سوالات درس ۱۰ علوم هفتم با جواب

سوالات درس ۱۰ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل دهم علوم هفتم

سوالات درس ۱۰ علوم هفتم با جواب

سوالات متن فصل دهم علوم هفتم

سوالات متن علوم هفتم / فصل ۱۰

۱ ـ دماسنج را تعریف کنید.
جواب: دما سنج وسیله ای است که با استفاده از آن دما را اندازه می گیرند.

۲ ـ چه رابطه ای بین دما و گرما وجود دارد؟
جواب: هرچه دمای جسم بیشتر باشد گرما آن بیشتر است.

۳ ـ رایج ترین دماسنج ها چه نام دارد؟
جواب: الکلی و جیوه ای.

۴ ـ به چه موادی رسانای گرمایی می گویند؟ چند مثال بزنید.
جواب: به اجسامی که گرما را سریع منتقل میکنند رسانا می گویند . مانند : فلزات.

۵ ـ به چه موادی نا رسانای گرمایی میگویند؟ چند مثال بزنید.
جواب: به اجسامی که گرما را بسیار آهسته منتقل میکنند نارسانا گرمایی می گویند. مانند: چوب – لاستیک.

۶ ـ چرا پرندگان در هوای سرد خود را باد می کنند .
جواب: تا گرمای کمتری از دست بدهند.

۷ ـ یک ویژگی پشم شیشه و فایبر گلاس چیست؟
جواب: نارسانای خوبی هستند. و به خاطر همین ویژگی در لباس ها استفاده می شوند.

۸ ـ جریان همرفتی در چه مواردی صورت می گیرد؟
جواب: ماده مایع یا گاز باشد – مایع یا گاز دو قسمت داشته باشند و بین دو قسمت اختلاف دما باشد – قسمت گرم پایین تر باشد.

۹ ـ چگالی هوای گرم و سرد را با هم مقایسه کنید.
جواب: چگالی هوای گرم کمتر از چگالی هوای سرد است.

۱۰ ـ آسفالت و آیینه را در نظر بگیرید. اگر هر دو را در معرض آفتاب قراردهیم کدام بیشتر و کدام کمتر گرم می شود؟
جواب: آینه کمتر و آسفالت بیشتر گرم می شود.

۱۱ ـ تفاوت رسانایی و همرفت را بنویسید.
جواب: در رسانایی ماده باید جامد باشد اما در همرفت باید مایع و گاز باشد.

۱۲ ـ دماسنج نواری چیست؟
جواب: نوعی دماسنج است که با تغییر رنگ ، دمای بدن را نمایش می دهد.

۱۳ ـ ویژگی لوله دماسنج را بنویسید.
جواب: نازک بودن.

۱۴ ـ راه های انتقال گرما را بنویسید.
جواب: رسانش- تابش – همرفت.

۱۵ ـ چگونگی انتقال گرما به روش رسانش را تعریف کنید.
جواب: مولکول های ماده که گرم شده با ضربه زدن به مولکول های اطراف خود ، گرما را منتقل می کنند.

۱۶ ـ هوای سقف اتاق گرمتر است یا کف آن ؟دلیل بیاورید.
جواب: هوای سقف ـ زیرا چگالی آن کمتر است و به بالا می رود.

۱۷ ـ مقدار انرژی تابشی یک جسم به چه عواملی بستگی دارد؟
جواب: رنگ و دمای.

۱۸ ـ دمای جسم چه تاثیری بر تابش گرمایی دارد؟
جواب: هر چه دمای جسم بیشتر باشد تابش گرمایی آن بیشتر است.

۱۹ ـ رنگ جسم چه تاثیری بر تابش گرمایی دارد.
جواب: رنگ تیره تابش گرمایی بیشتری دارد.

۲۰ ـ در ساحل دریا آب در دمای صفر درجه یخ می زند و در دمای صد درجه می جوشد.

۲۱ ـ گرما همیشه از جسم گرم به سرد منتقل می شود.

سوالات متن علوم هفتم درس ۱۰ (مولایی)
0.3MB
هایلایت کتاب علوم هفتم درس ۱۰ (بفهر)
2.3MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۰ علوم هفتم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات فصل ۱۱ علوم هفتم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس نهم علوم هفتم استفاده نمایید.