سوالات درس ۱۰ پیام نهم با جواب + PDF

سوالات درس ۱۰ پیام نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس دهم پیام های آسمانی نهم

سوالات درس ۱۰ پیام نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس دهم پیام های آسمانی نهم

سوالات متن پیام نهم / درس دهم : مسئولیت همگانی
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب پیام آسمانی نهم) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱-چرا امر به معروف و نهی از منکر از جمله مسئولیت های افراد جامعه نسبت به یکدیگر است؟
پاسخ: جامعه نیز مانند کشتی است و مردم آن همچون سرنشینان کشتی اند که سرنوشت آن ها به هم گره خورده است. برای همین اگر در جامعه، شخصی بخواهد قوانین الهی یا اجتماعی را زیرپا گذارد، نمی توان به سادگی از کنار خطا و گناه وی گذشت.

۲-امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟
پاسخ: توصیه یکدیگر به کار خیر و پسندیده و بازداشتن هم از کار ناپسند.

۳-چرا مومنان در مسئولیت بیشتری درباره ی امر به معروف و نهی از منکر از دیگران دارند؟
پاسخ: زیرا آن ها ولی یکدیگرند؛ یعنی همدیگر را دوست دارند و نسبت به سرنوشت یکدیگر احساس مسئولیت می کنند.

۴-خداوند در قران درباره ی امر به معروف و نهی از منکر مؤمنان چه می فرمایند؟
پاسخ: مردان و زنان مؤمن، دوستدار و یاور یکدیگرند، ]و از این رو یکدیگر را[ امر به معروف و نهی از منکر می کنند.

۵-چهار مورد از آثار منفی ترک امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنید.
پاسخ:
💠مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت می شوند؛
💠 کارهای نادرست و ناپسند در جامعه رواج می یابد.
💠 زشتی انجام بسیاری از این کارها از بین می رود، تا آنجا که حتی برخی زشتی ها به عنوان کار معروف و خوب شناخته می شود.
💠تعالیم و دستورات دین در میان مردم فراموش می شود
💠 انسان های فاسد بر مردم مسلط می شوند و کم کم آن قدر گناه و فساد در جامعه فراوان می شود که رحمت و برکت خداوند از آن جامعه برداشته و جامعه مستحق عذاب الهی می شود.

۶-امام کاظم(ع) درباره ی ضرورت امر به معروف و نهی از منکر چه می فرمایند؟
پاسخ: «حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید و گرنه شرور ترین افراد جامعه بر شما مسلط خواهد شد و در این صورت بهترین های شما هم اگر دعا کنند دیگر متسجاب نخواهد شد»

۷-با توجه به سخن حضرت علی جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را در میان اعمال نیک بیان کنید.
پاسخ: «همه ی کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره در برابر دریایی پهناور است. خداوند سبحان اقوام پیش از شما را عذاب نکرد ، مگر به این علت که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردند. پس بی خردان آن ها را به سبب معصیت ها عذاب کرد و خردمندان را به سبب نهی نکردن از زشتی ها.»

۸-هدف ما در نهی از منکر چیست؟
پاسخ: هدف ما در نهی از منکر این است که انسان خطاکار به اشتباهاتش ادامه ندهد.

۹- شیوه های امر به معروف و نهی از منکر را بنویسید.
پاسخ: الف) گاهی همین که با دیدن یک گناه روی خود را برگردانیم و با فرد خطا کار به سردی رفتار کنیم، برای جلوگیری از آن اشتباه کافی است.
ب) گاهی نیز شخص خطا کار متوجه زشتی رفتارش نیست؛ در این صورت ما باید با مهربانی و با برخورد خوب، او را متوجه اشتباهش کنیم و با احترام از او بخواهیم که دیگر آن خطا را تکرار نکند.
ج) در بعضی موارد نیز برای اینکه ناراحتی خود را از انجام گناهی نشان دهیم، باید آنجا را ترک کنیم.

۱۰- چرا نباید تا حد امکان خطاهای افراد را در جمع بازگو کنیم؟
پاسخ: برای حفظ آبروی افراد، تا حد امکان نباید خطاهایشان را در حضور دیگران به آن ها بازگو کنیم.

۱۱-برای اینکه امر به معروف و نهی از منکرمان تأثیر بیشتری داشته باشد باید چکار کرد؟
پاسخ: برای اینکه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر بیشتر شود، خوب است
خودمان به آنچه دیگران را به آن توصیه می کنیم، عمل کنیم و کاری را که از آن نهی می کنیم، انجام ندهیم.

۱۲-چرا هر امر به معروف و نهی از منکری یک موفقیت حساب می شود؟
پاسخ: هر امر به معروف و نهی از منکری، یک موفقیت است؛ زیرا اگر به نتیجه برسد، علاوه بر رسیدن به رضایت و پاداش الهی به اصلاح اطرافیان و جامعه خود کمک کرده ایم و اگر به نتیجه نرسد، به وظیفه ی خود عمل کرده ایم و از اجر و ثواب خداوند بهره برده ایم.

سوالات متن روی کتاب PDF
0.8MB