سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس دوازدهم مطالعات هفتم

سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی هفتم با جواب + PDF

سوالات متن درس دوازدهم مطالعات هفتم

سوالات متن درس ۱۲ مطالعات هفتم

۱- تاکنون تعداد گونه گیاهی و گونه حشرات در ایران چقدر تخمین زده اند؟
پاسخ: حدود ۹ هزار گونه گیاهی به حدود ۶۰ هزار گونه حشرات

۲- کدام گونه گیاهی و جانوری مخصوص سرزمین ایران است؟
پاسخ: سوسن چلچراغ سمندر لرستانی و لاله واژگون

۳- چرا زیستگاه ها تخریب می شوند؟
پاسخ: فعالیت نادرست انسانها
از بین بردن جنگلها و مراتع
شکار بیش از حد و صید بی رویه
تولید زباله های زیان آور
فعالیت کارخانه‌ای و حمل و نقل و تولید مواد سمی

۴- مهمترین عامل از بین رفتن یا در معرض خطر قرار گرفتن برخی از گونه های گیاهی و جانوری چیست؟
پاسخ: فعالیت نادرست انسان ها

۵- انسان در بهره‌برداری از طبیعت و رفع نیازهای خود چگونه باید عمل کند؟
پاسخ: باید طوری برنامه‌ریزی و عمل کند که کمترین آسیب به محیط وارد شود.

۶- نابود شدن درختان جنگلی در یک ناحیه چه نتایجی دارد؟
پاسخ: با نابودی جنگل جانورانی که غذایشان را در این جنگل‌ها بتس می‌آورند از بین می‌روند و تعادل طبیعت به هم می‌خورد.

۷- شکار بیش از حد و صید بی‌رویه جانوران چه پیامدی دارد؟
پاسخ: باعث کاهش بعضی از گونه‌های جانوری شده و به تدریج نسل این گونه ها رو به کاهش می گذارد یا در خطر انقراض قرار می گیرد.

۸- یکی از چیزهایی که زیستگاه ها را تهدید می کند چیست؟
پاسخ: زباله

۹- چرا زباله‌ها حیات زیستگاه‌ها را تهدید می‌کنند؟
پاسخ: زیرا بسیاری از زباله‌هایی که ما تولید می‌کنیم زیان آورند و سالهای زیاد در محیط باقی می‌مانند.

۱۰- افزایش جمعیت چه نتایجی برای محیط زیست دارد؟
پاسخ: هرچه جمعیت بیشتر می شود فعالیت های کارخانه و حمل و نقل و تولید مواد سمی هم بیشتر می‌شود و اثرات بدی بر زندگی گیاهان و جانوران دارند.

۱۱- مهمترین دلایل حفاظت از زیستگاه ها چیست؟
پاسخ: سپاسگزاری از نعمت های خداوند
لذت بردن از زیبایی ها و تفکر در آفرینش
حق حیات
وابستگی موجودات زنده به یکدیگر
فواید گیاهان و جانوران

۱۲- یکی از راه‌های شکرگزاری از نعمت های الهی چیست؟
پاسخ: رابطه درست و صحیح با طبیعت

۱۳- وقتی برخی از گونه های یک زیستگاه نابود می شود چه مشکلی به وجود می‌آید؟
پاسخ: غذای برخی گونه‌های دیگر کم می‌شود و آنگونه نیز شروع به کاهش می‌کند در نتیجه تعادل زندگی در آنجا به هم می خورند.

۱۴- مهمترین وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟
پاسخ: مراقبت از زیستگاه‌های طبیعی کشور و جلوگیری از تخریب و آلودگی آنها

۱۵- یکی از مشاغل مهم در سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟
پاسخ: محیط بانی

۱۶- وظیفه محیط‌ بانان چیست؟
پاسخ: محیط بانان مسئول اجرای قوانین و مقررات محیط زیست در یک منطقه هستند و از منطقه تحت نظارت خود بازدید می‌کنند و کلیه رویدادها یا فعالیت ها را که موجب تخریب محیط زیست می شوند شناسایی می کنند.

۱۷- محیط بان ها چه مواردی را به سازمان حفاظت از محیط زیست گزارش می کنند؟
پاسخ: قطع درختان بوته کنی شکار غیر قانونی روشن کردن آتش آلودگی های محیط زیستی یا سیل و طغیان رودخانه ها

۱۸- برخی از کارهایی که ما می توانیم برای حفظ محیط زیست انجام دهیم سه مورد نام ببرید؟
پاسخ: هرگز گلها را نچینید
در صورت امکان در محل زندگی خود درخت و گل بکارید
در زمستان که هوا سرد است برای پرندگان آب و دانه بگذاریم تا از مرگ آنها جلوگیری شود.

۱۹- منطقه حفاظت شده به چه منطقه ای گفته می شود؟
پاسخ: سازمان حفاظت محیط زیست برخی از مناطق کشور را که در آنجا حفظ و تکثیر نسل جانوران یا گیاهان اهمیت خاصی دارد به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام می‌کند این منطقه ممکن است جنگل مرتع یا دشت و کوهستان باشد.

۲۰- سه مورد از مناطق حفاظت شده ایران را نام ببرید؟
پاسخ: منطقه جنگل‌های حرا در آب‌های خلیج فارس
دشت ارژن در فارس
اشترانکوه در لرستان

۲۱- در منطقه حفاظت شده چه مقرراتی وجود دارد؟
پاسخ: شکار و صید یا قطع درختان و از بین بردن گیاهان در این منطقه ممنوع است.