سوالات درس ۲۲ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات درس ۲۲ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس بیست و دوم ۲۲ مطالعات نهم با جواب

سوالات درس ۲۲ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس بیست و دوم ۲۲ مطالعات نهم با جواب

سوالات متن مطالعات نهم /
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب مطالعات اجتماعی نهم) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

درس بیست و دو ( حقوق و تکالیف شهروندی ) تهیه کننده: علی ندافی + ویرایش سایت همیار

سوالات صفحه ۱۴۸مطالعات نهم👇 همیار hamyar.in
۱-وقتی نهاد حکومت در یک جامعه شکل می گیرد، روابط متقابلی بین … مردم … و … حکومت… پدید می آید.

۲-منظور از واژه شهروندی چیست؟
پاسخ: واژه شهروندی به همین روابط متقابل مردم و حکومت اشاره دارد. شهروندی ارتباطی است که افراد را به یک حکومت مشخص پیوند می دهد و در نتیجه برای فرد و حکومت، حقوق و تکالیفی ایجاد می شود.

۳-منظور از حقوق شهروندی چیست؟
پاسخ: حقوق شهروندی در واقع وظایف و تکالیف حکومت را نسبت به مردم بیان می کند.

۴-حقوق و تکالیف شهروندی در کجا مشخص می شود؟
پاسخ: قوانین هر کشوربه خصوص قانون اساسی آن، حقوق و تکالیف شهروندی را معین می کند.

۵-چرا حقوق و تکالیف شهروندی یکسان نیست؟
پاسخ: زیرا حقوق و تکالیف شهروندی متناسب با قوانین بوده و از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. هر چند امروزه شباهت های زیادی نیز در حقوق و تکالیف شهروندی در جوامع مختلف مشاهده می شود.

۶-حقوق شهروندی طیف وسیعی از کدام حقوق را شامل می شود؟
پاسخ: از انواع حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … .

۷-پنج مورد از انواع حقوق شهروندی را بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی بنویسید.
پاسخ: حق برخورداری از عدالت قانونی- حق برخورداری از عدالت قضایی – حق برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی -حق مشارکت سیاسی -حقوق فرهنگی

۸-عدالت قانونی یعنی چه؟
پاسخ: عدالت قانونی یعنی اینکه حکومت در وضع قوانین، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین بین شهروندان تبعیض قائل نشود.

۹-پیامبر اکرم در مورد رعایت عدالت قانونی چه می فرمایند؟
پاسخ: … . امت های پیشین گرفتار و نابود شدند، زیرا وقتی اشراف آنها جرمی مرتکب می شدند آنها را از مجازات معاف می کردند. اما وقتی زیر دستان آنها همان جرم را مرتکب می شدند آنها را به شدت مجازات می کردند.

سوالات صفحه ۱۴۹ مطالعات نهم👇 همیار hamyar.in

۱۰-منظور از حق برخوداری از عدالت قضایی چیست؟
پاسخ: شهروندان حق دادخواهی دارند و هر کس می تواند متناسب با نوع دادخواست خود به دادگاه مراجعه کند. شهروندان حق دارند در همه دادگاه ها برای خود وکیل مدافع انتخاب کنند.

۱۱-شهروندان در چه مواردی حق برخورداری از تأمین اجتماعی را دارند؟
پاسخ: بیکاری، معلولیت، پیری، بازنشستگی، بی سرپرستی، از کار افتادگی و حوادث.

۱۲-وظیفه حکومت در مورد رفاه و تأمین اجتماعی چیست؟
پاسخ: حکومت باید با برنامه ریزی مناسب، زمینه را برای رفع فقر و محرومیت و ایجاد شرایط مناسب زندگی فراهم کند

سوالات صفحه ۱۵۰ مطالعات نهم👇 همیار hamyar.in

۱۳-مشارکت سیاسی یعنی چه؟
پاسخ: مشارکت سیاسی یعنی اینکه هر شهروند بتواند در امور سیاسی جامعه دخالت کند و در سرنوشت کشور خود نقش داشته باشد.

