سوالات درس ۹ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوالات درس ۹ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس نهم هدیه های آسمان دوم

سوالات درس ۹ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس نهم هدیه های آسمان دوم

سوالات متن هدیه دوم با جواب / درس نهم  : اهل بیت پیامبر

۱-هل بیت یعنی چه ؟
پاسخ: خانواده

۲- اهل بیت پیامبر را نام ببرید؟
پاسخ: حضرت علی (ع) ، حضرت فاطمه (س) امام حسن (ع) و امام حسین (ع)

۳- حضرت محمد ولی امام حسن و امام حسین را زیر عبای خود قرار داد آن کودکان چه آرزویی کردند؟
پاسخ: هر دو گفتند کاش مادر و پدر نیز پیش ما بودند .

۴- وقتی حضرت فاطمه (س) و امام علی (ع) نیز پیش آنها رفتند حضرت محمد چه دعایی کردند؟
پاسخ: پیامبر دستان خود را بلند کردند و فرمودند : « این چهار نفر اهل بیت من هستند . دوستان آن ها دوستان من و دشمنان آن ها دشمن من ! خدایا بر آنها درود بفرست و بدی ها را از آن ها دور کن ».

۵- هل بیت یعنی چه ؟
پاسخ: خانواده

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.