جواب درس ۸ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۴۲ ، ۴۳

جواب درس ۸ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۴۲ ، ۴۳

گام به گام درس هشتم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب درس ۸ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۴۲ ، ۴۳

گام به گام درس هشتم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب هدیه دوم / درس ۸: جشن میلاد

جواب دوست دارم صفحه ۴۲ هدیه ها دوم ابتدایی

با کمک دوستانم برای میلاد پیامبر (صلّی اللّه علیه و آله) جشن بگیریم. هرکس پیشنهادی می‌دهد.
من می‌گویم … .
پاسخ: شیرینی و شکلات بخریم و در محله‌مان پخش کنیم

جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۴۳ هدیه ها دوم ابتدایی

حضرت محمّد (صلّی الله علیه و آله):
۱- محلّ تولّد: ..مکه…
۲- نام پدر: ……عبدالله…
۳- نام مادر: ……آمنه…
۴- معروف به: ……….محمد امین…

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.