جواب درس ۱۱ مطالعات سوم ابتدایی

جواب درس ۱۱ مطالعات سوم ابتدایی

گام به گام درس یازدهم مطالعات اجتماعی سوم دبستان

جواب درس ۱۱ مطالعات سوم ابتدایی

گام به گام درس یازدهم مطالعات اجتماعی سوم دبستان

گام به گام مطالعات سوم / درس ۱۱:: منابع

هم‌فکری کنید و پاسخ دهید صفحه ۳۲ مطالعات سوم

۱- به بعضی از وسایل و کالاهایی که هر روز از آن‌ها استفاده می‌کنید، فکر کنید. (برای مثال صبحانه‌ای که امروز خوردید، لباس، میز و نیمکت، کتاب و دفتر و …)
جواب: شیر از گاو، نان از گندم، تخم مرغ از مرغ، لباس از پشم
هر یک از چه چیزی و چگونه تهیه شده است؟
جواب: گوسفند، میز و نیمکت و کتاب و دفتر از چوب درخت

۲- اکنون کتاب را باز کنید به تصویرها نگاه کنید و به‌ترتیب شماره‌ها بگویید هر تصویر چه چیزی را نشان می‌دهد؟
جواب: ۱-گوسفندان در چراگاه می چرند
۲- گوشت حیوانات استفاده می کنیم
۳-ما از شیر و لبنیات حیوانات استفاده می کنیم

جواب سوال صفحه ۳۵ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

آیا می‌توانید چیزهایی را نام ببرید که از موادّ نفتی تهیه شده است؟
جواب: لاستیک ماشین، بطری آب و نوشابه، پودر لباس شویی، خودکار

هم‌فکری کنید و پاسخ دهید صفحه ۳۵ مطالعات سوم

کاربرگه‌های شماره‌ی (۱۱) و (۱۲) را در کلاس انجام دهید.
به زودی …