سوالات درس ۶ پیام نهم با جواب + PDF

سوالات درس ۶ پیام نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس ششم پیام های آسمانی نهم

سوالات درس ۶ پیام نهم با جواب + PDF

سوالات متن درس ششم پیام های آسمانی نهم

سوالات متن پیام نهم / درس ششم
توجه: فایل دانلودی (سوالات PDF روی کتاب پیام آسمانی نهم) در انتهای سوالات قرار گرفته شد.

۱-پیامبر اکرم درباره ی حکمت وضو گرفتن چه می فرمایند؟
پاسخ: شستن صورت در وضو؛ یعنی خدایا هر گناهی که با این صورت انجام دادم، آن را شستشو میکنم تا با صورت پاک به جانب تو بایستم و عبادت کنم؛ شستن دستها در وضو یعنی خدایا ، از گناه دست شستم و به واسطه گناهانی که با دستم مرتکب شدم، دستم را تطهیر میکنم. مسح سر در وضو یعنی خدایا از هر فکر و خیال باطل و گناه آلود که در سر پرورانده ام، سرم را تطهیر میکنم؛ مسح پا یعنی خدایا من از رفتن به مکان های نامناسب پا میکشم.

۲- در چه مواردی واجب است که وضو داشته باشیم؟
پاسخ:
الف) وقتی میخواهیم نماز بخوانیم.
ب) وقتی قصد داریم دستمان را به آیات قرآن بزنیم.
ج) وقتی به یکی از نامهای خداوند (به هر زبانی که نوشته شده باشد) دست میزنیم.

۳- در چه مواردی مستحب است وضو داشته باشیم؟
پاسخ: هنگام تلاوت قرآن کریم
💠 همراه داشتن قرآن
💠 زیارت حرم های امامان
💠 رفتن به مسجد
💠 زیارت اهل قبور
💠 و حتی هنگام خوابیدن از مواردی هستند که شایسته است، انسان در این زمان ها وضو داشته باشد.

۴- پیامبر درباره ی آثار وضو گرفتن چه می فرمایند؟
پاسخ: بسیار وضو بگیر تا خداوند بر عمرت بیفزاید. اگر برایت میسر است که شب و روز با وضو باشی، این کار را انجام بده؛ کسی که با وضو میخوابد، بسترش تا صبح برای او مسجد خواهد بود و خوابش برای او نماز

۵- از شرایط وضوی صحیح چهار مورد را بنویسید.
پاسخ: الف) پاک بودن آب وضو
ب) مُطلق بودن آب وضو
ت)مُباح بودن آب و ظرف
ث) پاک بودن اعضای وضو
ر) نبودن مانع در وضو
ز) ترتیب
د) مُوالات

۶-آب مُضاف و آب مطلق را با ذکر مثال توضیح دهید.
پاسخ: آب مطلق: به آب خالصی گفته می شود که با چیز دیگر آمیخته نشده یا از چیزی گرفته نشده باشد؛ آب باران، آب چشمه ها و چاه ها، آب رودها، دریاها و آب لوله کشی که در خانه ها وجود دارد ، آب مطلق شمرده می شود…
آب مضاف: آبی که خالص نیست و آن را از چیز دیگری گرفته اند؛ مانند گلاب و آب میوه یا با چیز دیگری مخلوط شده باشد مثل آب نمک غلیظ و آبهای خیلی گل آلود، به گونه ای که دیگر به آن آب گفته نشود آب مضاف نامیده میشود.

۷-وضو گرفتن فقط با آب ……..صحیح است و ما نمیتوانیم با آب ……..، وضو بگیریم
پاسخ: مطلق — مضاف

۸-یکی از شرایط وضوی صحیح مُباح بودن آب و ظرف وضو است آن را توضیح دهید
پاسخ: آبی که ما با آن وضو میگیریم، باید مباح باشد؛ یعنی یا آب برای خودمان باشد یا اگر برای دیگری است، او از وضو گرفتن ما با آب رضایت داشته باشد. بنابراین، استفاده از آب غصبیحرام است و وضو نیز با این آب، باطل خواهدبود. البته وضو گرفتن با آبهایی که در مکان های عمومی قرار دارند، صحیح است

۹-ترتیب در وضو به معناست؟
پاسخ: واجب است تمام مراحل وضو را به ترتیب انجام دهیم؛ یعنی پس از نیت، ابتدا صورتمان را میشوییم؛ سپس دست راست را از بالای آرنج تا نوک انگشتان می شوییم و پس از آن دست چپ را نیز به همین صورت می شوییم؛ بعد با همان رطوبتی که در کف دست مانده است، سر را مسح و با همان رطوبت، روی پای راست را با دست راست مسح میکنیم و روی پای چپ را با دست چپ. اگر مکلف این ترتیب را به هم بزند، وضویش باطل میشود.

۱۰- مُوالات در وضو به چه معناست؟
پاسخ: واجب است کارهای وضو را پشت سرهم انجام دهیم و بین آن ها فاصله نیندازیم. اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله بیندازیم که حالت وضو به هم بخورد، به گونه ای که بگویند او مشغول کار دیگری شده است؛ مثلاً هنگام وضو گرفتن، کسی با تلفن منزل تماس بگیرد و مشغول صحبت شود، بدون آنکه کارهای وضو را دنبال کند، وضوی او باطل است.

۱۱-مراحل انجام غُسل ترتیبی را بنویسید.
پاسخ: ۱-نیت
۲-شستن تمام سر و گردن
۳-شستن نیمه ی راست بدن
۴-شستن نیمه ی چپ بدن

۱۲- سه مورد از مواردی را که مکلف باید برای نماز ، تیمم کند را بنویسید.
پاسخ: الف) آب در دسترس دارد؛ ولی غصبی، نجس یا خیلی گل آلود است.
ب) آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند، از تشنگی به سختی خواهد افتاد.
ج) آب برای او ضرر داشته باشد.

۱۳-شیوه ی صحیح تیمم کردن را بنویسید.
پاسخ: ١- نیّت
۲-کف هر دو دست را با هم روی خاک پاک و یا هر چیز دیگری که تیمم بر آن صحیح است، میزنیم.
۳-دست ها را بالای پیشانی می گذاریم و آن ها را تا روی ابروها و بالای بینی میکشیم.
۴-کف دست چپ را بر پشت دست راست می گذاریم و از مچ تا نوک انگشتان میکشیم
۵-کف دست راست را پشت دست چپ می گذاریم و از مچ تا نوک انگشتان میکشیم.

۱۴-چه چیزهایی وضو یا تیمم را باطل می کند؟
پاسخ: ١) خارج شدن ادرار، مدفوع و گازهای روده از بدن .
۲) به خواب رفتن (به صورتی که چشم نبیند و گوش هم نشنود)

سوالات متن روی کتاب PDF
0.5MB