سوالات درس ۱۱ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۱۱ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات متن درس یازدهم هدیه هفتم با جواب

سوالات درس ۱۱ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات متن درس یازدهم هدیه هفتم با جواب

سوالات متن پیام هفتم / سوالات هدیه های آسمانی هفتم درس یازدهم تایپ شده روی کتاب / سؤالات درس یازدهم « نمازجماعت» پیام آسمان هفتم

۱- چرا پیامبر اکرم همه ی مردم حتی افراد نابینا را به شرکت در نماز جماعت تشویق می کرد ؟
جواب: چون میخواست اهمیّت نماز جماعت و ثواب آن را یاد آور شود و اینکه نماز جماعت موجب وحدت و همبستگی مسلمانان می شود.

۲- کام لترین دین آسمانی از مؤمنان چه می خواهد؟
جواب: که در کارها و عبادت هایشان همیاری و اتحاد داشته باشند.

۳- امام رضا(ع) در مورد ارزش نماز جماعت چه می فرماید؟
جواب: هر رکعت نماز جماعت به اندازه ی دو هزار رکعت نماز که به تنهایی خوانده می شود ، ارزش دارد.

۴- نماز جماعت یکی از…………………….. است.
جواب: زیباترین و ارزشمند ترین نمونه های همدلی مسلمانان با یکدیگر

۵- چرا مستحب است نمازهای واجب به جماعت خوانده شود ؟
جواب: در نماز جماعت قلب هایمان بیشتر متوجه خداست و خداوند لطف و رحمتش را بر ما زیادتر می کند.

۶- فوائد برگزاری نماز جماعت را ذکر کنید ؟
جواب: وحدت – اتحاد – همدلی – از حال هم با خبر بودن – مشورت در مسائل…

۷- احکام نماز جماعت را بیان کنید.
جواب: ۱-مأموم (کسی که به امام جماعت اقتدا می کند)نباید پیش از امام جماعت تکبیره الاحرام بگوید .
۲- در نماز جماعت مأموم حمد و سوره را نمی خواند ولی بقیه کاره و ذکرهای نماز را خودش باید انجام دهد .
۳-مأموم نباید پیش از امام جماعت سر از سجده یا رکوع بردارد
۴- اگر مأموم موقعی که امام جماعت در رکوع است به رکوع امام برسد نمازش صحیح است.

۸- در نماز جماعت کدام قسمتهای نماز را مأموم نباید بخواند؟
جواب: حمد و سوره

۹- نماز جمعه چند رکعت و چند خطبه دارد ؟
جواب: دو رکعت و دو خطبه

۱۰- نماز جمعه بجای کدام نماز خوانده می شود؟
جواب: نماز ظهر

۱۱- خطبه ی اوّل نماز جمعه در مورد چه مسائلی است؟
جواب: مسائل اخلاقی و اجتماعی

۱۲- خطبه ی دوم نماز جمعه در مورد چه مسائلی است؟
جواب: مسائل ایران و جهان

۱۳- آخرین جمعه ماه مبارک رمضان چه روزی است ؟
جواب: روز قدس

۱۴- روز قدس چه روزی است؟
جواب: اخرین جمعه ی ماه مبارک رمضان

۱۵- شیوه ی اقامه ی نماز جمعه را بطور خلاصه بیان کنید.
جواب: ۱-نیت ۲-تکبیره الاحرام ۳- خوانده شدن حمد وسوره توسط امام جمعه ۴- قنوت ۵- رکوع – سجده ۶- دوباره خوانده شدن حمد و سوره توسط امام جمعه ۷- رکوع ۸- قنوت ۹- سجده ۱۹- تشهد ۱۱- سلام

۱۶- نماز جمعه …………. قنوت دارد . یک قنوت …………. رکوع و یک قنوت ………… رکوع.
جواب: دو –قبل – بعد

۱۷- یکی از کارهای مستحب قبل از نماز جمعه چیست ؟
جواب: غسل جمعه

۱۸- مراحل غسل کردن را بطور خلاصه بیان کنید.
جواب: ۱-نیّت ۲- شستن سر و گردن ۳- شستن طرف راست بدن ۴- شستن طرف چپ بدن

۱۹- تفاوت غسل ها در چیست ؟
جواب: نیّت

۲۹- در غسل ها چه جاهایی از بدن لازم نیست شسته شود ؟
جواب: داخل گوش – داخل بینی

۲۱- در هنگام غسل اگر چیزی به بدن چسبیده باشد چه باید کرد؟
جواب: باید ابتدا آن ها را پاک کرد.

سوالات متن درس یازدهم پیام هفتم سری دوم

۱ـ امام رضا (ع) در باره ارزش نماز جماعت چه می فرماید؟
جواب: هر رکعت نماز جماعت به اندازه دو هزار رکعت نماز که به تنهایی خوانده می شود ، ارزش دارد.

۲ـ .. نماز جماعت.. یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه های همدلی مسلمانان با یکدیگر است.

۳ ـ فواید نماز جماعت را بنویسید.
جواب: – یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه همدلی است.
ـ به صورت هماهنگ با خدا به راز و نیاز پرداخته می شود.
ـ قلب های مؤمنان به خدا توجه پیدا می کند.
ـ خدا بنده هایش را بیشتر دوست دارد.
ـ از حال همدیگر بیشتر مطلع می شوند.

۴ ـ چرا مستحب است نمازهای واجب به جماعت خوانده شود؟
جواب: زیرا در این حالت قلب هایمان بیشتر به خداوند توجه پیدا می کند، خداوند ما را بیشتر دوست می دارد و ما بهتر از حال همدیگر مطلع می شویم.

۵ ـ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همولره نماز را به .. جماعت .. اقامه می کرد.

