سوالات درس ۶ هدیه های آسمانی پنجم با جواب

سوالات درس ۶ هدیه های آسمانی پنجم با جواب

سوالات متن هدیه پنجم درس ششم

سوالات درس ۶ هدیه های آسمانی پنجم با جواب

سوالات متن هدیه پنجم درس ششم

سوالات هدیه پنجم /

درس ششم ::

۱- اموال و وسایل اطراف ما یا متعلق به …ما… است یا …دیگران… . برای استفاده از هر دسته از این اموال باید رفتار متفاوتی داشته باشیم .

۲- اموال و وسایلی که مربوط به شخص خاصی است …اموال شخصی… است و باید از صاحب آن اجازه گرفت و استفاده بدون اجازه از این …حرام… است

۳- اموال عمومی چیست؟
جواب: اموالی که متعلق به شخص خاصی نیست و متعلق به همه است و همه ما می توانیم از آن استفاده کنیم

۴- از اموال عمومی چگونه باید استفاده کرد؟
جواب: همه ما باید در حفظ و نگهداری آن بکوشیم و نسبت به نگهداری از آن ها مسئولیت داشته باشیم

۵- کم فروشی به چه معناست؟
جواب: اگر فروشنده جنس کمتر تحویل دهند کم فروشی کرده است و حرام است

۶- آیه ویل للمطففین به چه معناست؟
جواب: وای بر کم فروشان

۷- وسایل عمومی را مثال بزنید؟
جواب: نیمکت پارک – وسایل بازی – اتوبوس – وسایل مدرسه

۸- اگر از وسایل عمومی برای استفاده شخصی اقدام شود …حرام… است

۹- در اسلام برداشتن مال دیگران بدون اجازه …حرام… است

۱۰- به اموالی که متعلق به فرد خاصی نیست و همه می توانند از آن استفاده کنند …اموال عمومی… می گویند

۱۱- از اموال عمومی نمی توان استفاده …شخصی… کرد

۱۲- نیمکت های داخل پارک جزء …اموال عمومی… هستند

۱۳- اگر شما ۱۰ نان خریده باشید و در خانه متوجه شوید ۱۱ نان آورده اید چه کار باید انجام دهید؟
جواب: یا نان اضافه را برگردانیم یا پول نان اضافه را نانوایی بدهیم

۱۴- مریم خود نویسی را پیدا کرده است در چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟
جواب: باید صاحبش را پیدا کند و از آن اجازه بگیرد استفاده بدون اجازه حرام است

۱۵- اگر شخصی بدون اجازه از وسایل شخصی دیگران استفاده می کند چه می کنید؟
جواب: با مهربانی و ادب به او تذکر می دهیم که کار اشتباه و حرام است و باید برای استفاده از وسایل شخصی دیگران از صاحبش اجازه بگیری

سری دوم سوالات متن هدیه پنجم (تکمیلی):

۱- اموال عمومی یعنی چه ؟
جواب: یعنی اموالی که متعلق به همه ی مردم است .

۲- آیا وقتی امانتی ازکسی دست ما باشد، می توانیم آن را به کسی بدهیم ؟
جواب: نمی توانیم ، بدون رضایت او آن را به دیگران بدهیم .

۳- آیه ی « وَیلٌ لِلمُطَفَّفِین» اشاره به چه موضوعی دارد ؟
جواب: کم فروشی

۴- کم فروشی به چه معناست ؟
جواب: وقتی کسی کالایی را می خواهد، فروشنده باید دقیقاً به همان اندازه ی خواسته شده کالا را وزن کند و بفروشد یعنی اگر کم تر وزن کند و بگوید به همان اندازه وزن کرده ام کم فروشی کرده است .

۵- چند مثال از اموال عمومی بزنید .
جواب: اتوبوس – تخته سیاه کلاس – نیمکت پارک – میز مدرسه

۶- چند مثال از اموال خصوصی :
جواب: جامدادی دوستمان – دفترچه خاطرات همکلاسی ام – مدادرنگی دوستم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۶ هدیه های آسمانی پنجم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۷ هدیه پنجم و برای بخش قبلی از سوالات درس پنجم هدیه پنجم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.