سوالات درس ۱ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس۱ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۱ هدیه هفتم با جواب

سوالات درس۱ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۱ هدیه هفتم با جواب

سوالات متن پیام هفتم / سوالات هدیه های آسمانی هفتم درس اول تایپ شده روی کتاب

درس اول «بینای مهربان »

۱- ترجمه و مفهوم آیه ی « وَ هُوَ مَعَکُمُ أَینأَینَ ما کُنتُُم » چیست؟
جواب: ترجمه آیه: و او هر جا که باشید ، با شماست. مفهوم آیه: یعنی اینکه خداوند همیشه و همه جا با ما و همراه ما و ناظر اعمال ماست.

۲- چرا خداوند از ما مواظبت می کند؟
جواب: چون خداوند، مهربان ترین است و همه ما را بسیار دوست دارد.

۳- ترجمه آیه ی «فَاللَّهُ خَیْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ» چیست؟
جواب: خداوند ، بهترین نگهدارنده است و او مهربان ترین مهربانان است.

۴- چرا با وجود مراقبت های خداوند ، انسان ها دچار حادثه می شوند؟
جواب: به خاطر سهل انگاری، بی دقتی، نادانی و گناهان و اشتباهاتی که ما انسانها مرتکب می شویم.

۵- خداوند ما را چگونه آفریده است؟
جواب: به گونه ای که می توانیم به مرور، کارهای خوب را یاد بگیریم و انجام داده و کارهای بد را شناخته و از آنها، دوری کنیم.

۶- از نعمت هایی که خداوند به ما داده است ۴ مورد نام ببرید؟
جواب: سلامتی، توانایی یادگیری، صحبت کردن، محبت کردن.

۷- شکر زبانی را با یک مثال توضیح دهید؟
جواب: ساده ترین نوع شکر است که ما در مقابل کار دیگران با” زبان” از آنها، تشکر می کنیم. مثلا می گوییم” متشکرم یا الحمدلله”

۸- استفاده درست از نعمت . . . . . . . و استفاده نادرست از نعمت . . . . . . . است.
جواب: شکر نعمت- ناسپاسی در برابر خدا

۹- شکر واقعی نعمت چیست؟
جواب: که از نعمت های خدا در راه نافرمانی او و انجام کارهای حرام ، استفاده نکنیم.

۱۰- نتایج شکر گذاری را بنویسید؟
جواب: راضی بودن خدا از ما- زیاد شدن نعمتهای خداوند در حق ما

۱۱- ترجمه و مفهوم این آیه « لَئِِن شکَرَتُُم لَأزَیدَنکَُُم» چیست؟
جواب: ترجمه: اگر شکرگزاری کنید، ما قطعا نعمت ها را زیاد می کنیم. مفهوم: با شکر نعمتها، خداوند نعمت های بیشتری به ما می دهد.

۱۲- سخن امام صادق(ع) در مورد شکر نعمت چیست؟
جواب: شکر نعمت، آن است که از آنچه خداوند، حرام کرده دوری کنی.

۱۳- چند نعمت نام ببرید و شکر نعمت و کفر نعمت آن را بنویسید.

 نعمت  شکر نعمت  کفر نعمت
 معلم  احترام به معلم  بی ادبی به معلم
 زبان  قرائت قرآن  غیبت کردن

سوالات متن درس اول پیام هفتم سری دوم

۱ -خداوند همواره در کنار ما انسان ها حضور دارد، قرآن در این باره چه می فرماید؟
جواب: «. . . هو معکم این ما کنتم. . . »هر کجا باشید او با شماست.

۲ -محافظان ویژه ای که به فرمان خداوند انسان را از حوادث زندگی محافظت می کنند، چه کسانی هستند؟
جواب: فرشتگان

۳-نمونه ای از محافظت فرشتگان از انسان را بگویید؟ (براساس سخن امام باقر (ع))
جواب: انسان را از افتادن در چاه، فروریختن دیوار بر سرش و هر حادثه بد دیگری محافظت می کنند.

۴ -نشانه های محبت خداوند به ما انسان ها را بیان کنید؟ (دو مورد)
جواب: مراقبت و توجه دائمی خداوند نسبت به ما، توانایی یادگیری.

۵-وظیفه ما در برابر این همه توجه خداوند به انسان ها چیست؟
جواب: شکرگزاری ازاو

۶ -ساده ترین نوع شکرگزاری از خداوند کدام است؟
جواب: شکرزبانی

۷-شکر زبانی را چگونه به جای می آوریم؟ (دومثال بیاورید)
جواب: وقتی کسی در انجام کاری به ما کمک می کند ، به او می گوییم: متشکرم و یا در حق او دعا می کنیم. دربرابر نعمت های خداوند گاهی به زبان می گوییم:الحمدالله.

۸ -سه مورد از مواردی که در برابر نعمت های خدا شکر عملی به جای می آوریم را بگویید.
جواب: ۱- وقتی از چشم خود برای مطالعه کتاب های مفید استفاده می کنیم.
۲- وقتی به پدر و مادر و معلم خود احترام می گزاریم.
۳- وقتی به افراد سالخورده و ناتوان کمک می کنیم.

۹-نتیجه شکر عملی چیست؟
جواب: باشکر عملی ، نه تنها شکر حقیقی و شایسته خدا را کرده ایم، بلکه موجب جلب رضایت خدا و پاداش اخروی و افزون شدن نعمت ها می شویم.

۱۰ -آیه ۷سوره ابراهیم جهت زیادشدن نعمت های الهی چه دستور می دهد؟
جواب: شکر گزاری از خداوند.

۱۱ -براساس آیه «لئن شکرتم لازیدنکم»نتیجه سپاسگزاری خداوند چیست؟
جواب: زیاد شدن نعمت ها.

۱۲ -معنای آیه ی « لَئن شَکَرْتُم لأَزِیدنَکُم « را بنویسید.
جواب: اگر شکرگزاری کنید، ما قطعاً[نعمت ها را] زیاد می کنیم.

سوالات بخش خودت را امتحان کن

۱ -چرا برخی انسان ها با وجود اینکه خداوند از آنها مراقبت می کند ، دچار حادثه می شوند؟
جواب: گاهی به خاطر بی دقتی یا سهل انگاری و یا حتی از سر نادانی ، خود را در برابر حوادث مختلف قرار می دهند.

۲ -استفاده صحیح از نعمت . . . و استفاده ناصحیح از نعمت . . . است.
جواب: شکر نعمت- ناسپاسی در برابر خداوند

۳ -شکر واقعی نعمت چیست؟ توضیح دهید.
جواب: این است که از نعمت های خدا در راه حرام استفاده نکنیم و از آنچه خداوند حرام کرده است دوری نماییم.

سوالات روی کتاب PDF
0.8MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱ پیام های آسمانی هفتم + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۲ هدیه هفتم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس پانزدهم پیام هفتم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب درس ۱ هدیه هفتم نیز دیدن فرمایید.