جواب درس ۴ مطالعات سوم ابتدایی؛ صفحه ۱۷

جواب درس ۴ مطالعات سوم ابتدایی

گام به گام درس چهارم مطالعات اجتماعی سوم دبستان

جواب درس ۴ مطالعات سوم ابتدایی

گام به گام درس چهارم مطالعات اجتماعی سوم دبستان

گام به گام مطالعات سوم / درس ۴:: اعضای خانواده

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۱۷ مطالعات سوم ابتدایی

۱- به تصویرهای این درس دقّت کنید.
– اعضای هر خانواده چند نفرند؟ بشمارید.
جواب: خانواده‌ی سعیده ۸ نفر، خانواده‌ی پوریا ۲ نفر و خانواده‌ی رضا ۳ نفرند.
– به نظر شما چه چیزهای مشترکی در این عکس‌ها وجود دارد؟
جواب: – مادر و فرزندان در این عکس ها مشترک هستند
– آیا اعضای این خانواده‌ها هم‌دیگر را دوست دارند و از بودن با هم لذّت می‌برند؟
جواب: بله
۲- الف- شما دوست دارید در یک خانواده‌ی بزرگ زندگی کنید یا خانواده‌ی کوچک؟ چرا؟
جواب: در خانواده‌ی بزرگ. چون وقتی تعداد خواهر و برادرها زیاد باشد در موقعیت‌های مختلف، بیش‌تر به هم کمک خواهیم کرد و در خانه می‌توان بازی‌های گروهی انجام داد.

ب- به ‌‌نظر شما خانواده‌ی بزرگ چه خوبی‌هایی دارد؟ 
جواب: در خانواده ی بزرگ تعداد اعضا و همکاری بین اعضا بیشتر است و کارها زودتر انجام می شود.

جواب پاسخ دهید صفحه ۱۷ مطالعات سوم ابتدایی

– اعضای خانواده‌ی شما چند نفرند؟ نام اعضای خانواده‌ی خود را بنویسید.
به عهده دانش آموز (مثلا ۳ نفر محمود، مینا ، یاسین)

جواب جست‌وجو کنید صفحه ۱۷ مطالعات سوم ابتدایی

کاربرگه ی شماره ی (۴) را انجام دهید.
به زودی…

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۴ مطالعات سوم ابتدایی؛ صفحه ۱۷ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۵ مطالعات سوم و برای بخش قبلی از جواب درس ۳ مطالعات سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۴ مطالعات سوم با جواب نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.