۱۴-حق برخوداری از رفاه و تأمین اجتماعی را توضیح دهید.
پاسخ: 💠 کلیه شهروندان حق دریافت خدمات عمومی به صورت برابر و عادلانه و در کوتاه ترین زمان ممکن را دارند.
💠 شهروندان حق دارند در مواردی مانند: بیکاری، معلولیت، پیری، بازنشستگی، بی سرپرستی، از کار افتادگی و حوادث از تأمین اجتماعی بهره مند باشند.
💠 هر شهروند حق دارد به آموزش و پرورش، مراکز فرهنگی و ورزشی، آتش نشانی، پلیس و نظایر آن دسترسی آسان داشته باشد.
💠 شهروندان حق دارند در محیط پاک و سالم و بدون آلودگی زندگی کنند و از خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی مناسب، به بهترین وجه برخوردار شوند.

۱۵-مشارکت سیاسی مردم از چه راه هایی ممکن است صورت بگیرد؟
پاسخ: ممکن است از راه های مختلفی چون شرکت در انتخابات، عضویت و همکاری در احزاب و انجمن های سیاسی، شرکت در راه پیمایی ها و تظاهرات صورت بگیرد.

۱۶-در انتخابات مردم چه نقشی دارند؟
پاسخ: در انتخابات، مردم ممکن است انتخاب کننده باشند و به منظور انتخاب کارگزاران سیاسی در انتخابات شرکت کنند و یا خود داوطلب نمایندگی و به دست گرفتن امور حکومت باشند که در این حالت مردم باید به آنها رأی دهند.

۱۷-در مورد انتخاب مستقیم و غیرمستقیم مردم بر اساس قانون اساسی توضیح دهید.
پاسخ: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مردم برای انتخاب برخی از کارگزاران مانند رئیس جمهور (رئیس قوه مجریه)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا اعضای شوراهای شهر و روستا به طور مستقیم به افراد مورد نظر خود رأی می دهند.

۱۸-بر اساس قانون اساسی مردم برای انتخاب کدام یک از موارد زیر بصورت غیر مستقیم به افراد رأی می دهند؟
الف) رئیس جمهور ( )
ب) رهبر (✔)
ج)شورای شهر و روستا ( )
د)نمایندگان مجلس ( )

۱۹-رهبر چگونه انتخاب می شود؟
الف) رأی مردم ( )
ب) مجلس خبرگان (✔)
ج)شورای نگهبان ( )
د)نمایندگان مجلس ( )

۲۰-برخی از حقوق فرهنگی که در قانون اساسی مورد تأکید است را بنویسید.
پاسخ: حمایت از تشکیل خانواده و پاسداری از روابط خانوادگی، حمایت از تعلیم و تربیت شایسته، آزاد بودن استفاده از زبان های قومی و محلی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی.

۲۱-نمونه هایی از تجاوز نکردن به منافع عمومی و حقوق دیگران را بنویسید.
پاسخ: 💠 همه افراد حق انتخاب شغل دلخواه و کسب درآمد دارند اما فرض کنید فردی بخواهد در شهر و در حیاط خانه خود دامداری ایجاد کند و دام پرورش دهد. از آنجا که این کار موجب آلودگی و ضرر رسیدن به بهداشت و سلامت ساکنان محله می شود و البته قانون نیز چنین اجازه ای را به وی نمی دهد.
💠 همه افراد، مالک اتومبیل خود هستند و حق دارند در جاده ها رانندگی کنند اما نباید با سرعت غیر مجاز حرکت کنند، زیرا این کار به جان دیگران آسیب می رساند.

۲۲-اصل چهلم قانون اساسی چه می گوید؟
پاسخ: شهروندان مجاز نیستند برای استفاده از حقوق خود به منافع عمومی زیان برسانند و حقوق دیگران را ضایع کنند.

سوالات صفحه ۱۵۱ مطالعات نهم👇 همیار hamyar.in

۲۳-هر شهروند در قبال حقوق شهروندی، تکالیف و تعهداتی دارد برخی از این تکالیف را بنویسید.
پاسخ: رعایت قانون و مقررات- همکاری با دولت- پرداخت مالیات و عوارض – دفاع از کشور -امر به معروف و نهی از منکر

۲۴-اثرات نادیده گرفتن قانون یا سرپیچی ازآن چیست؟
پاسخ: موجب اختلال و هرج و مرج در جامعه می شود.

