سوالات درس ۱ هدیه های آسمانی ششم با جواب

سوالات درس ۱ هدیه های آسمانی ششم با جواب

سوال و جواب هدیه ها ششم ابتدایی درس اول

سوالات درس ۱ هدیه های آسمانی ششم با جواب

سوال و جواب هدیه ها ششم ابتدایی درس اول

سوالات متن هدیه ششم / درس ۱ :یکتایی

۱.اصول دینی مسلمانان بر چند پایه استوار است ؟ نام ببرید ؟
پاسخ: پنج پایه، ۱-توحید، ۲-نبوت، ۳-امامت، ۴-عدل، ۵-معاد

۲.اولین اصول دینی و اعتقادی مسلمانان چیست ؟
پاسخ: توحید

۳.توحید به چه معناست ؟
پاسخ: توحید یعنی خداوند یکتاست و جز او خدایی نیست

۴.مسلمانان هر روز در اذان ، اقامه و نماز به چه چیزی شهادت می دهند ؟
پاسخ: به یکتایی و یگانگی پروردگار شهادت می دهند واو را ستایش می کنند

۵.چند صفت از صفات خداوند را نام ببرید؟
پاسخ: دانا ، توانا ، بخشنده ، مهربان ، بی همتا ، بی نیاز

۶.سه صفت از صفات خداوند را که در سوره ی توحید به آن ها اشاره شده است را نام ببرید؟
پاسخ: یکتایی ، بی نیازی، بی همتایی

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱ هدیه های آسمانی ششم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس ۲ هدیه ششم و برای بخش قبلی از سوالات متن هدیه ششم استفاده نمایید.