جواب درس ۱۰ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۵۰ ، ۵۱

جواب درس ۱۰ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۵۰ ، ۵۱

گام به گام درس دهم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب درس ۱۰ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۵۰ ، ۵۱

گام به گام درس دهم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب هدیه دوم / درس ۱۰: خانواده‌ی مهربان

جواب دوست دارم صفحه ۵۰ هدیه ها دوم ابتدایی

من هم مانند امام علی (علیه‌السّلام) و خانواده‌اش … .
پاسخ: دوست دارم به نیاز مندان کمک کنم .

جواب کامل کنیم صفحه ۵۰ هدیه ها دوم ابتدایی

نام افراد خانواده‌ی پیامبر (صلّی‌اللّه علیه و آله) را در جاهای مناسب بنویس.

امام حسن (ع) امام حسین (ع)
حضرت علی (ع)حضرت فاطمه (س)
حضرت محمد(ص)

جواب فکر می‌کنم صفحه ۵۱ هدیه ها دوم ابتدایی

وقتی آن مرد فقیر با غذا وارد خانه شد، فرزندانش چه گفتند؟
پاسخ: خوشحال شدند و از پدرشان تشکر کردند و پرسیدند این غذاها از کجا آمده است .

آن مرد فقیر به فرزندانش چه گفت؟
پاسخ: گفت ما امشب مهمان خانواده ی امام علی ( ع ) بودیم .

آن شب وقتی بچّه‌های آن مرد خوابشان برد، چه خوابی دیدند؟
پاسخ: خواب دیدند زن و مردی با چهره ی نورانی به آن ها لبخند می زند .

یک کار خوب

اگر تو به جای آن بچّه‌ها بودی و می‌خواستی با چند جمله از حضرت علی (علیه‌السّلام) و خانواده‌اش تشکّر کنی، چه می‌نوشتی؟
پاسخ: من از شما خیلی تشکر می کنم ، شما خانواده ی دلسوز و مهربانی هستید و همیشه به فکر نیازمندان می باشید . من شما را دوست دارم …..جواب فکر می‌کنم صفحه ۵۱ هدیه ها دوم ابتدایی