گام به گام درس ۴ نگارش دهم ؛ صفحه ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۷۱

گام به گام درس ۴ نگارش دهم ؛ صفحه ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۷۱

جواب کارگاه نوشتن درس چهارم نگارش دهم

گام به گام درس ۴ نگارش دهم ؛ صفحه ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۷۱

جواب کارگاه نوشتن درس چهارم نگارش دهم

گام به گام نگارش دهم / درس چهارم: نوشته های گزارش

جواب کارگاه نوشتن صفحه ۶۴ و ۶۵ درس چهارم نگارش دهم

۱- گزارش زیر را بخوانید و متناسب با آن، پرسش هایی بنویسید؛ سپس سؤال ها را سازماندهی کنید.
[متن صفحه ۶۴ و ۶۵ نگارش دهم]

پرسش ها:
موزه آذربایجان در کدام شهر ایران است؟
چه آثار تاریخی در موزه به نمایش گذاشته شده است؟
مجسمه های تجسمی و تخیلی در کدام قسمت تالار می باشند؟
بنای موزه آذربایجان چند طبقه است؟
این موزه چندمین موزه باستان شناسی است؟
در تالار مشروطیت چه آثاری موجود است؟
در طبقه زیرزمینی موزه چه آثاری وجود دارد؟

سازماندهی پرسش ها :
موزه آذربایجان در کدام شهر ایران است؟
این موزه چندمین موزه باستان شناسی است؟
چه آثار تاریخی در موزه به نمایش گذاشته شده است؟
بنای موزه آذربایجان چند طبقه است؟
مجسمه های تجسمی و تخیلی در کدام قسمت تالار می باشند؟

سازماندهی پرسش ها:

جواب صفحه ۶۶ درس چهارم نگارش دهم

۲- یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و با بهره گیری از شیوە پرسش و پاسخ سازی، گزارشی بنویسید.

بازدید از یک مکان تاریخی
کتابخانه مدرسه یا شهر
اردوی دانش آموزی
سفر خانوادگی
فعالیت های یک روز تعطیل
🔶مهمانی خانوادگی

مرحله اول: پرسش های عینی
چه کسانی در این مهمانی حضور داشتند؟
این مهمانی به چه دلیلی برگزار شد؟
چه نوع غذا و نوشیدنی‌هایی در این مهمانی سرو شد؟
آیا در این مهمانی برنامه‌های خاصی برگزار شد؟
آیا همه مهمانان در این مهمانی راضی بودند؟
چه خاطراتی از این مهمانی با شما به یادگار مانده است؟

مرحله دوم: گزینش و سازماندهی پرسش
چه کسانی در این مهمانی حضور داشتند؟
این مهمانی به چه دلیلی برگزار شد؟
چه نوع غذا و نوشیدنی‌هایی در این مهمانی سرو شد؟
آیا در این مهمانی برنامه‌های خاصی برگزار شد؟
آیا همه مهمانان در این مهمانی راضی بودند؟
چه خاطراتی از این مهمانی با شما به یادگار مانده است؟

جواب صفحه ۶۷ درس چهارم نگارش دهم

گزارش:
پاسخ:به نظر من یک مهمانی خانوادگی، یک فرصت خوب است برای دیدار با خانواده و دوستان، اشتراک گذاری خاطرات و برگزاری مراسمی برای جشن یک مناسبت خاص مانند تولد، عروسی، یا عید است.
بنظرم برای برگزاری یک مهمانی خانوادگی خوب، اولین چیزی که باید در نظر گرفته شود، انتخاب تاریخ و محل مناسب است. بهتر است قبل از برگزاری مهمانی، با اعضای خانواده صحبت شده و تاریخ و محل مناسب را مشخص کرد. در طراحی و برگزاری مهمانی، باید مواظب بود که برنامه‌ی فعالیت‌ها و سفره‌ی غذا با دسته‌بندی‌هایی مانند نوع مهمانی، تعداد مهمانان و اعضای خانواده متناسب باشد.
همچنین برای برگزاری یک مهمانی خانوادگی خوب، باید از مهمانان محترم خود به درستی مراقبت کنیم و سعی کنیم برای آن‌ها حال و هوای خوبی ایجاد کنیم. سفره‌ی غذا با مواد خوب و کیفیتی تهیه شود و فضای مناسبی برای مهمانان آماده شود. در این مهمانی همچنین می‌توان بازی‌ها، برنامه‌های سرگرمی و مسابقات برای بچه‌ها و بزرگسالان برگزار کرد.
در کل، مهمانی خانوادگی یک فرصت خوب برای ایجاد خاطرات خوب و موفقیت‌هایی است که برای سال‌های آینده به یاد خواهیم داشتبرای برگزاری یک مهمانی خانوادگی موفق، باید به جزئیات کوچک و بزرگ توجه کرد.

جواب صفحه ۶۸ درس چهارم نگارش دهم

۳- به پرسش ها و نوشتە دوستانتان با دقت گوش دهید و آن را بر پایە سنجه های زیر، ارزشیابی کنید.
پاسخ: پاسخ این متن بستگی به نوشته دوستان شما دارد!

جواب حکایت نگاری صفحه ۷۱ نگارش دهم

حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید.
یکی را از حکما شنیدم که میگفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است؛ مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد، همچنان ناتمام گفته، سخن آغاز کند.
سخن را سر است اى خردمند و بُن *** میاور سخن در میان سخن 
خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش *** نگوید سخن تا نبیند خموش
پاسخ: یکی از حکما می‌گفت که هیچ‌وقت کسی به احمقی خود اقرار نمی‌کند، مگر آن کسی که وقتی در حال صحبت کردن با دیگری است، همچنان سخن ناتمام را آغاز می‌کند.
سخن شروع و پایان دارد ای انسان دانا پس در میان سخنان دیگران صحبت نکن.
چون انسان دانا و با فرهنگ هنگامی سخن می گوید که سکوت باشد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.