سوالات درس ۲ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۲ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۲ هدیه هفتم با جواب

سوالات درس ۲ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۲ هدیه هفتم با جواب

سوالات متن پیام هفتم / سوالات هدیه های آسمانی هفتم درس دوم تایپ شده روی کتاب
درس دوم «استعانت از خدا»

۱ معنی آیه ی « اِیاکَ نَعبُدُ وَ اِیاکَ نسَتعَینُ » چیست؟
جواب: خدایا! تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می خواهیم.

۲ توضیح دهید که چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد؟
جواب: چون هارون را حقیر تر از آن می دانست که قادر به برآوردن حاجتی باشد.

۳ ما چگونه می توانیم از یاری خداوند بهرهمند شویم ؟
جواب: ما مخلوقات خداوند هستیم و به او، وابسته و نیازمندیم اما با انجام کارهایی چون: داشتن صبر و تقوا، دعا کردن و یاری دادن دین خدا؛ می توان از یاری خدا بهره مند شد .

۴ راههای بهره مندی از یاری خدا را نام ببرید ؟
جواب: داشتن صبر و تقوا- یاری دادن خداوند- دعا کردن

۵ خداوند در جنگ احد، مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد ؟
جواب: به شرط داشتن صبر و تقوا

۶ چه موقع خداوند نعمت های خود را بیش از پیش نصیب ما خواهد کرد؟
جواب: موقعی که در برابر مشکلات، صبر کنیم و در هر شرایطی، از گناهان دوری کنیم.

۷ توضیح دهید که ما چگونه می توانیم خدا را یاری دهیم ؟
جواب: با جهاد در راه خدا، دفاع از دینش با جان و مال مان و باعمل به دستورات خدا در انجام واجبات و ترک کارهای حرام.

۸ ترجمه ی آیه ی « یا أَیُُها الَذینَ آمَنَوا اِِن تَنصُُرو ااُ اللهَ یَنصرُکمُ وَ یَثَبِِت أَقدامکَُُم » چیست؟
جواب: ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر خدا را یاری نمایید، او نیز شما را یاری می کند و قدم هایتان را استوار می گرداند.

۹ یکی از مهمترین و ساده ترین راهها برای جلب یاری خداوند چیست؟
جواب: دعا کردن

۱۰ ترجمه ی آیه ی « وَ قالَ ربَکُُمُ أُدُعونی أَستجَِِب لکَُُم » چیست ؟
جواب: و پروردگارتان گفت: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم.

۱۱ چرا خداوند همه ی دعا های ما را مستجاب نمی کند ؟ توضیح دهید.
جواب: چون گاهی اوقات از خدا چیز هایی را طلب می کنیم که به مصلحت مان نیست و خدا که از هر کسی بیشتر به سود و زیان ما آگاه است، بهتر از آنرا به ما می دهد.

۱۲ رسول خدا در مورد دعا ها و قبولی آنها چه می فرماید ؟
جواب: هیچ مسلمانی، خدا را نمی خواند مگر اینکه دعایش، یا در همین دنیا مستجاب می شود ، یا خدا آن را برایش در روز قیامت، ذخیره میکند یا درقبال آن دعا، بخشی از گناهانش را می آمرزد.

۱۳ یکی از بهترین حالتهایی که دعا در آن مستجاب می شود چیست؟
جواب: هنگام نماز

۱۴ چرا خداوند در نماز، لطف و رحمت بیشتری می کند ؟
جواب: چون در حال نماز، انسان به خداوند؛ توجه بیشتری دارد.

۱۵ منظور خداوند از یاری او توسط ما بندگان چیست؟
جواب: منظور، یاری دین خداست.

سوالات متن درس دوم پیام هفتم سری دوم

سوالات بخش خودت را امتحان کن

۱-با توجه به آیه «ایاک نعبد وایاک نستعین» می فهمیم که خداوند:
جواب: الف-روزی رسان است
ب- گناهان را می بخشد
ج- یاری گر است ✅
د- بزرگ است.

