سوالات درس ۱۰ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوالات درس ۱۰ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوال و جواب درس دهم هدیه های آسمان چهارم

سوالات درس ۱۰ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوال و جواب درس دهم هدیه های آسمان چهارم

سوالات متن هدیه چهارم / درس دهم: روشنترین شب

۱- قبل از دین اسلام مردم چه چیزی را میپرستیدند و چه گمانی داشتند؟
پاسخ: مردم به جای خدای یکتا بت های بیجان را میپرستیدند. مجسمه هایی که نه میدیدند، نه میشنیدند، نه حرف میزدند و نه میتوانستند کاری انجام دهند. – مردم نادان گمان میکردند که بتها می توانند به آنها در زندگی کمک کنند.

۲- روابط مردم قبل از دین اسلام چگونه بود؟
پاسخ: دوستی ها کم بود و دشمنی ها بسیار؛ ظلم و زورگویی، همه جا را پر کرده بود، گروه هایی از مردم به کوچکترین بهانه ای با هم میجنگیدند. یکدیگر را با نام های زشت صدا میزدند و به حقوق دیگران احترام نمیگذاشتند.

۳- نام فرشته ای که پیام های خدا را برای پیامبران میآورد، چیست؟
پاسخ: جبرئیل

۴-اولین پیامی که جبرئیل از جانب خدا به پیامبر رساند، چه بود
پاسخ: ؟ بخوان! به نام پروردگارت که انسان را آفرید.

۵-چرا خداوند حضرت محمد (ص) را به پیامبری برگزید؟
پاسخ: خدای مهربان که دوست نداشت مردم در نادانی و گمراه‌ی زندگی کنند و میدانست مردم به راهنمایی دانا و دلسوز نیاز دارند تا آنها را از گمراه‌ی نجات دهد و «ایمان به خدای یکتا»، «مهربانی» و « احترام به یکدیگر» را به آنها هدیه بدهد. محمد را به پیامبری برگزید.

۶-پیامبر اکرم شبها در «غار حرا» به چه کار هایی میپرداخت؟
پاسخ: در آن مکان آرام و خلوت به تفکر و عبادت میپرداخت.

۷- محمد امین لقب کیست؟
پاسخ: حضرت محمد (ص)

۸- روز مبعث چه روزی است؟
پاسخ: روزی است که حضرت محمد به پیامبری برگزیده شد.

۹- آخرین دین خدا چه نام دارد؟
پاسخ: دین اسلام

۱۰ -آخرین پیامبر خدا کیست؟
پاسخ: حضرت محمد (ص)

۱۱- آخرین کتاب آسمانی چه نام دارد؟
پاسخ: قرآن

۱۲- اولین زنی که به پیامبر ایمان آورد، کیست؟
پاسخ: خدیجه

۱۳- اولین مردی که به پیامبر ایمان آورد، کیست؟
پاسخ: امام علی (ع)

۱۴- اولین سوره ای که بر پیامبر نازل شد، چه نام دارد؟
پاسخ: علق

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۰ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۱ هدیه چهارم و برای بخش قبلی از سوالات درس نهم هدیه چهارم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.