۶ ـ چرا خداوند نماز جماعت را بیشتر از نمازهای فردی دوست دارد؟
جواب: زیرا نماز جماعت یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه های همدلی مسلمانان با یکدیگر است . وقتی ما همگی در صف های منظم و شانه به شانه یکدیگر می ایستیم و به راز و نیاز با معبود خود می پردازیم ، قلب هایمان بیشتر به خداوند توجه پیدا می کند و خدا همه ما را مورد لطف و رحمت بیشتری قرار می دهد.

۷ـ اهمیت و ارزش نماز جماعت تا چه حدی است؟
جواب: آن قدر ارزشمند است که مستحب است برای شروع نماز جماعت صبر کرد و اگر کسی نمازش را به تنهایی خوانده باشد وبعد نمازجماعت شروع شود، بهتر است نمازش را دوباره به جماعت بخواند.

۸ـ دو مورد از احکام نماز جماعت را بیان کنید؟
جواب: ۱) مأموم نباید تکبیره الاحرام را پیش از امام بگوید.
۲) مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بگوید ، ولی اگر در رکعت سوم یا چهارم به نماز جماعت برسد ، باید حمد و سوره را بخواند.

۹ ـ اگر موقعی که امام در رکوع است و ذکر امام تمام شده باشد، مأموم اقتدا کند و به رکوع برسد، نمازش به جماعت.. صحیح.. است.

۱۰ ـ مأموم اگر در رکعت دوم به امام اقتدا کند ، نمازش را باید چگونه ادامه دهد.
جواب: قنوت و تشهد را با امام می خواند و احتیاط آن است که موقع خواندن تشهد انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانو ها را بلند کند، سپس با امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند و در رکعت دوم که رکعت سوم امام است بعد از دو سجده ، تشهد بخواند و برخیزد.

۱۱ـ اگر مأموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردارد ، وظیفه اش چیست؟
جواب: باید به رکوع برگردد و با امام سر بر دارد و در این صورت زیاد شدن رکوع که رکن است نماز را باطل نمی کند.

۱۲ـ مأموم پیش از امام می تواند تکبیره الاحرام را بگوید . (صحیح/غلط)
جواب: غلط است

۱۳ ـ اگر مأموم به رکوع امام جماعت برسد، اگر چه ذکر رکوع تمام شده باشد، نمازش به جماعت چه حکمی دارد؟
جواب: نمازش به جماعت صحیح است.

۱۴ ـ اگر مأموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردارد، باید به رکوع برگردد و با امام سربردارد در این صورت زیادشدن رکوع که رکن نماز است نماز را .. باطل نمی کند

۱۵ـ یکی از کارهایی که مستحب است قبل از ظهر نماز جمعه انجام شود، .. غسل جمعه.. است.

۱۶ ـ تفاوت غسل های واجب و مستحب .. تنها در نیت آنها.. است.

۱۷ـ مستحب است قبل از نماز جمعه نمازگزار چه عملی را انجام دهد؟
جواب: غسل جمعه

۱۸ ـ آیا شیوه انجام غسل ها متفاوت است ؟
جواب: خیر ، فقط نیت آنها فرق دارد.

۱۹ ـ در هنگام غسل اگر چیزی به بدن چسبیده باشد چه باید کرد؟
جواب: قبل از غسل باید آن را برطرف کرد چون در غسل آب باید به تمام قسمت های بدن برسد.

۲۰ ـ درغسل ، هنگام شستشوی یک طرف از بدن اگر آب به طرف دیگر بدن برسد اشکالی دارد؟
جواب: خیر ، برای اینکه مطمئن شویم هرطرف کاملاً شسته شده ، لازم است کمی از طرف دیگر را نیز در هر مرحله شستشو دهیم.

۲۱ ـ نیت چیست ؟
جواب: یعنی قصد داشته باشیم برای خشنودی خداوند، کاری یا عبادتی را انجام دهیم.

۲۲ ـ نماز جمعه چند رکعت است؟
جواب: دورکعت

۲۳ ـ در شستن سر در غسل کدام قسمت ها شسته می شوند؟
جواب: شستن همان مقدار از سرو صورت که دیده می شود، برای غسل کافی است و لازم نیست که داخل گوش ها و بینی و دهان شسته شود.

۲۴ ـ اگر در غسل چیزی به بدن چسبیده باشد که نگذارد آب به بدن برسد ، چه باید کرد؟
جواب: باید قبل از شروع ، آن را برطرف کنیم.

۲۵ ـ آیا در غسل لازم است کمی از طرف دیگر را در هر مرحله شست و شو دهیم ؟ توضیح دهید.
جواب: بلی، برای اینکه مطمئن شویم هر طرف کاملاً شسته شده است.

سوالات بخش خودت را امتحان کن

۱ ـ نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟( شیوه اقامه نماز جمعه چگونه است؟ )
جواب: دو رکعت نماز جمعه همانند دو رکعت نماز جماعت( مثلاً نماز صبح )است . فقط فرق آن این است که پیش از نماز دو خطبه خوانده می شود . امام جمعه در صورت توانایی می ایستد و خطبه را با ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر(ص) و آل و اصحاب او شروع کرده و با سفارش مردم به تقوی و خواندن آیاتی از قرآن و دعا برای مؤمنان تمام می کند . او در خلال مواردی که ذکر شد، براساس نیازهای مردم در مورد مسائل عقیدتی ، اخلاقی و اجتماعی ، صحبت می کند.
ـ درنماز جماعت مأموم باید غیر از .. حمد .. و .. سوره .. همه چیز نماز را خودش بخواند.

سوالات روی کتاب PDF
0.8MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.