سوالات درس ۶ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۶ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۶ هدیه هفتم با جواب

سوالات درس ۶ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۶ هدیه هفتم با جواب

سوالات متن پیام هفتم / سوالات هدیه های آسمانی هفتم درس ششم تایپ شده روی کتاب / درس ششم «اسوه فداکاری و عدالت »

۱- فداکار کیست؟
جواب: کسی است که برای خدمت به دین وجامعه خود، از مال، سلامتی، خانواده وحتی جان خود بگذرد و آنها را در راه هدف پاک و بزرگش فداکند.

۲ لیلهالمبیت چه شبی است؟
جواب: شبی که حضرت علی(ع) در بستر پیامبر(ص) خوابید تا ایشان به مدینه هجرت بفرماید.

۳ سه نمونه از فداکاری های علی(ع) را بیان کنید.
جواب: خوابیدن در بستر پیامبر(لیله المبیت)، جنگیدن با جنگجوی نامدار عرب(عمروبن عبدود)در جنگ خندق، همراهی با پیامبر(ص) درجنگ احد تا آخرین لحظه

۴ دو ویژگی بارز علی(ع) را بیان کنید.
جواب: عدالت طلبی و مساوات- فداکاری و گذشت

۵ بنا به فرمایش امیر المؤمنین، خدا از آگاهان در برابر شکم بارگی ستمگران چه عهد و پیمانی گرفته است؟
جواب: که در برابر زیاده خواهی ستمگران و گرسنگی مظلومان، سکوت نکنند و حق مظلوم را از ظالم بستانند و به او بازگردانند.

۶ چرا علی(ع) حکومت را پذیرفت؟
جواب: عهد و پیمان الهی- گرفتن حق مظلوم از ظالم

۷ علی(ع) در حقوق عمومی و مسائل اجتماعی و تقسیم بیت المال چگونه رفتار می کرد؟
جواب: با خانواده و نزدیکان خود مانند مسلمانان دیگر، رفتار می کرد.

۸ با توجه به داستان درس ، مرد مسیحی چگونه به حقانیت دین اسلام پی برد و مسلمان شد؟
جواب: او وقتی دید که در دادگاه، یک فرد مسیحی با پیشوا ورهبر جامعه ، برابر است و به سود او و زیان رهبر، حکم می دهد به حقانیت دین اسلام، پی برد و مسلمان شد .

۹ با توجه به آیه ی « وَمنَِ النَاسِ مَن یَشْرِِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرَْضََاهِ اللَهِ وَاللَهُ رءَُوفٌ بِالْعِبَادِ » چرا امیر مؤمْنان بدون هیچ ترس و نگرانی خوابیدن در بستر پیامبر اکرم را پذیرفت ؟
جواب: برای کسب خشنودی خدا

۱۰- دین اسلام نسبت به افراد فداکار چه عکس العمل و وعده ای داده است؟
جواب: دین اسلام، افراد فداکار را ستایش کرده و به آنان وعده پاداش الهی داده است.

۱۱- علی (ع) در چه شرایطی از سوی مردم به اداره ی حکومت انتخاب شد ؟
جواب: که مشکلات بسیاری، جامعه اسلامی را فراگرفته بود.

سوالات متن درس ششم پیام هفتم سری دوم

۱ -چرا فرشته وحی دستور داد پیامبر شبانه مکه را ترک نماید؟
جواب: زیرا به وسیله مشرکان کشته می شد و رسالتش ناتمام می ماند.

۲ -وقتی رسول خدا گفت : «علی جان آیا می توانی مرا در اجرای امر الهی هجرت یاری کنی؟ » چه پاسخی شنید؟
جواب: در این صورت آیا شما به سلامت خواهید بود؟

۳ -کدام آیه در ستایش فداکاری بی نظیر علی (ع) در شب هجرت پیامبر نازل شد؟
جواب: از مردم کسانی هستند که جانشان را برای خشنودی خدا فدا می کنند و خدا نسبت به بندگانش مهربان است.

۴ -فداکار به چه کسی گفته می شود؟
جواب: به کسی که برای خدمت به دین و جامعه خود از مال و سلامتی ، خانواده و حتی جان خود می گذرد و آنها را در راه هدف پاک خود فدا می کند.

۵ -یکی از کامل ترین نمونه های فداکاری در راه خداکدام است؟
جواب: ماجرای از خود گذشتگی حضرت علی (ع) در شب هجرت پیامبر اکرم که به لَیلَۀُ المبیت مشهور است.

۶ -دو مورد از ویژگی های بارز شخصیت امیرالمؤمنین (ع) را بیان کنید.
جواب: ۱) فداکاری و از خود گذشتگی او در راه خدا
۲) عدالت طلبی و مساوات

۷ -حضرت علی (ع) در چه شرایطی از سوی مردم برای اداره حکومت انتخاب شد؟
جواب: در شرایطی که مشکلات بسیاری جامعه اسلامی را فراگرفته بود.

۸ -امیر المؤمنین (ع) حکومت را برای چه امری پذیرفت؟
جواب: برای ایجاد عدالت بین مردم

۹ -حضرت علی (ع) در رعایت عدالت و مساوات بین مسلمانان چگونه بود؟
جواب: هیچ کس را بر دیگری برتری نمی داد.

۱۰ -حضرت علی (ع) پس از تقسیم بیت المال ، چه می کرد؟
جواب: در همان محل به نماز شکر می ایستاد.

۱۱ -دلیل رسیدگی دقیق بیت المال از سوی امیرالمؤمنین چه بود ، خود در این باره چه می فرماید؟
جواب: « تا از حساب سخت روز قیامت و عذاب دردناک آن در امان باشم. »

سوالات بخش خودت را امتحان کن

۱ -سه نمونه از فداکاری های حضرت علی (ع) را به صورت خلاصه بیان کنید.
جواب: الف)ماجرای از خود گذشتگی حضرت علی (ع) در شب هجرت پیامبر اکرم که به- لیلۀُ المبیت – مشهور است.
ب) وقتی در جنگ احد بسیاری از مؤمنان به شهادت رسیدند و به جز چند نفر ، پیامبر خدا را در میان انبوهی از سپاهیان مشرک رها کردند ، کسی که در کنار رسول خدا با شجاعت می جنگید ، علی بود.
ج) وقتی خداوند آیات مهم سوره توبه را نازل کرد و قرار شد یکی از مؤمنان این آیات را در میان مشرکان بی رحم مکه با صدای بلند بخواند ، کسی که این مسؤلیت خطرناک را عهده دار شد ، علی بود.

۲ـ بنا بر سخن امیر مؤمنان (ع) ، خداوند از آگاهان چه عهدی گرفته است؟
جواب: حق مظلوم را از ظالم بستانند و به او باز گردانند.

۳ـ مرد مسیحی چگونه به حقانیت دین اسلام پی برد و مسلمان شد؟
جواب: وقتی مرد مسیحی دید که قاضی بین او و خلیفه مسلمانان فرقی نگذاشت و حکمی به زیان خلیفه مسلمین داد حقانیت دین اسلام بر او آشکار شد و شهادتین را بر زبان آورد و مسلمان شد.

سوالات روی کتاب PDF
0.8MB