۲۵-قانون چه موقع جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا می کند؟
پاسخ: وقتی پیدا می کند که همه افراد، اعم از کارگزاران و مسئوالن و مردم، آن را رعایت کنند و به آن پایبند باشند.

۲۶-برنامه ها و اقدامات عمرانی، اقتصادی و اجتماعی حکومت ها چه زمانی ثمر می دهد و به هدف می رسد؟
پاسخ: زمانی ثمر می دهد و به هدف می رسد که شهروندان نسبت به پیشرفت کشور دلسوز و حساس باشند و با دولت مشارکت و همکاری کنند.

۲۷-پیام مقام معظم رهبری در نوروز ۹۴ در مورد همکاری مردم و دولت چه بود؟
پاسخ: … . دولت کارگزار ملت است و ملت کارفرمای دولت است. هر چه بین ملت و دولت صمیمیت بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت.

۲۸-شعار سال ۱۳۹۴ چه بود؟
پاسخ: دولت و ملت همدلی و همزبانی

سوالات صفحه ۱۵۲ مطالعات نهم👇 همیار hamyar.in

۲۹-بخشی از درآمد های دولت از راه … مالیات… و … عوارض … تأمین می شود.

۳۰-مالیات چیست؟
پاسخ: مبلغی است که شهروندان بر اساس قانون و به صورت بالعوض به دولت پرداخت می کنند تا صرف هزینه های عمومی کشور شود.

۳۱-عوارض را با ذکر مثال تعریف کنید.
پاسخ: عوارض مبلغی است که شهروندان در مقابل دریافت خدمتی از دستگاه های اداری و دولتی، به آنها می پردازند، برای مثال، پولی که بابت امتیاز شمارگر(کنتور) آب و برق، صدور گواهی نامه رانندگی، عبور از بزرگراه ها یا وارد کردن کالا به کشور و مانند آن پرداخت می شود.

۳۲-وقتی عناصر قدرت در کشور وجود نداشته باشد، چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ: قدرت های مستکبر جهان ما را وادار به اطاعت می کنند و به راحتی می توانند بر سرنوشت و آینده کشور عزیزمان مسلط شوند.

۳۳-اقتدار چیست؟
پاسخ: اقتدار این است که علم، اقتصاد، سازندگی، پیشرفت، عزت و اعتبار بین المللی و همچنین توان دفاعی کشور، به وسیله نیروهای داخلی و از درون یک ملت، جوشیده و تقویت شود.

۳۴-وظیفه نیروی نظامی و انتظامی چیست؟
پاسخ: به شکل خاص وظیفه تأمین امنیت کشور و حراست از مرزهای کشور را بر عهده دارند.

۳۵-اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد چیست؟
الف)امر به معروف و نهی از منکر(✔)
ب) دفاع از کشور( )
ج) پرداخت مالیات ( )
د) خط و زبان ( )

۳۶-اصل ۸ قانون اساسی در باره امر به معروف و نهی از منکر چه می گوید؟
پاسخ: می گوید: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.

۳۷-حقوق شهروندی جمهوری اسلامی را با دوره قاجاریه مقایسه کنید.
پاسخ: -عدم وجود حق آزادی بیان، اظهار نظر و انتقاد در دوره قاجار
– عدم مشارکت مردم در امور سیاسی و از عدالت قانونی … .
-دسترسی کم مردم به حقوق رفاهی و تأمین اجتماعی
– به خاطر تفکر ارباب رعیتی حق برخورداری از عدالت قانونی و قضایی نیزکم بود
-در آن دوره مردم با عنوان رعیت شناخته می شدند نه شهروند.

۳۸-کدام اصل قانون اساسی کشور ما مربوط به حق تأمین اجتماعی است؟
پاسخ: اصل ۲۹ قانون اساسی

سوالات متن مطالعات نهم PDF
1MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.
در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۲۲ مطالعات اجتماعی نهم با جواب + PDF را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات متن درس ۲۳ مطالعات نهم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس بیست و یکم مطالعات نهم استفاده نمایید.