جواب تمرین صفحه ۶۴ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۶۴ فیزیک دهم

جواب تمرین ۳-۹ صفحه ۶۴ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۶۴ فیزیک دهم

جواب تمرین ۳-۹ صفحه ۶۴ فیزیک دهم

فصل ۳ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب صفحه ۶۴ کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم.

تمرینات فصل 3 فیزیک دهمبرای آنکه تندی خودرویی از حال سکون به vv برسد، باید کار کل W۱t روی آن انجام شود. همچنین برای آنکه تندی خودرو از vv به v۲v۲ برسد، باید کار کل W۲t روی آن انجام شود (شکل زیر). نسبت W۱t/W۲t  چقدر است؟جواب تمرین ۳-۹ صفحه ۶۴ فیزیک دهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.