سوالات درس ۱۷ هدیه های آسمانی پنجم با جواب

سوالات درس ۱۷ هدیه های آسمانی پنجم با جواب

سوالات متن هدیه پنجم درس هفدهم

سوالات درس ۱۷ هدیه های آسمانی پنجم با جواب

سوالات متن هدیه پنجم درس هفدهم

سوالات هدیه پنجم / درس ۱۷ : این ها و آن ها

۱- بهشتیان چه خصوصیاتی دارند؟
جواب: خوشحال هستند و چهره آن ها از نشاط و سرور می درخشد
خدمتکاران هر آن چه اراده می کنند غذا و میوه برایشان فراهم می کنند

۲- بهشت چطور جایی است؟
جواب: قصرها و باغ های چشم نواز و خیره کننده که در آن ها نهر هایی از آب زلال و شیر و بهترین عسل جاری است .
صدای دلنشین پرنده ها و جویبار و عطر گل های رنگارنگ همه جا را پر کرده است فرشتگان به آن ها احترام می گذارند

۳- دوزخیان چه خصوصیاتی دارند؟
جواب: پژمرده و افسرده اند و چهره هایشان غم گین و غبار آلود است . حسرت زده و پشیمان و با خشم و عصبانیت به هم نگاه می کنند و به هم بد می گویند

۴- دوزخ چطور جایی است؟
جواب: صدا و فریادهای وحشتناک به گوش می رسد و عذاب سوزان و دردناک برای آن ها فراهم شده است .
نه آبی و نه غذایی که از تشنگی و گرسنگی نجاتشان دهد و روزی هزاران بار آرزوی مرگ می کنند

۵- فاصله گرفتن از چه چیزهایی باعث می شود به دوزخ بروند؟
جواب: فاصله گرفتن از دستورهای خدا و نماز و عبادت فاصله گرفتن از سفارش های پیامبر و کتاب آسمانی ستم به دیگران و پایمال کردن حق مردم و فکر نکردن به نیازمندان

۶- آیه ان یوم الفصل کان میقاتا چه مفهومی دارد؟
جواب: روز جدایی نیکوکاران و بدکاران ، میعاد همگان است

۷- دو آیه مربوط به خوشی های بهشتیان بنویسید .
جواب: نعمت ها و لذت هایشان هیچ کاه به پایان نمی رسد
هرآنچه دلشان می خواهد برایشان فراهم می شود

۸- دو آیه مربوط به سختی های جهنمیان بنویسید .
جواب: هیچ راه فراری ندارند و از آبی بد بو می نوشند و سیراب نمی شوند

۹- معنای روز فصل چیست؟
جواب: روز قیامت که روز جدایی نیکوکاران و بدکاران است

۱۰- ضرب المثل هرچه کنی به خود کنی چه مفهومی دارد؟
جواب: نتیجه تمام اعمال ما چه خوب و چه بد به خودمان برمی گردد و در حقیقت ما با اعمال خودمان بهشت و جهنم را می سازیم

سری دوم سوالات متن هدیه پنجم (تکمیلی):

۱- خداوند در قرآن درباره ی جهنم و بدکاران چه فرموده است ؟
جواب: فرموده است : جهنم جایگاه بدکاران است به خاطر کارهای زشتی که در دنیا انجام داده اند .

۲- خداوند چه روزی را میعاد همگان معرفی کرده است ؟
جواب: روز جدایی نیکوکاران و بدکاران

۳- دو نمونه از ویژگی های بهشتیان و جهنمیان که در قرآن به آن اشاره شده است را بنویسید .
جواب: بهشتیان : ۱- نعمت ها و لذت هایشان هیچ گاه پایان نمی پذیرد . ۲- هر آن چه دلشان می خواهد برایشان فراهم می شود .
جهنمیان : ۱- هیچ راه فراری ندارند . ۲- از آبی بد بو می نوشند و سیراب نمی شوند .

۴- آیه ی  «اِنَّ یَومَ الفَصل کانَ میقاتا» اشاره به کدام مورد دارد ؟
جواب: قیامت

۵- روز فصل یکی از نام های …روز قیامت… است .

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۷ هدیه های آسمانی پنجم با جواب را قرار دادیم و برای بخش قبلی از سوالات درس شانزدهم هدیه پنجم