کلمات درس ۶ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس ۶ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس آرش کمانگیر فارسی چهارم

کلمات درس ۶ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس آرش کمانگیر فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم /

درس ششم :: آرش کمانگیر

معنی برخی از جملات مهم:

شعر صفحه ۵۶ فارسی چهارم👇

 مرز را پرواز تیری می دهد سامان
معنی: پرواز یک تیر مرز را مشخص می کند

 گر به نزدیکی فرود آید خانه هامان تنگ آرزومان کور
معنی: اگر آن تیر در نزدیکی فرود آید خانه هایمان تنگ می شود و آرزو هایمان از بین خواهد رفت

ور بپرد دور تا کجا تا چند
معنی: اگر تا دور دست پرواز کند تا کجا ؟ چه مقدار ؟

کو بازوی پولادین و کو سرپنجه ی ایمان
معنی: آن بازوی نیرومند کجاست و آن ایمان قوی

جان خود را در تیر کرد
معنی: آرش تمام توان خود را به تیر منتقل کرد

معنی کلمات درس ششم فارسی چهارم

نقص : عیب ، کمی وکاستی بی تابی : بی قراری
نبرد : جنگ اندوهگین : غمگین ، غصه دار
آشتی : صلح و دوستی بردباری : صبر، شکیبایی
گهر : گوهر، مروارید ماهر : زبردست
استوار : پا برجا ، پایدار افراسیاب : فرمانده سپاه توران
فرود آید : پایین بیاید کمان : ابزار تیراندازی
چاره : راه حل ، تدبیر سامان دادن : منظّم کردن
سرپنجه : نیرومند ، توانا پولادین : ساخته شده از پولاد
پایداری : ایستادگی ، مقاومت دیرین : قدیمی
قامت : قد و بالا ، انداره چست : چالاک و چابک
پایداری : صبح زود، اول صبح برّان : برّنده ، تیز
رشید : راست قامت ، دلاور پهن : گسترده ، پهناور
تناور : تنومند گوارا : خوب ولذّت بخش
زمزمه : قوی ، آوازی زیرلب جاودانی : همیشگی
خرّم : شاد ، خوش حال گریزان : شتابان
چابک : تند وسریع تندر : صدای رعد
وارونه : برعکس زیرگوشی حرف زدن : پچ پچ کردن
منتظر : چشم به راه دشوار: سخت
بازوان : بازوها خاور : مشرق ، محل طلوع خورشید
گام : قدم سرپنجه : توانا ونیرومند
تیزبال : سریع سرانجام : عاقبت
تحقیر : کوچک شمردن توران : نژادی ایرانی
پیشنهاد : نظر، رأی اندوهگین : غمگین
اندوه : غم ، غصّه ، ناراحتی پهن : گسترده
نیم روز : میان روز، وسط روز بامداد : صبح زود
گهر : گوهر، مروارید تیغه : لبه ی شمشیر
وارونه : برعکس برق : صاعقه
بس : بسیار ، خیلی ، فراوان گوهر فشانی : پراکندن مروارید
اندر : در دیرین : قدیمی
نیرو : قدرت ، توانایی غرّان : غرّش کنان ، درحال غرّیدن
گام : قدم ، فاصله میان دو پا در راه رفتن تیره : تاریک ، سیاه
نگریستن : نگاه کردن ، دیدن تندر : بانگ وصدای رعد وبرق

کلمات مخالف و متضاد درس ششم کلاس چهارم

پیروزی شکست
نا امید امیدوار
سختی آسانی
آشتی قهر
خاور باختر
محکم سست
نهان آشکار
نازک ضخیم
دیوانه عاقل
شیرین تلخ
تیره روشن
توانا ناتوان
تنگ گشاد
بی جان جان دار
نیرومند ضعیف
بامداد شامگاه

کلمات هم خانواده درس ششم کلاس چهارم

تحقیر = حقارت ، حقیر
ماهر = مهارت
مشکل = اِشکال
منتظر = انتظار
توانا = توان
نقص = ناقص
رشید = رشادت
عیب = عیوب

کلمات سخت املایی درس ششم فارسی چهارم

طولانی – سپاه توران – افراسیاب – جیحون – بی تابی – قامتی رشید – استوار – نقص و عیب – تناور – تیغه ی شمشیر – گهر – چست و چابک – وزنده [مثل باد وزان] – غران – گریزان – گوهر فشانی

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، کلمات درس ۶ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات درس هفتم فارسی چهارم و برای بخش قبلی از مخالف درس رهایی از قفس کلاس چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از درک مطلب صفحه ۵۸ فارسی چهارم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.