۲ -معنای آیه ی « وقَالَ ربکُم ادعونی أَستَجِب لَکُم « را بنویسید.
جواب: و پروردگارتان گفت : مرا بخوانید تا [دعای] شما را بپذیرم.

۳-چرا ما انسانها تنها از خدا یاری می جوییم؟
جواب: ما چون نمی توانیم تمام نیازهای زندگی خود را به تنهایی برطرف نماییم به کمک دیگران نیازمندیم و از طرفی دیگران هم به ما نیازمندند و تنها خدا هست که بدون اینکه نیازی به دیگران داشته باشد می تواند به همه ما یاری برساند.

۴ -راه های بهره مندی از یاری خداوند را نام ببرید؟
جواب: ۱ -صبر و تقوا ۲ -یاری دادن خداوند ۳ -دعا

۵ -یکی از مهم ترین و ساده ترین راه ها برای جلب یاری خداوند چیست؟
جواب: دعا کردن

۶ -چگونه خداوند مهربان پاسخ بندگانش را می دهد؟
جواب: (باتوجه سخن قرآن) ای پیامبر هر گاه بندگانم از تو در باره من سؤال کنند بگو من نزدیکم و دعای کسی که مرا بخواند پاسخ می دهم.

۷ -براساس آیه ۱۸۶ سوره بقره آیا دعای بندگان از خداوند پنهان می ماند؟ توضیح دهید.
جواب: خیر ، خداوند درخواست هیچ کس را بی پاسخ نمی گذارد.

۸ -رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در باره دعای بندگان از خدا چه می فرماید؟
جواب: خداوند دعای بندگانش را یا در همین دنیا مستجاب می کند یا برایش ذخیره آخرت می گرداند و یا بخشی از گناهانش را می آمرزد.

۹ -یکی از بهترین نمونه های دعا چیست و چگونه است؟
جواب: دعا در هنگام نماز است . نمازگزار در نمازش با خدا سخن می گوید و به خداوند توجه بیشتری می کند و خداوند نیز در مقابل با لطف و رحمت بیشتری با او رفتار می کند.

۱۰ -تقوا یعنی چه ؟
جواب: یعنی اینکه انسان در هنگام مواجه شدن با گناهان از آنها دوری کند.

۱۱ -خداوند در جنگ احد ، مسلمانان را توسط چه کسانی یاری کرد؟
جواب: با پنج هزار نفر از فرشتگانی که نشانه هایی با خود داشتند.

۱۲ -در قرآن در باره یاری خداوند از مؤمنان چه آمده است؟ (براساس آیه ۷سوره محمد)
جواب: مؤمنان اگر خداوند را یاری کنند او نیز آنها را یاری می کند و قدم هایشان را استوار می گرداند

سوالات بخش خودت را امتحان کن

۱-توضیح دهید چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد؟
جواب: چون او را در برآورده ساختم حاجاتش بر حق نمی دانست.

۲-چرا خداوند همه دعاهای ما را مستجاب نمی کند؟ توضیح دهید.
جواب: چون گاهی چیزهایی از خداوند درخواست می کنیم که به مصلحت مان نیست و او که بهتر از هر کس از سود و زیان ما آگاه است به جای آن چیزی که مفیدتر است به ما می دهد.

۳-خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد؟
جواب: با صبر و ایستادگی در برابر مشکلات و سختی ها و تصمیم آنها بر ترک گناه.

۴-توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری دهیم.
جواب: باجهاد در راه خدا ، دفاع از دین با جان و اموالمان و با عمل به دستورات خداوند در انجام واجبات و ترک محرمات ، در واقع خداوند را یاری کرده ایم و موجب ثبات و پایداری دین او شده ایم.

سوالات روی کتاب PDF
1.1MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۲ پیام های آسمانی هفتم + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۳ هدیه هفتم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس اول پیام هفتم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب درس ۲ هدیه هفتم نیز دیدن فرمایید.