سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس سیزدهم 13 مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس سیزدهم 13 مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات متن مطالعات هشتم / سوالات متن درس ۱۳ مطالعات هشتم

توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی هشتم ) در انتهای سوالات زیر قرار گرفته شد.

۱-سه سلسله ترک تبار که اواخر قرن چهارم تا اوایل قرن هفتم هجری در ایران حکومت می کردند،کدامند؟
پاسخ: غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان.

۲-غزنویان چرا به این نام مشهور شدند؟
پاسخ: غزنویان دودمانی ترک تبار بودند که چون حکومت خود را از شهر غزنین (غزنه) آغاز کردند به این نام مشهور شدند.

۳-محمود غزنوی چگونه به حکومت رسید؟
پاسخ: هنگامیکه حکومت سامانیان به نهایت ضعف و ناتوانی رسید، محمود غزنوی که حاکم غزنه بود، خراسان را تصرف کرد. خلیفه عباسی نیز حکومت او را به رسمیت شناخت.

۴ -چرا سلطان محمود غزنوی در اکثر جنگهایش پیروز می شد؟
پاسخ: به پشتوانه سپاه نیرومندش.

۵ -سلطان محمود غزنوی قلمرو غزنویان را تا رِی در مرکز ایران گسترش داد.
صحیح() غلط ( )

۶-سلطان محمود به چه جهت در تاریخ شهرت یافت؟
پاسخ: چون چندین بار به هندوستان لشکرکشی کرد.

۷-بهانه سطان محمود غزنوی از لشکرکشی به هندوستان چه بود؟
پاسخ: به بهانه رواج اسلام بود ولی در اصل به طمع ثروت هنگفتی که در این کشور بود انجام می گرفت.

۸ -سلطان محمود بعد از لشکر کشی ها به هندوستان چه چیزهایی بدست آورد؟
پاسخ: وی در این لشکر کشی ها مناطقی از هندوستان را تصرف نمود و معبد سومنات را خراب کرد. او اسیران زیادی را با خود به سرزمین های دیگر برد و ثروت ها و غنائم زیادی به دست آورد که بخشی را به  لیفه عباسی پیش کش کرد.

۹-پس از سلطان محمود چه کسی به حکومت رسید و سرانجامش چه شد؟
پاسخ: پسرش سلطان مسعود – اگر چه او فرمانروایی بی باک و جسور بود اما تدبیر پدر را نداشت. او از سلجوقیان شکست خورد و مدتی بعد توسط سپاهیان شورشی خود به قتل رسید.

۱۰-قدرت و حکومت غزنویان بر .. نیروی نظامی .. استوار بود.

۱۱-چرا حکومت غزنویان محبوبیت و مقبولیتی که صفاریان، سامانیان و آل بویه در بین مردم داشتند بی بهره بودند؟ 
پاسخ: چون قدرت و حکومت غزنویان بر نیروی نظامی استوار بود.

۱۲-رابطه حکومت غزنویان با خلفای عباسی چگونه بود؟
پاسخ: روابط آنها دوستانه بود و سلاطین غزنوی بخصوص سلطان محمود، خود را مطیع و تابع خلافت عباسی می دانستند.

۱۳-سلجوقیان چه کسانی بودند؟
پاسخ: طایفه ای از ترکان بودند که پس از پذیرش اسلام به ماوراءالنهر مهاجرت کردند.

۱۴-طُغرل که بود؟
پاسخ: یکی از نوادگان سلجوق بود.

۱۵-طُغرل پس از شکست چه کسی بر تخت نشست؟
پاسخ: سلطان مسعود غزنوی

۱۶-مؤسس سلسله سلجوقیان که بود و پایتخت او کجا بود؟
پاسخ: طُغرل – نیشابور

۱۷-طُغرل پس از رسیدن به حکومت چه کرد؟
پاسخ: او پس از تسخیر مناطق مختلف ایران به بغداد رفت و حکومت شیعه آل بویه را برانداخت و سپس خطری که از جانب خلافت فاطمی مصر متوجه خلافت عباسی بود، از میان برداشت.

۱۸-خلیفه عباسی به طُغرل چه لقبی داده بود؟
پاسخ: سطان رکن الدین

۱۹-چرا خلیفه به طُغرل لقب سلطان رکن الدین داد؟
پاسخ: به دلیل از میان برداشتن خلافت فاطمی مصر.

۲۰-برادرزاده و جانشین طُغرل .. آلب ارسلان .. بود.

۲۱-اقدامات آلب ارسلان را بنویسید؟
پاسخ: او توانست با راهنمایی خواجه نظام الملک وزیر، رقیبان داخلی را سرکوب کند و بر قدرت و استحکام حکومت سلجوقی بیفزاید. آلب ارسلان همچنین به ارمنستان و گرجستان لشکرکشی کرد.

۲۲-مشهورترین وزیر دوره سلجوقی .. خواجه نظام الملک.. بود.

۲۳-آلب ارسلان در نبرد مَالزگرد چه کرد؟
پاسخ: رومیان را شکست سختی داد و امپراتور روم شرقی را به اسارت گرفت.

۲۴-نتیجه پیروزی آلب ارسلان در جنگ ملازگرد چه بود؟
پاسخ: بخشهای وسیعی از آسیای صغیر به تصرف سپاهیان سلجوقی در آمد.

۲۵-حکومت سلجوقیان در زمان ..ملکشاه.. به اوج قدرت خود رسید.

۲۶-ملک شاه که بود و چه کرد؟
پاسخ: ملکشاه پسر آلب ارسلان بود و از پادشاهان مشهور سلجوقی که مناطقی از ماوراءالنهر و شام را فتح کرد و حکومت سلجوقیان را به اوج قدرت رساند به طوری که محدوده جغرافیایی ایران با زمان ساسانیان برابری می کرد و از ماوراء النهر در شرق تا دریای مدیرترانه در غرب گسترش یافته بود.

۲۷-پایتخت ملکشاه شهر .. اصفهان .. بود.

۲۸-تجزیه و فروپاشی سلجوقیان چگونه صورت گرفت؟
پاسخ: پس از مرگ ملکشاه، شاهزادگان و فرماندهان نظامی برای رسیدن به تاج و تخت به جان یکدیگر افتادند و این اختلافات تا سقوط سلجوقیان ادامه پیدا کرد.

۲۹-سرزمین خوارزم در کجا بود و به پادشاه آن چه می گفتند؟
پاسخ: ناحیه ای حاصلخیز و آباد در جنوب دریاچه خوارزم (آرال) بود و به شاهان آنجا، خوارزمشاه می گفتند.

۳۰ -خوارزمشاهیان، نخست دست نشانده ..سلجوقیان.. بودند.

۳۱-خوارزمشاهیان چگونه توانستند بر بخش های زیادی از ایران پیروز شوند؟
پاسخ: وقتی حکومت سلجوقیان ضعیف شد آنها از فرانبری سرپیچی کردند و سرانجام یکی از فرمانروایان خوارزم آخرین سلطان سلجوقی را شکست داد و بر بخشهای زیادی از ایران چیره شد.

۳۲-چرا پایه های حکومت خوارزمشاهیان چندان محکم نبود؟
پاسخ: زیرا از یک سو، خلیفه عباسی فرمانروایی آنها را به رسمیت نمی شناختند و از سوی دیگر، تسلطی بر فرمانروایان محلی نداشتند.

۳۳-حکومت خوارزمشاهیان توسط چه کسی سرنگون شد؟
پاسخ: چنگیزخان مغول

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۳ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۴ مطالعات هشتم و برای بخش قبلی از سوالات درس 12 مطالعات هشتم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.