سوالات درس ۳ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۳ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۳ هدیه هفتم با جواب

سوالات درس ۳ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۳ هدیه هفتم با جواب

سوالات متن پیام هفتم / سوالات هدیه های آسمانی هفتم درس سوم تایپ شده روی کتاب / درس سوم «تلخ وشیرین»

۹ چرا زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی نداشت؟
جواب: چون برای زندگی در جزیره ، عاقبت اندیشی کرده بود و توشه لازم را فراهم کرده بود.

۲ مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ چرا؟
جواب: برای کافران و بدکاران
– چون تمام عمر خود را به گناه و خوشگذرانی پرداخته اند و برای آخرت شان، توشه ای فراهم نکرده اند.

۳ حالت مؤمنان هنگام مرگ چگونه است؟
جواب: آنها مانند پادشاه زیرک هستند که هیچ ترسی از مرگ ندارند چون به فکر زندگی پس از مرگشان بوده اند.

۴ از آیه ی «الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَهُ طَیِّبِینَ ۙ یَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَیْکُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّهَ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ »
« همان کسانی که فرشتگان جانشان را در حالی که پاکند می ستانند [و به آنان] می گویند درود بر شما باد به [پاداش] آنچه انجام می دادید به بهشت درآیید»
چگونه فرشتگان با مؤمنان روبرو می شوند وبا توجه به آیه ، نتیجه اعمال نیک انسانها چیست؟
جواب: – فرشتگان به استقبال مؤمنان می روند و بر آنها درود میفرستند و آنها را وارد بهشت می سازند.
– نتیجه اعمال نیک انسان ها، داشتن آرامش و آسایش در زندگی جدیدشان در جهان دیگر است .

۵ برداشت شما از آیه ی زیر چیست؟ و چرا فرشتگان با کافران اینچنین برخورد می کنند؟
« وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ یَتَوَفَّى الَّذِینَ کَفَرُوا ۙ الْمَلَائِکَهُ یَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ»
« و اگرمی دیدی آنگاه که فرشتگان جان کافران را میستانند بر چهره و پشت آنان میزنند و [گویند] عذاب سوزان را بچشید»
جواب: -اینکه برخورد فرشتگان مرگ با کافران و بدکاران به سبب اعمال زشت و گناهانشان، متفاوت و باخشم است.
– چون کافران؛عمر خود را به گناه و خوشگذرانی صرف کرده اند و توشه ای برای آخرت، فراهم نکرده اند.

۶-در یک جدول شباهت های زندگی خود را با داستان زیرک مقایسه کنید.

 داستان زیرک  زندگی ما
مدت پادشاهی زیرک، کوتاه بود.  زندگی ما در دنیا، کوتاه است.
زیرک نمی دانست تا کی پادشاه خواهد بود. ما هم نمی دانیم چقدر در دنیا هستیم.
زیرک ، از راهنمایی پیرمرد دانا بهره گرفت. ما هم باید از راهنمایی هایپیامبران و امامان(ع) استفاده کنیم.
زیرک برای زندگی در جزیره ، توشه فراهم کرد. ما هم در دنیا باید به فکر توشه آخرت باشیم.
زیرک فقط یکبار فرصت پادشاه شدن داشت. ماهم فقط یک بار فرصت زندگی در دنیا را داریم.
نگهبانان به زیرک در هنگام رفتن، اجازه هیچ کاری ندادند. فرشتگان مرگ هم به ما درهنگام مرگ، اجازه انجام هیچ کاری نمی دهند.
اگر زیرک وارد آن شهر نمی شد، نمی توانست پادشاه شود. ما هم اگر به دنیا نمی آمدیم ، نمی توانستیم به آخرت و بهشت زیبای خدا برسیم.

سوالات متن درس سوم پیام هفتم سری دوم

۱ -چه کسانی از مرگ ترسی ندارند؟
جواب: کسانی که در زندگی خود به خدا و پیامبرانشان ایمان دارند و به فکر زندگی پس از مرگ هستند.

۲ -با توجه به آیه ی « الَذینَ تَتَوفَاهم الْملآئکَۀُ طَیبِینَ یقُولُونَ سلام علَیکُم ادخُلُواْ الْجنَۀَ بِما کُنتُم تَعملُونَ » فرشتگان هنگامی که روح انسان های پاک را می گیرند به آنان چه می گویند؟ 
جواب: درود بر شما باد به [پاداش] آنچه انجام میدادید به بهشت وارد شوید.

۳ -آیه ی شریفه ی « الَذینَ تَتَوفَاهم الْملآئکَۀُ طَیبِینَ یقُولُونَ سلام علَیکُم ادخُلُواْ الْجنَۀَ بِما کُنتُم تَعملُونَ » در مورد چه کسانی است ؟ و فرشتگان به آنان چه می گویند؟
جواب: پرهیزکاران – درود بر شما باد به [پاداش] آنچه انجام میدادید به بهشت وارد شوید.

۴ -خداوند در قرآن وضعیت انسان های مؤمن را هنگام مرگ چگونه توصیف می نماید؟
جواب: همان کسانی که فرشتگان جانشان را در حالی که پاکند می‌ستانند و به آنان میگویند درود بر شما باد به آنچه انجام میدادید به بهشت وارد شوید

۵ -با توجه به آیه ی « ولَو تَرَی إِذْ یتَوفَی الَذینَ کَفَرُواْ الْملآئکَۀُ یضْرِبونَ وجوههم وأَدبارهم وذُوقُواْ عذَاب الْحرِیقِ »با کافران هنگام مرگ چگونه برخورد می شود و به آن ها چه عذابی نوید داده می شود؟
جواب: فرشتگان جان کافران را می گیرند به صورت و پشت هایشان میزنند و [می گویند] عذاب سوزان را بچشید

۶ -آیه ی شریفه ی « ولَو تَرَی إِذْ یتَوفَی الَذینَ کَفَرُواْ الْملآئکَۀُ یضْرِبونَ وجوههم وأَدبارهم وذُوقُواْ عذَاب الْحرِیقِ » در مورد چه کسانی است و فرشتگان چه کاری انجام می دهند و به آنان چه می گویند؟
جواب: کافران – فرشتگان جان کافران را می گیرند به صورت و پشت هایشان میزنند و [می گویند] عذاب سوزان را بچشید

۷ -خداوند حکیم وضعیت انسان های کافر را هنگام مرگ چگونه توصیف می نماید؟
جواب: فرشتگان جان کافران را می گیرندبه صورت و پشت هایشان میزنند و [می گویند] عذاب سوزان را بچشید

سوالات بخش خودت را امتحان کن

۱ -چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت؟
جواب: چون قبلاً امکانات لازم را برای خودش فراهم کرده بود.

۲ -مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ چرا؟
جواب: برای کافران چون برای آنها به معنای پایان خوشی ها و سرآغاز سختی هاست.

۳ -حالت مؤمنان را در هنگام مرگ توضیح دهید.
جواب: فرشتگان هنگام مرگ به آنها می گویند :سلام و درود بر شما باد، اکنون وقت آن است که به خاطرکارهای نیکتان وارد بهشت شوید.

سوالات روی کتاب PDF
0.6MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.