سوالات درس ۱۴ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوالات درس ۱۴ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس چهاردهم مطالعات چهارم

سوالات درس ۱۴ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF

سوال و جواب درس چهاردهم مطالعات چهارم

سوالات مطالعات چهارم / درس ۱۴ :: سفری به شهر باستانی کرمانشاه

۱- شهر کرمانشاه در کجا واقع شده است؟
پاسخ: شهر کرمانشاه در غرب ایران و مرکز استان کرمانشاه است و در میان رشته کوه های زاگرس قرار دارد.

۲- در شهر کرمانشاه آثاری از کدام دوره ها مشاهده می شود؟
پاسخ: در کرمانشاه آثاری از دوره های هخامنشیان ، اشکانیان و ساسانیان ، مشاهده می شود.

۳- دو مکان تاریخی در کرمانشاه را نام ببرید.
پاسخ: ۱-طاق بستان ۲- بیستون

۴- در طاق بستان چه چیزهایی قرار دارد؟
پاسخ: در طاق بستان ، مجموعه ای از سنگ نبشته ها و سنگ نگاره های دوره ی ساسانیان قرار دارد.

۵- چهار تن از پادشاهان دوره ساسانیان را نام ببرید.
پاسخ: خسرو پرویز ، اردشیر دوم و شاهپور دوم و سوم ، از پادشاهان ساسانی بوده اند.

۶- ساسانیان پس از چه حکومتی به قدرت رسیدند؟
پاسخ: اشکانیان

۷- حکومت ساسانیان چگونه به وجود آمد؟
پاسخ: وقتی حکومت اشکانی ضعیف شد، جنگی میان فرمانروایان محلی، برای به دست گرفتن حکومت، شددت گرفدت.یکی از فرمانروایان، اردشیر، نوه ی ساسان بود.اردشیر ، در جنگ با اشکانیان ، پیروز شد و حکومتی را به وجود آورد که به نام جدش ، ساسانیان نامیده شد.

۸- شاپور اول چه بود و چه کرد؟
پاسخ: یکی از شاهان قدرتمند ساسانی ، شاپور اول بود که توانست بر رومی ها پیروز شود و امپراتور روم را اسیر کند.

۹- خسرو انوشیروان که بود و چه کارهایی در ایران انجام داد؟
پاسخ: یکی دیگر از شاهان معروف ساسانی ، خسرو انوشیروان بود که در زمان او شهرهای بزرگی در ایران ساخته شدد و بده دستور او دانشگاه بزرگی هم در جندی شاپور ( در استان خوزستان ) ساخته شد.

۱۰- زرتشتیان چه چیزی را مقدس می شمردند و در کجا نیایش می کردند؟
پاسخ: زرتشتیان آتش را مقدس می شمردند و در آتشکده ها، اهورا مزدا ( خدای دانا ) را نیایش می کردند.

۱۱- جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب پرکنید.
پاسخ: در زمان ساسانیان و … معماری… و …سنگ تراشی… پیشرفت زیادی کرد. کتاب مقدس زرتشتیان …اوستا… نام دارد.

۱۲- سه پایه اصلی دین زرتشت را نام ببرید.
پاسخ: سه پایه ی اصلی دین زرتشت پندار نیک ، گفتار نیک و کردار نیک است.

۱۳- سوغاتی های معروف کرمانشاه را نام ببرید
پاسخ: کاک (نوعی شیرینی)- گیوه ی کرمانشاه‌ی- نان برنجی

سوالات تایپ شده کتاب مطالعات چهارم PDF
0.8MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۴ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۵ مطالعات چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوال درس سیزدهم مطالعات چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب فعالیت درس ۱۴ مطالعات چهارم نیز دیدن فرمایید.