سوالات درس ۷ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۷ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۷ هدیه هفتم با جواب

سوالات درس ۷ پیام های آسمانی هفتم + PDF

سوالات درس ۷ هدیه هفتم با جواب

سوالات متن پیام هفتم / سوالات هدیه های آسمانی هفتم درس هفتم تایپ شده روی کتاب / درس هفتم : برترین بانو

۱- سه جمله‌ی زیبا که پیامبر در مورد فاطمه زهرا(س) فرموده اند، بیان کنید.
جواب: -فاطمه، سرور زنان، اولین وآخرین و برترین بانوی جهان است.
-فاطمه، مایه شادمانی قلب من است.
-خداوند، فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز دوست دارد. خداوند با خوشحالی فاطمه، خشنود و با خشم او، خشمگین می شود.

۲- چرا فاطمه‌ی زهرا(س) از علی (ع) هرگز چیزی درخواست نمی کرد؟
جواب: مبادا حضرت علی(ع) نتواند آن را برآورده سازد و شرمنده شود.

۳- دلیل ازدواج حضرت فاطمه‌ی زهرا(س) با علی (ع) چه بود؟
جواب: به خاطر ایمان حضرت علی(ع)

۴- پنج مورد از ویژگیهای اخلاقی حضرت فاطمه‌ی زهرا (س) را بیان کنید.
جواب: ایثار و بخشندگی، ساده زیستی، علاقه شدید به پیامبر(ص)، حیا وعفت، اهمیت دادن به خانواده و خانه داری

۵- پیامبر چگونه کارها را میان علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) تقسیم کرد ؟ دلیل خوشحالی حضرت فاطمه‌ی زهرا(س) از این تقسیم کار چه بود؟
جواب: -کارهای بیرون را به حضرت علی(ع) و کارهای داخل خانه را به حضرت زهرا(س) سپرد.
-چون از روبه روشدن با نامحرمان، بی نیاز شد.

۶- حضرت علی (ع) در مورد حضرت فاطمه‌ی زهرا(س) چه می فرماید؟
جواب: هرگاه به او می نگریستم، غم و اندوهم برطرف می شد. اوهیچگاه مرا خشمگین نساخت وچیزی از من نخواست مبادا نتوانم برآورده کنم وشرمنده شوم. فاطمه، یاوری نیکو در راه پیروی از خدا بود.

۷- بنا به فرموده‌ی پیامبر، دختر موجب…….. و…….. است.
جواب: برکت- شادمانی زندگی

۸- چگونه می توانیم خود را به شخصیت بهترین بانوی جهان نزدیک کنیم ؟
جواب: با الگو گرفتن از زندگی حضرت زهرا(س)

۹- نمونه هایی از حضور در اجتماع حضرت فاطمه زهرا(س) را نام ببرید.
جواب: سخنان وخطبه های ایشان در مسجد مدینه، نان پختن و فرستادن برای رزمندگان، آبرسانی به رزمندگان در جبهه و مداوای

سوالات متن درس هفتم پیام هفتم سری دوم

۱. در زمان پیامبر جاهلان داشتن چه چیزی را ننگ و عار می دانستند؟
جواب: داشتن فرزند دختر

۲. از نظر پیامبر داشتن دختر نه تنها ننگ نبود بلکه موجب برکت و شادمانی زندگی بود.

۳. تحمل و رنج ها و سختی های دوران زندگی حضرت فاطمه نه تنها موجب نا امیدیش نشد بلکه او را مقاوم تر و استوار تر ساخت.

۴. پیامبر اکرم در مورد سرور زنان عالم چه می فرماید؟
جواب: فاطمه سرور زنان و اولین و آخرین و بر ترین بانوی جهان است.

۵. به نظر شما منظور از جمله‌ی «فاطمه سرور زنان واولین و آخرین و برترین بانوی جهان است » چیست؟
جواب: این است که در بین زنان عالم چه در گذشته و چه در حال و چه در آینده کسی بهتر و والامقام تر از ایشان نیست. و با الگوی گرفتن از ایشان می توانیم خود را در حد توان به شخصیت بهترین و برترین بانوی جهان نزدیک تر کنیم.

۶. ویژگی های حضرت فاطمه را بنویسید؟
جواب: ۱. حیا و عفت
۲. حضور در اجتماع
۳. علاقه شدید به پیامبر
۴. ساده زیستی
۵. ایثار و بخشندگی
۶. اهمیت دادن به خانواده و خانه داری.

۷. پیامبر بعد از ازدواج حضرت علی با حضرت فاطمه به آنان در مورد تقسیم کارها چه سفارشی کرد؟
جواب: علی جان بهتر است شما کارهای بیرون خانه را به عهده بگیری و دخترم فاطمه کارهای داخل خانه را.

۸. وقتی تقسیم کار بین حضرت علی و فاطمه توسط پیامبر انجام شد حضرت فاطمه خشنودی خود را چگونه اعلام کردند؟
جواب: خدا می داند چقدر خوشحالم از اینکه رسول خدا، مرا از روبرو شدن با مردان نا محرم بی نیاز ساخت.

