جواب درس ۶ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵

جواب درس ۶ هدیه های آسمانی دوم

گام به گام درس ششم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب درس ۶ هدیه های آسمانی دوم

گام به گام درس ششم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب هدیه دوم / درس ۶: پیامبران خدا

جواب حروف پراکنده صفحه ۳۳ هدیه ها دوم ابتدایی

این حرف‌های پراکنده را مرتّب کنید:

و ح ن – حضرت ….نوح… (علیه السّلام)
ی ا ر ا ب م هـ – حضرت …ابراهیم… (علیه السّلام)
س ی و م – حضرت …..موسی….. (علیه السّلام)
ی ی ع س – حضرت …..عیسی…….. (علیه السّلام)
ح د م م – حضرت ……محمد… (صلّی الله علیه و آله)

جواب گفت‌وگو کنیم صفحه ۳۴ هدیه ها دوم ابتدایی

به‌جز نام پیامبرانی که در درس خواندیم، چه پیامبران دیگری می‌شناسید؟
پاسخ: زرتشت ، یعقوب ، آدم ، یونس

جواب فکر می‌کنم صفحه ۳۴ هدیه ها دوم ابتدایی

من هم اگر بخواهم جمله‌ای زیبا درباره‌ی پیامبران بنویسم، می‌نویسم: …… .
پاسخ: با گوش کردن به حرف پیامبران و انجام کارهای درست و دوری از کارهای زشت می توانم از خای
مهربان تشکر کنم

جواب ببین و بگو صفحه ۳۴ هدیه ها دوم ابتدایی

با دقّت در تصاویر، داستان آن‌ها را برای دوستان خود بیان کنید.

جواب ببین و بگو صفحه ۳۴ هدیه ها دوم ابتداییپاسخ: حضرت نوح به دستور خدا و با کمک جبریل اولین کشتی را ساخت و از هر حیوان یک جفت در کشتی قرار داد تمام یاران حضرت نوح هم سوار شدند به فرمان خداوند طوفان شدیدی شروع شد و باران زیادی بارید و همه جا را آب فرا گرفت و تمام کسانی که روی زمین بودند غرق شدن و فقط کسانی که به حضرت نوح ایمان آورده بودند زنده ماندند .
جواب ببین و بگو صفحه ۳۴ هدیه ها دوم ابتداییپاسخ: زمانی که حضرت موسی به دنیا امد, فرعون پادشاه مصربود او دستور داده بود پسرانی که به دنیا می این را بکشند مادر حضرت موسی به فرمان خداوند او را در سبدی قرار دادو در رود نیل گذاشت اب رودخانه سبد ا به قصر فرعون فرستاد اسیه همسر فرعون سبد را برداشت و اورا به فرزندی قبول کرد و حضرت موسی در قصر فرعون بزرگ شد.

جواب امین و مینا صفحه ۳۵ هدیه ها دوم ابتدایی

امین و مینا درس «پیامبران خدا» را به پدر نشان می دهند. پدر می‌پرسد: بچّه‌ها! پیامبران مردم را به چه کارهایی دعوت می‌کنند؟

امین: به انجام دادن کارهای خوب مثل ………..
پاسخ: راستگویی

مینا: آن‌ها به ما یاد می‌دهند که …………
پاسخ: کارهای درست را انجام دهیم .

امین: به این که نباید دیگران را ……….
پاسخ: مسخره کنیم .

مینا: مثلاً این که نباید هنگام بازی با دوستانمان …………
پاسخ: بر سر آنها فریاد بکشیم .

پدر گفت: آفرین بچه‌ها! پیامبران آمدند تا حرف‌های خدا را به گوش مردم برسانند و آن‌ها را به خوبی‌ها دعوت کنند.

جواب دوست دارم صفحه ۳۵ هدیه ها دوم ابتدایی

به حرف‌های پیامبران خوب خدا گوش کنم تا … .
پاسخ: کارهای درست را یاد بگیرم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.