سوالات درس ۴ پیام نهم با جواب + PDF

سوالات درس ۴ پیام نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس چهارم پیام های آسمانی نهم

سوالات درس ۴ پیام نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس چهارم پیام های آسمانی نهم

سوالات متن پیام نهم / درس چهارم
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب پیام آسمانی نهم) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱-در چند جمله کوتاه، اتفاقات بعد از ظهور امام زمان را توصیف کنید.
پاسخ:
💠عدالت سراسر جهان را فرا گرفته است و خبری از حکومتهای ظالمانه و زورگو نیست.
💠حرص و طمع و ثروت اندوزی از میان جامعه رخت بربسته است.
💠مردم به دنبال فرد مستمندی میگردند تا صدقه ای به او بدهند یا به او کمکی کنند؛ اما انسان فقیری در جامعه یافت نمیشود.
💠انسان ها دیگر در برابر مجسمه های سنگی و یا انسان های دیگری مانند خودشان سر تعظیم فرود نمی آورند.
💠از آسمان و زمین برکت می بارد؛ نه خشکسالی هست و نه گرسنگی.
💠همه جا سرسبز و خرم است و همه با شادی و خوشبختی در کنار هم زندگی میکنند.

۲-پیامبر اکرم درباره ی قیام حضرت مهدی (عج) چه فرمودند؟
پاسخ: شما را بشارت باد به مهدی، مردی از خاندان من؛ در روزگاری که مردم گرفتار اختلاف و تزلزل هستند، قیام میکند و زمین را همچنان که از جور و ستم پر شده است از عدل و داد، آکنده میسازد.

۳-یکی از اثرگذارترین عقاید شیعیان اعتقاد به ………….. است.
پاسخ: اعتقاد به قیام و ظهور حضرت مهدی

۴-آیا اعتقاد به ظهور منجی مختص به شیعیان است؟
پاسخ: خیر، سایر مسلمانان نیز به ظهور یکی از فرزندان پیامبر و قیام او برای برقراری عدالت معتقدند. در تعالیم مسیحیت و یهود نیز اعتقاد به نجاتبخش بزرگ آسمانی به چشم میخورد؛ در تورات و انجیل نیز از چنین منجی بزرگی سخن به میان آمده است.

۵-حضرت مهدی چگونه نزدیک به ۱۲ قرن عمر کرده است؟
پاسخ: ١)با توجه به آیات قرآن کریم، داشتن عمر طولانی برای انسان، غیرممکن نیست.
در آیه ١۴سوره عنکبوت مدت حضور حضرت نوح در میان قومش و راهنمایی آن ها، ۹۵۰ سال ذکر شده است.
۲) از نظر علمی نیز داشتن عمر طولانی، ناممکن نیست؛ اگر کسی بتواند مسائل بهداشتی و تغذیه ای را به خوبی مراعات کند، از عمر طولانی تری برخوردار خواهد بود.

۶-امام حسن (ع) درباره ی طول عمر حضرت مهدی چه فرمودند؟
پاسخ: خداوند عمر او را در دوران غیبتش طولانی میگرداند، سپس به قدرت خداییاش او را در چهره جوانی کمتر از چهل سال آشکار میسازد تا مردم دریابند که خداوند بر هر کاری تواناست.

۷-حضرت مهدی چه زمانی ظهور می کند؟
پاسخ: هر چند وقت یکبار می شنویم که اشخاصی در کشورهای مختلف ادعا میکنند با امام زمان ارتباط دارند و در بین مردم شایعه میسازند که امام زمان در فلان وقت ظهور خواهد کرد ؛حتی گاهی افراد دروغگو و پُرمدعایی پیدا میشوند که پا را از این فراتر میگذارند و ادعا می کنند خودشان امام زمان اند .این گونه ادعاها در حالی مطرح میشود که در احادیث اهل بیت میخوانیم هر کس برای آمدن امام زمان وقتی را معین، یا ادعا کند ایشان را ملاقات میکند ، دروغگو ست.

۸-دو شرط مهم از شرایط ظهور امام زمان را بنویسید.
آمادگی مردم جهان برای همراهی قیام وجود یاران باوفا

۹-برخی می گویند وقتی امام زمان ظهور کند بیشتر مردم کشته می شوند ، آیا این مطلب درست است؟
پاسخ: واقعیت این است که پیش از آمدن امام زمان ، ظلم و خونریزی جهان را فرا گرفته است و قدرت ها و حاکمان زورگو هر کسی را مخلاف منافع خود ببینند، از بین می برند. دراین شرایط خداوند، امام را برای پایان دادن به جنگ و بی عدالتی به میان مردم میفرستد. پس هدف امام از قیام ، گسترش عدالت و مهربانی است و بی شک بسیاری از مردم جهان با این هدف مقدس همراهی خواهند کرد و برای رسیدن به آن، رهبری امام زمان را با دل و جان خواهند پذیرفت.

۱۰-آیا بعد از شکست حاکمان ظالم و پیروزی امام زمان ، جهان پایان می یابد و روز قیامت فرا میرسد؟
پاسخ: قیام امام برای این است که سرنوشت مردم در دست نیکوکاران و عدالت جویان قرار گیرد و مردم جهان پس از سالها به خوشبختی و آرامش برسند. بنابراین، اگر بلافاصله جهان به پایان برسد، آمدن ایشان چه سودی برای مردم خواهد داشت؟ در احادیث میخوانیم حکومت امام زمان ساله ادامه خواهد داشت و پس از ایشان نیز صالحان دیگری اداره جهان را به دست خواهند گرفت

۱۱- آیا ممکن است ما هم یکی از یاران امام زمان باشیم؟
پاسخ: با ظهور امام زمان ۳۱۳ نفر از بهترین انسان ها به او می پیوندند که اینان بهترین و نزدیکترین یاران آن حضرت اند. به جز این، تعداد بیشماری از افراد دیگر نیز خودشان را به حضرت مهدی می رسانند و آن حضرت را یاری میکنند. ما هم از خدا میخواهیم که ظهور امام را ببینیم و از یاران خاص یا از هزاران نفری باشیم که افتخار یاری امام زمان را پیدا میکنند.

۱۲-آیا یاران امام زمان فقط آن هایی هستند که ظهور ایشان را می بینند؟
پاسخ: یاران امام زمان فقط کسانی نیستند که ظهور امام را میبینند و به آن حضرت می پیوندند؛ اکنون هم گروهی از مردم از یاران امام زمان هستند، کسانی که با انجام واجبات دینی، دوری از گناهان، گره گشایی از کار گرفتاران و اخلاق نیک، باعث خوشحالی امام زمان میشوند، یارامام محسوب میشوند.

۱۳- طبق سخن پیامبر (ص) ، از بهترین کارهای امّت من ………..است.
پاسخ: انتظار ظهور

۱۴-با توجه به سخن امام رضا (ع) ویژگی های منتظران واقعی را بنویسید.
پاسخ: انتظار فرج به چند چیز است: صبور بودن، خوش رفتاری، همسایه داری، ترویج کارهای نیک، خودداری از آزار و اذیت دیگران، گشاده رویی، خیرخواهی و مهربانی با مؤمنان

۱۵-قرآن کریم خبر می دهد که حضرت نوح عمری طولانی داشت و فقط ۹۵۰ سال قوم خود را به سوی خدا دعوت میکرد.از این خبر چه نتیجه ای می توان گرفت؟
پاسخ: نتیجه می گیریم که داشتن عمر طولانی غیرممکن نیست.

دانلود سوالات متن روی کتاب PDF
0.4MB