۹. حضرت فاطمه چگونه علاقه خود را به پیامبر نشان می دادند؟
جواب: هرگاه غذایی تهیه می کرد او را دعوت می کرد و نسبت به اشان همچون مادر مهربان بود، در جنگ های سخت، با به خطر انداختن جان خود در میدان نبرد زخم های پیامبر را مداوا می کرد.

۱۱. در لحظات پایانی عمر پیامبر ، پیامبر با دیدن بی تابی دخترش به او چه فرمود؟
جواب: پیامبر مژده داد که دخترم ! تو اولین کسی هستی که بعد از من، به من ملحق می شوی.

۱۲. پیامبر (ص) درباره دوست داشتن حضرت فاطمه چه فرموده است؟
جواب: خداوند فاطمه را دوست دارد و دوست داران فاطمه را نیز دوست دارد.

۱۳. پیامبر چگونه با حضرت فاطمه زهرا رفتار می کردند؟
جواب: پیامبر نیز به ایشان می گذاشت و او را از جان و دل دوست می داشت هنگام مسافرت با آخرین کسی که خداحافظی می کرد حضرت فاطمه بود و هنگام بازگشت از مسافرت نیز اولین کسی را که دیدار می کرد فاطمه بود.

۱۴. پیامبر با بوسه بر دستان حضرت فاطمه درباره او چه می فرمود؟
جواب: فاطمه مایه شادمانی قلب من است.

۱۵. حضرت فاطمه در منزل چه کارهایی می کردند و از چه چیزی غافل نبود؟
جواب: کار در منزل را عیب نمی دانست، گندم را با دستانش آرد می کرد و نان می پخت و گاه سختی کارهایش به حدی بود که دستانش تاول می زد، با وجود همه کارها و گرفتاری ها از عبادت خدا غافل نمی شد، به ترتیبت فرزندانش توجه خاصی داشت.

۱۶. حضرت فاطمه در مورد نگرانی خود از سفر آخرت به پدر بزرگوارش چه فرمود؟
جواب: سوگند به خدا که اندو هم شدت می یابد آن گاه که می اندیشم من برای سفر طولانی آخرت چه آماده کرده ام.

۱۷. سلمان فارسی در مورد ساده زیستی دختر پیامبر چه می گفت؟
جواب: شگفتا، دختران پادشاهان ایران و روم بر تخت هایی از طلا می نشینند و پارچه های زربافت بر تن می کنند اما دختر رسول خدا نه چادر گران قیمتی بر سر دارد و نه لباس هایی فاخر

۱۸. چند مورد از ساده زیستی دختر پیامبر را بیان کنید؟
جواب: در خانه ای اجاره ای زندگی می کردند، خانه ای با فرش حصیری داشتند که حصیر نیمی از اتاق را پوشانده بود و نیم دیگر با شن نرم، لباس های فاخر و گران قیمت نمی پوشید.

۱۹- حضرت فاطمه سعادت زنان را در چه می دانست؟
جواب: در دوری از مردان نامحرم

۲۰. حضرت فاطمه در چه مواقعی به میان مردم می آمد؟
جواب: هرگاه حق به خطر می افتاد با حفظ حیا و قار به میان مردم می آمد و آنان را ارشاد می کرد.

۲۱. نمونه هایی از حضور حضرت فاطمه در اجتماع را بیان کنید؟
جواب: سخنان و خطبه های آن حضرت در مسجد مدینه، ایشان به هنگام جنگ در خانه نان می پخت و آن را برای رزمندگان می فرستاد و هرگاه نیاز بود در جبهه به مداوای مجروحان و آب رسانی به آنان مشغول می شد.. معارف و احکام دیم را به زنان می آموخت و به پرسش های آنان پاسخ می داد و خسته نمی شد.

سوالات بخش خودت را امتحان کن

۱ -چرا حضرت زهرا (س) هرگز از امیرالمؤمنین چیزی درخواست نمی کرد؟
جواب: مبادا نتواند آن را فراهم کند و شرمنده‌اش شود.

۲ -دلیل ازدواج حضرت زهرا با امیرالمؤمنین ، با وجود اینکه خواستگاران ثروتمندی داشت، چه بود؟
جواب: چون او ایمان را به ثروت برتری داد.

۳ -پنج مورد از ویژگی های اخلاقی حضرت فاطمه زهرا (س) را بنویسید.
جواب: ۱) حیا و عفت
۲) علاقه شدید به پیامبر
۳) حضور در اجتماع
۴) ساده زیستی
۵)ایثار و بخشندگی

سوالات روی کتاب PDF
0.7MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۷ پیام های آسمانی هفتم + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۸ هدیه هفتم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس ششم پیام هفتم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب درس ۷ هدیه هفتم نیز دیدن فرمایید.