جواب درس ۱۵ نگارش سوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲

جواب درس ۱۵ نگارش سوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲

گام به گام درس پانزدهم نگارش سوم

جواب درس ۱۵ نگارش سوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲

گام به گام درس پانزدهم نگارش سوم

گام به گام نگارش سوم / درس پانزدهم: دریا

جواب املا و واژه آموزی صفحه ۸۸ درس پانزدهم نگارش سوم

۱- قسمت هایی از شعر را که دوست داری، خوش خط و خوانا بنویس. پاسخ:

هر کجا چشم می رود، آب است *** از افق تا افق، همه دریاست
آب آیینه ای است پهناور *** صورت آسمان، در آن پیداست
خنده ی گرم و روشن خورشید *** بر تن سرد آب می ریزد
موج از پشت موج می آید *** موج در پیش موج می خیزد
می شوم شاد و می زنم غوطه *** مثل ماهی، میان آب زلال
آسمان دل گشا و دریا رام *** زندگی مهربان و من خوش حال

۲- کلمه های زیر را از متن درس پیدا کن و در جدول بگذار.جواب املا و واژه آموزی صفحه ۸۸ درس پانزدهم نگارش سوم

جواب صفحه ۸۹ درس پانزدهم نگارش سوم

۳- نام چند عضو از بدنت را در ستون اوّل میبینی. مانند نمونه، به هر کدام نشانه ی (ه) اضافه کن، سپس آن را در جای خالی بنویس.

عضو بدن ترکیب با (ـه) کلمه ی جدید
گوش گوش+ـه گوشه
لب لب + ـه لبه
دماغ دماغ + ـه دماغه
چشم چشم + ـه چشمه

جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۸۹ درس پانزدهم نگارش سوم

۱- از کلمه های درس ، دوازده کلمه را به دلخواه انتخاب کن و از روی آن ها با خط خوانا و زیبا بنویس
پاسخ: افق ، صورت ، موج ، می‌خیزد ، غوطه ، نوازش ، ساحل ، خواب آلود ، زلال ، خورشید.

جواب صفحه ۹۰ درس پانزدهم نگارش سوم

۲- جاهای خالی را با کلمه های مناسب از متن درس، کامل کن.
میبرد …..لذّت….. از نوازش آب
ساحل بی خیال …..خواب آلود……
میشوم شاد و میزنم …..غوطه……..
مثل ماهی میان آب ……زلال…….
آسمان ……دل گشا…… و دریا رام
زندگی مهربان و من ….خوش حال….

۳- مانند نمونه، جملهها را تکمیل کن.
مادر مثل خورشید است؛ چون با مهربانی‌ اش به زندگی من، گرما می‌ بخشد.
معلم مثل …..چراغ…. است؛ چون …با علمش، زندگی مرا روشن می کند……
کتاب مثل …دوست….. است؛ چون ….به ما چیزهای زیادی یاد می دهد…..
دریا مثل …..آیینه….. است؛ چون …..صورت آسمان، در آن پیداست ……….

جواب هنر و سرگرمی صفحه ۹۱ درس پانزدهم نگارش سوم

۱- از روی سرمشق، خوش خط و زیبا بنویس.
اینجا خلیج فارس ، چون قلب من است*** نامش همیشگی در سینه‌ی من است

۲- یک کلمه از درس انتخاب کن. مخالف آن را بنویس. بعد جمله ای بنویس که هر دو کلمه، در آن باشد.

سرد  گرم
چای گرم با کیک سرد خستگی را از تن بیرون می کند.

۳- جدول رنگارنگ: با دقت به جدول نگاه کن. کلماتی را که باهم شباهت دارند، مانند نمونه، با یک رنگ مشخص، رنگ آمیزی کن
شما خانه های جدول را به صورت کامل رنگ آمیزی کنید نه به صورت دایره پاسخ:جواب هنر و سرگرمی صفحه ۹۱ درس پانزدهم نگارش سوم

جواب نگارش صفحه ۹۲ درس پانزدهم نگارش سوم

۱- بندهای زیر را بخوان و به ارتباط جمله ی اول بند با بقیه ی جمله توجه کن. آیا بقیه ی جمله های بند در تکمیل جمله ی اوّل، نوشته شده اند؟
الف) هیچ وقت خاطره ی اولین روز مدرسه را فراموش نمیکنم. آن موقع، هفت ساله بودم. به خاطر دارم که یک روز صبح زود دست در دست بابا به مدرسه رفتم. مدرسه یک حیاط بزرگ و قدیمی داشت و پر از بچه های قد و نیم قد بود. همین قدر یادم هست که صف بچه ها تشکیل شد و من در صف کلاس اولی ها قرار گرفتم.
ب) آلودگی هوا دلایلی دارد. در شهرهای بزرگ، هوا آلوده است. من در روستا زندگی میکنم. هوای روستا تمیز است. روستا کارخانه ی صنعتی ندارد. دیروز همراه دوستم به یکی از باغ های اطراف روستا رفتیم. تعداد زیادی درخت در آن باغ بود. درختان هوا را تمیز میکنند.
پاسخ: در بند (ب) جمله های بند در تکمیل جمله اول نیستند.
۲- یکی از بند هایی که خواندی، خوب نوشته نشده است. همانطور که متوجه شدی، جملات آن بند، جمله ی اول  را توضیح نمیدهند. حالا تو دوباره  آن را بنویس. دقت کن جمله هایی که مینویسی، جمله ی اول بند را تکمیل کنند.
پاسخ: آلودگی هوا دلایلی دارد. جمعیت شهرهای بزرگ زیاد است وقتی می خواهند از قسمتی از شهر به قسمت دیگر بروند اگر هر خانواده ای یک ماشین بردارد و بیرون برود بر اثر سوختن بنزین آلودگی تولید می کند. همین طور هم اتوبوس های فرسوده قسمتی از سوختی را که می سوزانند به صورت دود خارج می کنند و این کار هم باعث آلودگی هوا می شود. البته ناگفته نماند کارخانه ها نیز سهم خیلی زیادی در آلودگی هوا دارند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.