سوالات درس ۲۲ مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوالات درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوال و جواب درس ۲۲ اجتماعی ششم

سوالات درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوال و جواب درس ۲۲ اجتماعی ششم

سوالات متن مطالعات ششم / درس بیست و دوم : مبارزه ی مردم ایران با استعمار

۱- دولتهای قدرتمند در ایران بر سر چه چیزی با یکدیگر رقابت داشتند؟
پاسخ: دولت های قدرتمند بر سر نفوذ در ایران با یکدیگر رقابت می کردند

۲- چه چیزی اجازه دخالت به بیگانگان در ایران را می داد؟
پاسخ: حکومتهای نالایق در ایران به بیگانگان اجازه دخالت و نفوذ می دادند.

۳- مردم ایران در مقابل استعمارگران چه می کردند؟
پاسخ: مردم کشور ما همواره با استعمارگران مبارزه می کردند. از هر منطقه کشور ما انسانهای بزرگ و فداکاری برخاستند و برای کوتاه کردن دست بیگانگان از کشور تلاش کردند و در این راه رنج زیادی را تحمل کردند. حتی از جان خود گذشتند.

۴- چند شخصیت بزرگ را که با استعمار در ایران مبارزه کردند نام ببرید؟
پاسخ: امیر کبیر- میرزا کوچک خا ن- رئیس علی دلواری- دکتر مصدق- آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی- سید حسن مدرس- شیخ محمد خیابانی- امام خمینی

۵- پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری چه کسی بود؟
پاسخ: امام خمینی (ره)

۶- روز ملی شدن صنعت نفت چه روزی است ؟ چرا این روز تعطیل رسمی است ؟
پاسخ: ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت است . در چنین روزی ر سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد تا دست بیگانگان را از نفت ایران کوتاه کند . (قبل از آن دولت انگستان با به دست گرفتن استخراج نفت در ایران ، سرمایه ی ملی ما را غارت می کردند.)

۷- رهبر ملی و مذهبی که باعث ملی شدن صنعت نفت شدند را بنویسید.
پاسخ: دکتر محمد مصدق و آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی

۸- اقدامات امیر کبیر را بنویسید .
پاسخ: تاسیس مدرسه ی دارالفنون – انتشار روزنامه ی وقایع اتفاقیه – تاسیس چند کارخانه- کوتاه کردن دست بیگانگان از امور داخلی ایران

۹- نام اصلی امیر کبیر را بنویسید .
پاسخ: میرزا تقی خان فراهانی معروف به امیر کبیر که صدراعظم ناصرالدین شاه بود.

۱۰- رئیس علی دلاوری و میرزا کوچک خان به مبارزه یا چه کسانی پرداختند ؟
پاسخ: رئیس علی با نیروهای انگلیس که به جنوب ایران نفوذ کرده بودند. به مبارزه پرداخت و میرزا کوچک خان به مبارزه با قوای روس و انگلیس پرداخت و از رشت قیام کرد.