سوالات درس ۱ پیام نهم با جواب + PDF

سوالات درس ۱ پیام نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس اول پیام های آسمانی نهم

سوالات درس ۱ پیام نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس اول پیام های آسمانی نهم

سوالات متن پیام نهم / درس اول : تو را چگونه بشناسم؟
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب پیام آسمانی نهم) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱- برای شناخت صفات خداوند ، به چه منابعی نیاز داریم؟
پاسخ: نیازمند منابعی هستیم که بتواند اطلاعات دقیق و غیر قابل خدشه به ما بدهد و بتوانیم با تکیه بر آن ها به شناختی صحیح و به دور از اشتباه و خطا درمورد خداوند دست یابیم.

۲- چرا امکان شناخت کامل خداوند توسط انسان ها وجود ندارد؟
پاسخ: ما انسان ها به دلیل توانایی های محدود خود امکان شناخت خداوند نامحدود را نداریم.

۳-پیامبر اکرم (ص) در باره ی عدم شناخت کامل خداوند توسط انسان چه فرمودند؟
« ما عَرَفناکَ حَقَ مَعرِفَتِکَ » 
پاسخ: آنچنان که شایسته ی معرفت توست، تو را نشناختم.

۴- راه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید.و آن ها را توضیح دهید.
پاسخ:
الف) تفکر در کتاب آسمانی :
بهترین راه شناخت صفات خداوند ، مراجعه به سخن خود خداوند است ، توصیف خداوند از خود توصیفی دقیق و بدون نقص است که می تواند ما را در شناخت صحیح خداوند یاری دهد.(آیات زیادی در قرآن است ، که هرکدام به بیان بخشی از ویژگی های خداوند می پردازد
ب) تفکر در کتاب خلقت :
از طریق آثار و نشانه های خداوند که در سراسر جهان آفرینش آشکار است ، به ویژگی های خداوند پی میبریم.همانگونه که با دیدن نوشته ای؛ علاوه بر پی بردن به وجود نویسنده؛ به میزان علم و دانایی او پی میبریم ، یا با دیدن یک ساختمان به وجود یک سازنده و میزان مهارت و توانایی های وی پی می بریم ، با تقکر در خلقت نیز باید پی به وجود سازنده ای بُرد ، که کسی نیست جز خداوند.

۵-با توجه به آیه ی :«اِنَّهُ یَعلَمُ الجَهرَ وَالخَفی» که خداوند هرآشکار و نهانی را می داند، چند مثال بزنید.
پاسخ:
الف) خداوند از آنچه می بینیم یا در گوش دیگران نجوا می کنیم ، باخبر است.
ب)خداوند از آنچه که حتی در قلب ما می گذرد نیز آگاه است.
د)خداوند حتی از فرو افتادن برگ درختی در گوشه ای از جهان آگاه است.

۶- آیه ی از قرآن را بنویسید که در مورد دوست داشتن ومهرورزی خداوند نسبت به بندگان است ؟ ( آیه و معنی حفظ شود)
« وَ هُوَ الغَفورُ الوَدود »
پاسخ: و او بسیار آمرزنده و دوستدار بنگان است.

۷-آیا خداوند مجازات کننده نیز می باشد؟
پاسخ: بله ، خداوند کسانی را که به مبارزه با حق برمی خیزند و از گناه و سرکشی دست بر نمی دارند را از رحمت خود محروم و به عذابی درناک گرفتار میکند.

۸-آیا خداوند به بندگان خود ظلم می کند؟
پاسخ: خیر ، خداوند به بندگانش ظلم نمی کند ، بلکه انسان ها با گناهان و خطاهایشان به خود ظلم می کنند و خود را در مسیر گرفتاری و هالکت قرار می دهند.

۹-آیه ی « اِنَّ اللهَ یُحِبُ التَّوابینَ » ناظر بر کدام ویژگی خداوند است؟
پاسخ: خداوند کسانی را که از گناه خویش پشیمان شوند و توبه کنند، با آغوش باز میپذیرد١؛ چراکه او خود را خدای «بسیارتوبه پذیر» معرفی میکند و توبه کنندگان را دوست میدارد.

۱۰-آیا خداوند با قوانین و احکامش ، می خواهد بر بندگانش سخت بگیرد؟
پاسخ: خیر ، خداوند با احکام و قوانینش نمیخواهد بر بندگانش سخت بگیرد؛ بلکه برای هدایت انسان و راهنمایی او به سمت سعادت و خوشبختی و جلوگیری از گمراهی او این قوانین را قرار داده است.

۱۱-خداوند در قرآن خود را بهترین ……….. و ……….. و………. معرفی می کند.
پاسخ: بهترین روزی دهنده — بهترین یاور — بهترین سرپرست

۱۲-شعر “برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردکار” مربوط به کدام یک از راه های شناخت صفات خداوند است؟
پاسخ: تفکر در کتاب خلقت

۱۳-آلبرت انیشتین درباره ی مواجهه ی انسان با شگفتی های بی پایان طبیعت ، چه می گوید؟
پاسخ: ما انسان ها همچون طفلی خردسال هستیم که وارد کتابخانه ای بزرگ می شود که همه دیوارهای آن از زمین تا سقف با کتابهایی به زبآن های گوناگون پوشیده شده است. کودک میدان که باید کسی آن کتابها را نوشته باشد… . کودک طرحی مشخص در ترتیب کتابها میبیند؛ نظمی اسرارآمیز که او آن را درک نمیکند؛ ولی میتواند با حسی مبهم حدس بزند. به نظر من وضعیت این کودک همانند وضعیت عقل انسان در برابر خداست…

۱۴-سرچشمه ی همه ی خوبی ها و کمالات ………….است.
پاسخ: خداوند

۱۵- آیا می توان هر صفتی را که در مخلوقات می بینیم ، به خداوند نسبت دهیم؟
پاسخ: هر خوبی و کمالی که مخلوقات دارند، از خالق دریافت کردهاند و کسی میتواند کمال و خوبی را به دیگری دهد که خود نیز آن را دارا باشد. بنابراین خداوند سرچشمه همه خوبیها و کمالات است.
اما صفاتی که از مخلوق بودن و محدود بودن موجودات سرچشمه میگیرد، مثل جهل، ظلم، ضعف و جسمانی بودن، که همه نوعی نقص و کاستی است، در خدای متعال نیست؛ زیرا خداوند مخلوق و محدود نیست. به عبارت دیگر با توجه به اینکه خداوند کامل و بی نقص است، نمیتواند دارای چنین صفاتی باشد.

سوالات خودت را امتحان کن با پاسخ ها

۱-راه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و هرکدام را توضیح دهید.
پاسخ: در سوالات بالا (سوال ۴) این سوال با جواب آمده است.
تفکر در کتاب آسمانی – تفکر در کتاب خلقت

۲_حمد و تسبیح خداوند به چه معناست؟
پاسخ: حمد به معنای ستایش است. وقتی میگوییم «الحمدلله»، میخواهیم بگوییم که «هر ستایش برای خداست.» کسی و چیزی قابل ستایش است که کمالات و زیبایی هایی در او باشد. می دانیم که همه زیبایی ها و خوبی ِ های جهان از خداست. پس ستایش حقیقی و حمد واقعی از آن اوست.
«تسبیح» به معنای پاک و منزه دانستن است. وقتی میگوییم «سبحان الله، » میخواهیم بگوییم خداوند از هر نقص و عیبی، مُنَزَه است یعنی آن نقص هایی که در سایر موجودات است، در او نیست و او خدایی کامل و بی نقص است.

سوالات متن روی کتاب PDF
0.5MB