سوالات درس ۱۹ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوالات درس ۱۹ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوال و جواب درس نوزدهم هدیه های آسمان چهارم

سوالات درس ۱۹ هدیه ها چهارم ابتدایی با جواب

سوال و جواب درس نوزدهم هدیه های آسمان چهارم

سوالات متن هدیه چهارم / درس نوزدهم: خدا جون از تو ممنونم

۱- چرا باید شکرگزار پروردگار باشیم؟
پاسخ: زیرا خداوند از لحظه‌ی تولد تا اکنون به ما نعمت های بسیاری مانند خانواده، سلامتی، توانایی در انجام کارها و … داده است.

۲- در روز قیامت چهره های مردم چگونه است؟
پاسخ: برخی چهره ها خندان و شاداب و چهره‌ی برخی ناراحت و عبوس است.

۳- در روز قیامت چگونه میتوان انسان های خوب و بد را تشخیص داد؟
پاسخ: از روی چهره ها

۴- چرا در روز قیامت چهره‌ی برخی خندان است؟
پاسخ: زیرا آنها کار های خوبی مانند احترام به پدر و مادر، امانتداری، شکرگزاری از نعمت های خدا، نماز و قرآن خواندن، راستگویی، بخشش و گذشت و… انجام دادهاند.

۵- چرا در روز قیامت چهره‌ی برخی گریان است؟
پاسخ: زیرا آنها کار های زشتی مانند حسادت، کفرورزی، بداخلاقی، دروغ و تهمت و… انجام دادهاند.

۶- در روز قیامت پاداش نیکوکاران و انسان های خوب چیست؟
پاسخ: بهشت

۷- در روز قیامت جزای ستمکاران و انسان های بد چیست؟
پاسخ: جهنم