباله چگونه ساخته می شود؟
جواب: پوشش پلاستیکی و خاک رس را مانند آستر در ته گورستان و کناره های گودال قرار می دهند.
پس از ریختن زباله در گودال، روی آن یک لایه خاک می ریزند و آن را با بولدوزر صاف می کنند.

۱۹- شیرابه های زباله چگونه آب های زیرزمینی را آلوده می کند؟
جواب: اگر دفن زباله با اصول و شرایط صحیح صورت نگیرد، شیرابه زباله ها به زمین نشت میکند و واردآب های زیرزمینی می شود.

۲۰- برای جلوگیری از انفجار گورستان زباله باید چه اقداماتی انجام شود؟
جواب: به علت تجمع گاز ناشی از زباله ها در زیر خاک، ممکن است انفجار رخ دهد. به همین دلیل، لوله هایی برای خارج کردن گاز در این محل نصب می کنند.

۲۱- چرا گورستان ها در نواحی پر باران مشکلات بیش تری ایجاد می کنند؟
جواب: گورستان های زباله در مناطق پر باران و مرطوب مشکلات بیش تری از نظر روان شدن شیرابه ها ایجاد می کنند.چرا گورستان ها درنواحی پرباران مشکالت بیش تری ایجاد می کنند؟
۲۲- پیامدهای دفن غیربهداشتی زباله ها را بنویسید.
جواب: اگر زباله ها به طور بهداشتی دفن نشوند یا بخشی از آنها در زمین هاپراکنده شوند، انواع آلودگی ها از طریق پرندگان و دام ها وارد چرخه غذایی می شود و موجودات زنده و انسان را بیمار می کند.

۲۳- پیامدهای پراکندگی زباله درسطح آب ها و زمین های شیب دار چیست؟
جواب: پراکندگی زباله در سطح آب ها و زمین به ویژه زمین های شیب دار موجب سرازیر شدن شیرابه ها می شود و شیوع انواع بیماری های عفونی و خطرناک و تجمع و افزایش جانوران موذی را به دنبال دارد.

۲۴- چرا ما مرتّباً به مکان های جدید برای دفن زباله نیاز داریم؟
جواب: حتی اگر دفن زباله به شیوه بهداشتی صورت بگیرد، وقتی گورستان زباله پر می شود باید، به سراغ کندن گودال دیگری برای دفن زباله برویم. بنابراین، ما مرتباً به مکان های جدید برای دفن زباله نیاز داریم؛ چون گورستان ها پر شده اند و یا در حال پرشدن هستند.

۲۵- پیامدهای سوزاندن زباله را بنویسید.
جواب: سوزاندن زباله در دستگاه های زباله سوز نیز مشکلاتی چون آلودگی هوا را در پی دارد و خاکستر های حاصل از سوزاندن آن نیز سمی است و باید دفن شود.

۲۶- کدام کارخانه های زباله سوز گران و پرهزینه اند؟
جواب: احداث کارخانه های زباله سوز به ویژه اگر مجهز به فناوری های پیشرفته باشند و استانداردهای آلایندگی را داشته باشند گران و پرهزینه اند.

۲۷- نحوه تولید انرژی از زباله را بنویسید.
جواب: امروزه با احداث نیروگاه های زباله سوز، انرژی گرمایی و الکتریکی از سوزاندن زباله به دست می آورند.

۲۸- نیروگاه های بیو گاز چگونه کار می کنند؟
جواب: هم چنین نیروگاه های زیستگاز (بیوگاز) با استفاده از گاز حاصل از زباله هایی که منشأ زیستی دارند، برق و گرما تولید می کنند.

۲۹- نیروگاه های بیو گاز در کشور ما در کجا قرار دارند؟
جواب: در ایران، نیروگاه های زیست گاز شیراز و مشهد نمونه ای از این نیروگاه هاست.

۳۰- پوسال(کمپوست) چیست؟
جواب: پوسال (کمپوست) نوعی کود آلی و طبیعی است که در اثر فرایند های زیستی حاصل می شود.

