سوالات درس ۸ هدیه های آسمانی پنجم با جواب

سوالات درس ۸ هدیه های آسمانی پنجم با جواب

سوالات متن هدیه پنجم درس هشتم

سوالات درس ۸ هدیه های آسمانی پنجم با جواب

سوالات متن هدیه پنجم درس هشتم

سوالات هدیه پنجم / درس هشتم :دو نامه

۱- تهمت و غیبت چه نتیجه هایی دارد؟
جواب: رابطه دوستانه افراد را از بین می برد
آبروی افراد از بین می رود
بین افراد کینه و بدبینی ایجاد می کند
نماز و روزه افرادی که این کار را می کنند قبول نمی شود

۲- در آیه لا یسخر قوم من قوم ………… خداوند ما را از چه کارهایی بازداشته است
جواب: یکدیگر را مسخره نکنید و القاب زشت روی یکدیگر نگذارید

۳- طبق آیه والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس نیکوکاران در مقابل خطای دیگران چه کاری انجام می دهند؟
جواب: نیکوکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو می برند و خطاهای دیگران را می بخشند

۴- در آیه و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان خداوند مسلمانان را از چه کاری بازداشته است؟
جواب: در کارهای بد به یکدیگر کمک نکنیم

۵- آیه وجتنبوا کثیرا من الظن به کدام گزینه زیر اشاره دارد
الف ) رفتار نیک
ب ) گفتار نیک
ج ) اندیشه نیک
د ) مهر و محبت

۶- گناهی که از زبان سرچشمه می گیرد نام ببرید .
جواب: دروغ – تهمت – خبرچینی – غیبت – دادن لقب های زشت – مسخره کردن

۷- امام صادق علیه السلام: بدترین مردم کسی است که مردم از شر …زبان… او در امان نیستند

۸- در برابر رفتار نادرست دیگران چگونه باید رفتار کنیم؟
جواب: دوستانه به او تذکر بدهیم و او را متوجه اشتباه و گناهش بکنیم

۹- تهمت یعنی چه ؟
جواب: یعنی گمان بد به کسی بردن و کسی را به کاری که انجام نداده متهم کردن

۱۰-غیبت به چه معنا است؟
جواب: پشت سر کسی بدگویی کردن و عیب او را گفتن

سری دوم سوالات متن هدیه پنجم (تکمیلی):

۱ تهمت زدن و غیبت کردن از کارهای …ناپسند… است .

۲- خداوند در قرآن کریم در مورد مسخره کردن چه می فرماید ؟
جواب: یکدیگر را مسخره نکنید و القاب زشت روی یکدیگر نگذارید

۳- خداوند در مورد نیکوکاران چه می فرماید؟
جواب: نیکوکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو می برند و خطاهای دیگران را می بخشند

۴- با توجه به آیه ی « و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان » در مورد کارهای بد چه می فرماید ؟
جواب: در کارهای بد به یکدیگر کمک نکنید .

۵- چند نمونه از کارهایی را که خدا نمی پسندد نام ببرید .
جواب: تهمت زدن – دروغ گفتن – دعواکردن با دیگران – مسخره کردن – طعنه زدن و ناشکر بودن

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۸ هدیه های آسمانی پنجم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۹ هدیه پنجم و برای بخش قبلی از سوالات درس هفتم هدیه پنجم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.