سوالات درس ۱۵ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۱۵ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات متن درس پانزدهم هدیه هفتم با جواب

سوالات درس ۱۵ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات متن درس پانزدهم هدیه هفتم با جواب

سوالات متن پیام هفتم / سوالات هدیه های آسمانی هفتم درس پانزدهم تایپ شده روی کتاب / سؤالات درس پانزدهم «مزدوران شیطان» پیام های آسمان هفتم

۱- اخلاق ما با چه چیزهایی تهدید می شود؟
جواب: رفتارها و عادت های ناپسند(دروغ – تنبلی – غیبت – ناسزاگویی و… )

۲- میکروبهای اخلاقی کدامند؟
جواب: دروغ – تنبلی – غیبت – ناسزاگویی و…

۳- عامل اصلی انتشار میکروبهای اخلاقی چیست؟
جواب: شیطان

۴- وقتی دچار شتابزدگی می شویم چه اتفاقی می افتد؟
جواب: خوب فکر نمی کنیم – درست تصمیم نمی گیریم و ممکن است اشتباه کنیم.

۵- چرا انسانهای عجول نمی توانند تصمیم های درستی بگیرند ؟
جواب: چون انسان عجول خوب اندیشه نمی کند و بدون فکر تصمیم می گیرد و اشتباه می کند.

۶- انسان عجول با مشکل دیگری بنام ……………………. روبروست.
جواب: دو باره کاری

۷- چرا انسان عجول با دوباره کاری روبروست؟
جواب: چون کارها را با عجله و بدون دقت انجام می دهد

۸- علی(ع) در مورد پشیمانی انسان عجول چه می فرماید؟
جواب: پشیمانی انسان عجول از همه ی مردم بیشتر است ؛ زیرا عقل او وقتی به کمکش می آید که دیگر کار از کار گذشته باشد.

۹- پیامبر اکرم در مورد تصمیم گیری و اندیشه به نتیجه ی کار چه می فرماید؟
جواب: هرگاه تصمیم گرفتی کاری کنی ، اول به نتیجه و عاقبت آن خوب بیندیش .اگر دیدی نتیجه ی خوبی دارد ، به تصمیمت عمل کن و اگر دیدی نتیجه اش تباهی و بدی است ، از آن صرف نظر کن.

۱۰- در هریک از موارد زیر عجله و شتاب چه نتایج خوب یا بدی بدنبال دارد؟
الف: پاسخ به سوالات امتحانی …………………………..:
 ب: تصمیم گیری در کارها ……………………………… :
 ج: عبور از خیابان…………………………………….
 الف :ممکن از پاسخ های اشتباه داده باشیم
 ب: تصمیم درستی نخواهیم گرفت و نتیجه خوبی نخواهد داشت.
 ج: ممکن است خطر تصادف افزایش بیاید.

۱۱- امام صادق(ع) در مورد سستی و تنبلی چه می فرماید؟
جواب: از تنبلی و بی حالی بشدت بپرهیز ؛ زیرا که این دو ، هم دنیا را از تو خواهند گرفت و هم آخرت را

۱۲- انسان سست و تنبل چه چیزهایی را از دست می دهد؟
جواب: عمر و سلامتی و بقیه نعمتها

۱۳- راههای درمان تنبلی چیست؟ نام ببرید.
جواب: الف : آینده نگری
ب: دوستی با انسان های کوشا
ج: تصمیم قاطع
د: برنامه ریزی

۱۴- امیر مؤمنان در مورد سستی و کوتاهی در کارها چه می فرماید؟
جواب: هر کس در کارش کوتاهی و سستی کند در آینده به غم و اندوه مبتلا می شود.

۱۵- همراهی دوستان کوشا چه نتایجی دارد ؟
جواب: انگیزه بیشتری برای کارو تلاش ایجاد می کند.

۱۶- مطالعه ی زندگی انسانهای کوشا چه نتایجی دارد؟
جواب: می تواند انگیزه ی ما را برای تلاش بیشتر دو چندان کند.

۱۷- بنا به فرمایش علی(ع) راه درمان تنبلی چیست؟
جواب: راه درمان تنبلی ، عزم و اراده ی محکم و جدی است.