۳۱- روش به دست آمدن پوسال (کمپوست) را بنویسید.
جواب: این کود آلی در اثر پوسیده شدن و تجزیه بقایای گیاهی مانند سبزی ها، میوه ها، علف ها، برگ ها و پسماند های خانگی و شهری با روش خاصی به دست می آید. به این کود، خاکبرگ هم می گویند. در گذشته نیز کشاورزان از فضولات انسانی و حیوانی، کود تهیه می کردند و با آن خاک را قوت می بخشیدند.

۳۲- مهم ترین کاربردهای پوسال (کمپوست)را نام ببرید.
جواب: کودی که از پسماند های کشاورزی و خانگی و خوراکی تهیه می شود، بسیار مغذی است و می توان در باغداری، کشاورزی و تقویت خاک باغچه و گلدان از آن استفاده کرد.

۳۳- چرا بسیاری ازموادی که در سطل یا کیسه زباله وجود دارد لازم نیست از گورستان های زباله سرد ربیاورند؟
جواب: بسیاری از موادی که در سطل یا کیسه زباله شما وجود دارند، لازم نیست از گورستان زباله سر در بیاورند یا سوزانده شوند؛ زیرا می توان از این چیزهای کهنه، محصولات جدید و قابل استفاده تولید کرد.

۳۴- کدام پسماند ها قابل تبدیل به مواد جدید هستند؟
جواب: انواع بسته بندی ها، کاغذ، مقوا، قوطی های کنسرو و رب، بطری های پلاستیکی، شیشه، قطعات پلاستیکی و کیسه نایلون، قابل تبدیل به مواد جدید هستند.

۳۵- در کارخانه های بازیافت چه کارهای انجام می شود؟
جواب: در کارخانه های بازیافت، کاغذهای مصرف شده را به خمیر تبدیل می کنند و دوباره از آن کاغذ درست می کنند. شیشه ها، قوطی های آلومینیومی، ظروف پلاستیکی و بطری های آب و شیر و مانند آن را در کوره های بسیار داغ ذوب می کنند و در قالب می ریزند و یا به ورقه هایی تبدیل می کنند و سپس از آن ها محصولات جدیدی می سازند.

۳۶- چرا بازیافت می کنیم؟
جواب: الف- موادی مانند روزنامه، قوطی های آلومینیومی، بطری پلاستیکی و … که روزانه از آنها استفاده می کنیم، همگی از زمین به دست می آیند. به عبارت دیگر برای تولید آنها از منابع طبیعی استفاده می شود. بازیافت موجب حفاظت از منابع و صرفه جویی در مصرف آن می شود.
ب- بازیافت موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. چون استخراج مواد از زمین قبلاً یک بار انجام شده و به علاوه برای تبدیل مواد استفاده شده به مواد نو، کم تر انرژی مصرف می شود. برای مثال تولید آلومینیوم بازیافت شده ۹۰درصد انرژی کمتری از تولید آن از سنگ معدن نیاز دارد.
پ- بازیافت موجب کاهش آلودگی هوا می شود. برای مثال تولید شیشه با مواد بازیافت شده آلودگی تولید را ۱۴درصد تا ۲۰درصد کاهش می دهد و یا یک قوطی آلومینیومی با مواد بازیافت شده ۹۵درصد نسبت به ساختن آن از مواد خام کم تر آلودگی ایجاد می کند.
ت- از پخش و پراکنده شدن موادی چون پلاستیک در طبیعت که زیان های جبران ناپذیری برای آب و خاک و موجودات زنده به وجود می آورد، جلوگیری می کنند همانطور که می دانید مواد آلی و بقایای گیاهی و جانوری در خاک تجزیه می شوند؛ اما برخی مواد مصنوعی سال ها زمان نیاز دارند که تجزیه شوند و به اصطلاح تجزیه ناپذیرند. بازیافت موجب کاهش آلودگی

 

۳۷- هرم را توضیح دهید.-هرم را توضیح دهید.
این هرم مربوط به هرم پسماند می باشد. در راس هرم بیشترین مطلوبیت را می بینیم و در قاعده هرم حداقل مطلوبیت را می توان دید. بهترین کار برای کاهش تولید زباله بر طبق هرم پسماند این است که یا زباله تولید نشود و یا زباله کمی تولید شود که به آن بازگاهی گفته می شود و یا باز مصرف زباله و یا بازیافت و یا تولید انرژی از زباله و حداقل مطلوبیت، دفن یا انهدام زباله می باشد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.