سوالات درس ۵ مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوالات درس پنجم مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوال و جواب درس ۵ اجتماعی ششم

سوالات درس پنجم مطالعات اجتماعی ششم با جواب

سوال و جواب درس ۵ اجتماعی ششم

سوالات متن مطالعات ششم /

درس پنجم : عوامل موثر درکشاورزی

۱- انسان ها بخش عمده ی غذای خود را چگونه به دست می آورند ؟
پاسخ: از راه کشاورزی

۲- مراحل عمده ی کشاورزی را نام ببرید .
پاسخ: کاشت ، داشت ، برداشت

۳- عوامل مؤثر در کشاورزی را نام ببرید .
پاسخ: ۱ ـ عوامل طبیعی۲ ـ عوامل انسانی

۴- عوامل طبیعی مؤثر در کشاورزی را نام ببرید .
پاسخ: ۱ ـ خاک ۲ ـ آب و هوا ۳ ـ آب

۵- چه زمین هایی برای کشاورزی مناسب نیستند ؟
پاسخ: کوه های بلند و مرتفع ، زمین های پرشیب و سنگلاخ و زمین های آهکی و نمکی

۶- چه زمین هایی برای کشاورزی مناسب هستند ؟
پاسخ: دشت های هموار و جلگه هایی که خاک های آبرفتی و حاصلخیز دارند .

۷- آب و هوا چه تأثیری در تولید محصولات کشاورزی دارد ؟
پاسخ: هر محصول با یک نوع شرایط آب و هوایی سازگاری دارد .

۸- محصولات کشاورزی زیر برای رشد بهتر به چه آب و هوایی نیاز دارند ؟
پاسخ: خرما : آب و هوای گرم , برنج : آب و هوای معتدل و مرطوب , سیب زمینی : آب و هوای سرد

۹- آب مورد نیاز کشاورزی کشور چگونه تأمین می شود ؟
پاسخ: از آب باران و رودها و در بعضی نواحی از آب های زیر زمینی از راه کندن چاه یا قنات به زمین های کشاورزی می رسد .

۱۰- بیش تر مساحت کشورمان چه آب و هوایی دارد ؟
پاسخ: گرم و خشک

۱۱ . کشور ما از نظر بارندگی چه جایگاهی در جهان دارد ؟
پاسخ: از کشورهای کم باران است .

۱۲ . عوامل انسانی مؤثر در کشاورزی را نام ببرید .
پاسخ: ۱ ـ نیروی کار ۲ ـ ابزار و وسایل ۳ ـ سرمایه ۴ ـ مواد یا نهاده ها

۱۳ . نیروی کار چه تأثیری در کشاورزی دارد ؟
پاسخ: در کشاورزی به افرادی نیاز داریم که مهارت دارند و می توانند کارهای مربوط به کشاورزی را انجام بدهند ؛ افرادی مانند : کشاورز ، آبیار ، مهندس کشاورزی و …

۱۴ . از ابزار کشاورزی در چه کارهایی استفاده می شود ؟
پاسخ: برای شخم زدن ، آبیاری ، درو کردن ، کندن علف های هرز و غیره

۱۵ . سرمایه چه تأثیری در کشاورزی دارد ؟
پاسخ: باید پول داشته باشیم تا مواد و ابزار مورد نیازمان را بخریم ؛ اگر سرمایه ی ما کم باشد می توانیم با دیگران شریک شویم یا وام بگیریم .

۱۶- در کشاورزی مواد و نهاده ها چه هستند ؟
پاسخ: بذر ، سم و کود

۱۷- چگونه می توان از کشاورزان ایرانی حمایت کرد ؟
پاسخ: با خرید و مصرف محصولات کشاورزی ایرانی

۱۸- چرا محصولات ایرانی خوش عطر و خوشمزه است ؟
پاسخ: چون کشور ایران کشوری آفتابی است .

۱۹- کاشت یعنی چه ؟
پاسخ: انتخاب زمین مناسب , آبیاری اولیه برای اینکه زمین نرم شود , شخم زد زمین , کود دادن اولیه تا مواد لازم را به زمین اضافه کنند , انتخاب بذر , کاشت بذر

۲۰- داشت در کشاورزی یعنی چه ؟
پاسخ: داشت شامل آبیاری ، از بین بردن علف های هرز ( وجین کردن ) ، سم پاشی ، کود دادن دوباره و تقویت خاک می باشد.

۲۱- برداشت در کشاورزی چگونه صورت می گیرد ؟
پاسخ: با استفاده از ماشین آلات کشاورزی یا دست محصولات را درو کرده به بازار ارسال می کنند .

۲۲- متوسط بارندگی سالیانه ی ایران را با میانگین جهانی مقایسه کنید .
پاسخ: متوسط بارندگی در ایران ۲۶۰ میلی متر و میانگین بارندگی جهان ۸۰۰ میلی متر است .

۲۳- چگونه می توان از کشاورزان ایرانی حمایت کرد ؟
پاسخ: با خرید و مصرف محصولات کشاورزی ایرانی