۱۸- یکی از گامهای اساسی برای مبارزه با تنبلی ……………… است.
جواب: برنامه ریزی

۱۹- اولویت بندی چیست؟
جواب: یعنی یادداشت کارهای شبانه روز و انجام کارها با اولویت و انجام کارهای مهمتر و بعد بقیه ی کارها

۲۰- دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی چیست؟
جواب: فکر در نتیجه ی کار و تصمیم گیری مناسب

۲۱- توضیح دهید شخص تنبل چگونه دنیا و آخرت خود را از دست می دهد؟
جواب: شخص تنبل تلاشی برای رسیدن به اهداف نمی کند و عمر و سلامتی و سایر نعمتها را از دست می دهد.

سوالات متن درس پانزدهم پیام هفتم سری دوم

امام علی (ع) فرمودند: آفت موفقیت تنبلی است.

سؤالات متن
۱ـ سربازان نفوذی شیطان در وجود انسان را نام ببرید.
جواب: عجله و تنبلی

۲ـ چرا پشیمانی انسان عجول از همه بیشتر است؟
جواب:  زیرا عقل او وقتی به کمکش می آید که دیگر کار از کار گذشته باشد.

۳ـ چرا انسان عجول با مشکلی به نام دوباره کاری روبرو است؟
جواب: زیرا کاری که با عجله و بدون دقت انجام می دهد بی نتیجه خواهد بود و دوباره مجبور است وقت و نیروی خود را صرف انجام درست همان کار کند.

۴ـ در چه کارهایی عجله وشتاب می تواند خوب باشد؟ دومثال بیاورید.
جواب: در انجام کارهای نیک ، مثل :صدقه دادن و نماز خواندن.

۵- چرا باید از تنبلی پرهیز کرد؟
جواب: زیرا این دو ، هم دنیا را از تو خواهند گرفت و هم آخرت را.

۶- چه کارهایی را برای درمان تنبلی می توان انجام داد؟
جواب: الف )آینده نگری
ب )دوستی با انسان های کوشا
ج )تصمیم قاطع
د )برنامه ریزی

۷ـ کسی که در کارهایش تنبلی و سستی می کند در آینده به .. غم و اندوه.. مبتلا می شود.

۸ ـ نتیجه تحمل سختی های زندگی برای انسان چیست؟
جواب: آسایش شیرین و گوارای آینده

۹ـ چگونه دوستی با افراد پر تلاش و کوشا می تواند جلوی تنبلی ما را بگیرد؟
جواب: همراهی با چنین دوستانی باعث می شود با دیدن سعی و تلاش آنها ، انگیزه ما برای کار وتلاش و فعالیت دو چندان شود.

۱۰ـ بنا به فرموده ی امام علی (ع) یکی از راههای درمان تنبلی چیست؟
جواب: راه درمان تنبلی ، عزم و اراده محکم و جدی است.

۱۱ـ یکی از گام های اساسی مبارزه با تنبلی .. برنامه ریزی.. است.

۱۲ـ منظور از اولویت بندی چیست؟ توضیح دهید.
جواب: برای برنامه ریزی ، باید دید کارهایی که در یک شبانه روز باید انجام داد چیست؛ سپس کارهای مهم تر را از بقیه جدا کرد. واضح است که باید اول کارهای مهم تر را انجام داد و اگر وقتی باقی ماند به کارهای دیگر پرداخت. به این اصل مهم برنامه ریزی ، اولویت بندی می گویند.

سوالات بخش خودت را امتحان کن

۱- چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟
جواب: چون نمی تواند خوب فکر کند

۲- دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید.
جواب: اندیشیدن به نتیجه و عاقبت کار- حفظ و تقویت صبر و آرامش

۳- توضیح دهید شخص تنبل چگونه هم دنیا و هم آخرت را از دست می دهد؟
جواب: چون در درس خواندن کوتاهی می کند ، به نظافت و پاکیزگی کمتر اهمیت می دهد و با بی نظمی اطرافیانش را به زحمت می اندازد ، بنابراین در این دنیا عمر ، سلامتی و بقیه نعمت ها را از دست می دهد و همچنین در کارهای خانه به خانواده اش کمک نمی کند ، نمازش را به موقع نمی خواند و از نعمت های این جهان به درستی استفاده نمی کند آخرت خود را نیز تباه می کند.

سوالات روی کتاب PDF
0.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.