سوالات درس ۱۲ علوم ششم با جواب (جنگل برای کیست)

سوالات درس ۱۲ علوم ششم با جواب (جنگل برای کیست)

سوال متن درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی

سوالات درس ۱۲ علوم ششم با جواب (شگفتی های برگ)

سوال متن درس دوازدهم علوم ششم ابتدایی

سوالات متن علوم ششم / درس دوازدهم::  جنگل برای کیست؟

۱- زنجیره ی غذایی چیست؟
پاسخ: وابستگی غذایی موجودات زنده به یکدیگر را می توان به حلقه های زنجیر تشبیه کرد که به آن زنجیره ی غذایی می گویند

۲- شبکه ی غذایی چیست؟
پاسخ: چند زنجیره ی غذایی که در یک یا چند موجود زنده مشترک هستند و به این ترتیب با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند تشکیل یک شبکه ی غذایی را می دهند

۳- قارچ ها چگونه جاندارانی هستند؟
پاسخ: قارچ ها گروهی از جانداران اند که بقایای موجودات زنده را تجزیه می کنند و سبب می شوند که مواد تشکیل دهنده ی آن ها دوباره به طبیعت برگردد. مثلاً کار قارچ هایی که روی بقایای گیاهان و جانوران در جنگل رشد می کنند، تجزیه ی این بقایا و کمک به تشکیل و بهبود و تقویت خاک است

۴- کار قارچ هایی که روی بقایای گیاهان و جانوران در جنگل رشد می کنند چیست؟
پاسخ: تجزیه ی بقایای موجودات زنده و کمک به تشکیل، بهبود و تقویت خاک است

۵- رابطه ی بین مورچه و شته را توضیح دهید؟
پاسخ: در این رابطه ی همیاری، شته ها شهد شیرین گیاه را می مکند و مورچه ها، شته ها را با خود به لانه شان می برند تا ماده ی شیرینی را که شته ها دفع می کنند را بخورند شته ها نیز در لانه های مورچه ها از شکارچی ها در امان می مانند

۶- رابطه ای را مثال بزنید که درآن هر دو جاندار سود می برند؟
پاسخ: رابطه ی بین مورچه و شته

۷- رابطه ای را مثال بزنید که درآن یک جاندار سود می برد و جاندار دیگر نه سود می برد و نه زیان؟
پاسخ: رابطه ی بین کرکس و شیرها

۸- برای رابطه ای که در آن یک جاندار سود می برد و دیگری زیان می کند مثالی بزنید؟
پاسخ: رابطه ی بین اسب و مگس

۹.چه عواملی سبب از بین رفتن همه ی افراد یک نوع جانور یا گیاه می شود؟
پاسخ: وقتی زیستگاه جانداران تغییر می کند بعضی از آن ها نمی توانند خود را با اوضاع جدید سازگار کنند و به تدریج کم می شوند و حتی ممکن است سرانجام همه ی آن ها از بین بروند

۱۰- علت از بین رفتن شیر ایرانی چیست؟
پاسخ: به دلایلی مانند شکار شدن به دست انسان و از دست دادن زیستگاهش از بین رفت

۱۱- منظور از درختان بومی چیست؟
پاسخ: به درختانی که به طور طبیعی در هر منطقه رشد می کنند درختان بومی می گویند

۱۲.چرا تنوع گیاهی در جنگل های کاج کم است؟
پاسخ: زیرا درخت کاج موادی از ریشه ی خود در خاک ترشح می کند که مانع رشد بسیاری از انواع گیاهان می شود به همین علت تنوع گیاهان در جنگل های کاج کم است

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۲ علوم ششم با جواب (جنگل برای کیست) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۳ علوم ششم و برای بخش قبلی از سوالات متن درس ۱۱ علوم ششم استفاده نمایید.