سوالات درس ۶ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات درس ۶ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس ششم ۶ مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات درس ۶ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF

سوالات متن درس ششم ۶ مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات متن مطالعات هشتم / سوالات متن درس ۱ مطالعات هشتم
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی هشتم ) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱.چه کسانی از نوجوانان در برابر آسیب ها و تهدیدات محافظت می کنند؟
پاسخ: خانواده مدرسه قانون

۲. چرا نهادی مثل قوه قضاییه در جامعه لازم است؟
پاسخ: در هر جامعه افرادی وجود دارند که با زیر پا گذاشتن قانون تخلف می کنند همچنین در هر جامعه اختلافاتی بین افراد به وجود می آید.

۳. اختلاف بین افراد جامعه ناشی از چیست؟
پاسخ: در اثر آگاه نبودن و ندانستن قانون یا افرادی عمدن از قانون سرپیچی کنند.

۴. قوه قضاییه چه نهادی است؟
پاسخ: در هر جامعه باید نهادی وجود داشته باشد که عدالت اجتماعی را برقرار سازد برای اجرای قوانین نظارت کند با تخلفات برخورد کند و متخلفان را به مجازات برساند این نهاد قوه قضاییه است.

۵.رئیس قوه قضاییه چگونه و برای چه مدتی انتخاب می‌شود و باید چه ویژگی هایی داشته باشند.
پاسخ: بر طبق قانون اساسی رئیس قوه قضاییه از سوی رهبر به مدت ۵ سال انتخاب می‌شود باید فردی مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.

۶. مهمترین وظیفه قوه قضاییه چیست؟
پاسخ: حل کردن اختلافات مردم

۷.انواع دعاوی یا اختلافات را که در دادگاه مطرح می شود کدامند؟
پاسخ: دعاوی یا اختلافات کیفری
دعاوی یا اختلافات حقوقی

۸. دعاوی کیفری را تعریف کنید؟
پاسخ: مربوط به اعمالی است که دادگاه برای فردی که مرتکب جرم شده است مجازات تعیین می کند مانند فحاشی

۹. دعاوی حقوقی را تعریف کنید؟
پاسخ: مربوط به اعمالی است که دادگاه مجازات تعیین نمی‌کند بلکه افراد را ملزم می‌کند که تکالیفشان را انجام دهند یا حقوق قانونی دیگران را بدهند مانند تخریب خانه همسایه تصرف زمین

۱۰. قاضی در دادگاه چه کاری انجام میدهد؟
پاسخ: در دادگاه قاضی مدارک خواهان یا شاکی و خواننده را مطالعه می‌کند و از آنها می خواهد تا دلایل خود را بیان کنند.

۱۱. قاضی باید دارای چه شرایطی باشد؟
پاسخ: قاضی باید فردی عادل و آشنا به قوانین باشد.

۱۲. در همه دادگاه‌ها افراد حق دارند…….. انتخاب کنند تا از حقوق آنها دفاع کند.
پاسخ: وکیل

۱۳. وکیل چه کسی است؟
پاسخ: وکیل کسی است که در رشته حقوق درس خوانده و به قوانین آشناست و پروانه یا اجازه نامه وکالت دارد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۶ مطالعات اجتماعی هشتم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۷ مطالعات هشتم و برای بخش قبلی از سوالات درس 5 مطالعات هشتم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.