سوالات درس ۱۳ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۱۳ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات متن درس سیزدهم هدیه هفتم با جواب

سوالات درس ۱۳ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات متن درس سیزدهم هدیه هفتم با جواب

سوالات متن پیام هفتم / سوالات هدیه های آسمانی هفتم درس سیزدهم تایپ شده روی کتاب / درس سیزدهم

۱- با توجه به فرمایش پیامبر ، خداوند ایشان را برای چه فرستاده است؟
جواب: برای تعلیم و آموزش مردم

۲- به نظر شما چرا پیامبر در مسجد هم نشینی با گروهی را انتخاب کرد که به کسب علم و دانش مشغول بودند
جواب: خواست اهمیت علم و دانش و فراگیری علم را یادآور شود و ارزش آن را نشان دهد.

۳- پیامبر در چه جامعه ایی به پیامبری برگزیده شد ؟
جواب: در جامعه ایی که کسی به علم ودانش اهمیت نمی داد و تعداد اندکی توانایی خواندن و نوشتن داشتند.

۴- پیامبر اکرم در مورد فراگیری علم و دانش چه می فرماید؟
جواب: ای مردم ؛ بدانید کسی که به دنبال فراگیری دانش است ، با هر قدمی که بر می دارد ، در کارنامه ی اعمالش ثواب یک سال عبادت نوشته می شود .فرشتگان بال هایشان را زیر پای او می گسترانند و زمینی که زیر پای اوست برایش از خداوند طلب آمرزش می کند.

۵- پیامبر درباره برتری عالمان چه می فرماید؟
جواب: هنگامی که شیطان تلاش می کند مردم را با عقاید باطل و تفکرات فریب کارانه از راه درست منحرف کند ، این عالمان هستند که متوجه انحراف می شوند و جلوی آن را می گیرند.

۶- ترجمه ی آیه ی » قُلْ رَبِ زِدْنِی عِلْماً « چیست؟
جواب: بگو، پروردگارا ، دانش مرا بیفزا

۷- دلیل تاکید دین اسلام بر کسب دانش چیست؟
جواب: رسیدن به اهداف و رستگاری – نجات از بیراهه ها و پرتگاهها – قدم برداشتن در مسیر درست زندگی

۸- امام صادق(ع) درباره ی ارزش دانش چه می فرماید؟
جواب: کسی که کارهایش را بدون دانش و بینش انجام می دهد ، مانند کسی است که به بیراهه می رود. هر چه سریعتر حرکت می کند، از مقصدش دورتر می شود.

۹- چه کسانی می توانند به اهداف خود برسند؟
جواب: کسانی که به راه خود علم و آگاهی داشته باشند.

۱۰- پیدا کردن راه درست زندگی بدونِ ………. و ………. امکان پذیر نیست.
جواب: دانش و بینش

۱۱ـ موفقیت های علمی مسلمانان در چه زمانهایی بیشتر روی داده است؟
جواب: در زمانهایی که در کنار توجه جدی به علم و دانش ، از احکام و تعالیم اسلامی غفلت نمی کردند.

۱۲ـ مراحل علم آموزی را به ترتیب نام ببرید.
جواب: ۱-سکوت ۲-گوش دادن ۳- به خاطر سپردن ۴-عمل کردن ۵- آموزش به دیگران

۱۳ـ نمونه هایی از پیشرفت های علمی دانش آموزان و کشور عزیزمان ایران را نام ببرید.
جواب: موفقیت در المپیادهای علمی – ساخت ماهواره – پیشرفت ودستیابی به فناوری پیچیده ی هسته ایی ….

۱۴ـ عالمان چگونه مردم را از انحرافات نجات می دهند؟
جواب: هنگامی که شیطان تلاش می کند مردم را با عقاید باطل و تفکرات فریب کارانه از راه درست منحرف کند ، این عالمان هستند که متوجه انحراف می شوند و جلوی آن را می گیرند.

۱۵ـ انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتایجی دارد ؟
جواب: سردرگمی و افتادن در بیراهه ها و دور شدن از مسیر درست زندگی

سوالات متن درس سیزدهم پیام هفتم سری دوم

۱- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم علت همنشینی با جویندگان علم را در چه امری دانست؟
جواب: در این که خداوند آن حضرت را برای تعلیم و آموزش مردم فرستاده بود.

۲- از جمله عبادت ها .. فراگیری دانش.. محسوب می شود.

۳- فراگیری علم و دانش چه ثمراتی برای انسان دارد؟( باتوجه به سخن پیامبر)
جواب: با هر قدمی که بر می دارد در کارنامه ی اعمالش ثواب یک سال عبادت نوشته می شود، فرشتگان بال هایشان را زیر پای او می گسترانند و زمینی که زیر پای اوست برایش از خداوند مهربان آمرزش می طلبد.

۴- چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عبادت عالمان را برتر از دیگران می دانست؟
جواب: زیرا شیطان تلاش می کند مردم را با عقاید فریبکارانه از راه درست منحرف کند و این عالمان هستند که متوجه این انحرافات شده و جلوی آن را می گیرند.

۵- یکی از برترین چیزهایی که می توان از خدا خواست چیست؟
جواب: « … وقُل رب زِدنی علماً» بگو، پروردگارا، دانش مرا بیفزا.

۶- طبق فرمایش امام صادق (ع) در چه صورتی انسان مقصدش از زندگی دورتر می شود؟
جواب: کسی که کارهایش را بدون دانش و بینش انجام می دهد، مانند کسی است که به بیراهه می رود. هرچه سریع تر حرکت کند، از مقصدش دورتر می شود.

سوالات بخش خودت را امتحان کن

۱- عالمان چگونه مردم را از انحراف نجات می دهند؟
جواب: وقتی مردم با عقاید و تفکرات فریب کارانه از راه درست منحرف می شوند ، عالمان متوجه انحراف آنان می شوند و جلوی انحراف را می گیرند

۲- بیشترین پیشرفت های علمی مسلمانان در چه زمانی روی داده است؟ با یک مثال آن را توضیح دهید.
جواب: در زمان هایی که در کنار توجه جدی به کسب علم و دانش ، از احکام و تعالیم اسلامی غفلت نمی کردند. به عنوان مثال ، موفقیت دانش آموزان ایرانی در اولین المپیاد ریاضی جهان

۳- انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتیجه ای به دنبال دارد؟
جواب: کارها دقیق و آگاهانه انجام نمی شود وهرچه قدر جلوتر برود از هدفش دورتر می شود ، راه درست زندگی را انتخاب نمی کند و نسبت به جهان اطراف و خداوند آگاهی وبینش بدست نمی آورد.

 

سوالات روی کتاب PDF
0.6MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.