جواب تمرین صفحه ۵۷ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۵۷ فیزیک دهم

جواب تمرین ۳-۳ صفحه ۵۷ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۵۷ فیزیک دهم

جواب تمرین ۳-۳ صفحه ۵۷ فیزیک دهم

فصل ۳ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب صفحه ۵۷ کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم.

فیزیک دهمورزشکاری وزنه‌ای به جرم ۶۵kg را به طور یکنواخت، ۴۵cm بالای سر خود می‌برد کاری که این ورزشکار روی وزنه انجام داده است را محاسبه کنید. اندازهٔ شتاب گرانش زمین را g=۹/۸N/kg بگیرید.
پاسخ: به خاطر داشته باشید وقتی فردی جسمی را با تندی تکنواخت به سمت بالا حرکت دهد نیرویی که به جسم وارد میکند همان وزن آن است. در اینجا نیرو به سمت بالا و همچنین جابه جایی هم به سمت بلاست پس زاویه بین نیرو و جابه جایی صفر است (9=θ):جواب تمرین ۳-۲ صفحه ۵۴ فیزیک دهم

ویدیو آموزش و توضیحات این صفحه

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.