جواب درس ۶ مطالعات سوم ابتدایی؛ صفحه ۲۱

جواب درس ۶ مطالعات سوم ابتدایی

گام به گام درس ششم مطالعات اجتماعی سوم دبستان

جواب درس ۶ مطالعات سوم ابتدایی

گام به گام درس ششم مطالعات اجتماعی سوم دبستان

گام به گام مطالعات سوم / درس ۶:: تغییر در خانواده

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۲۱ مطالعات سوم ابتدایی

۱- به غیر از تغییراتی که در این درس گفته شد، چه تغییرات دیگری ممکن است در یک خانواده به‌وجود بیاید؟
جواب: بیماری، طلاق، مهاجرت، فوت یکی از اعضای خانواده

۲- آیا در سال‌های اخیر در خانواده‌ی شما تغییری به‌وجود آمده است؟ این تغییر شما را خوشحال کرد یا غمگین؟ شما در هنگام این تغییر چه کردید؟
جواب: بله در مقابل تغییرات شاد، شکر گذار بودم و در مقال تغییرات غمگین صبور و بردبارمطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۶ مطالعات سوم ابتدایی؛ صفحه ۲۱ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۷ مطالعات سوم و برای بخش قبلی از جواب درس ۵ مطالعات سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۶ مطالعات سوم با جواب نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.