سوالات درس ۸ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوالات درس ۸ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس هشتم هدیه های آسمان دوم

سوالات درس ۸ هدیه آسمانی دوم دبستان با جواب

سوال و جواب درس هشتم هدیه های آسمان دوم

سوالات متن هدیه دوم با جواب / درس هشتم : جشن میلاد

۱- حضرت محمد (ص) در کدام شهر به دنیا آمدند؟
پاسخ: شهر مکه

۲- در کودکی حضرت محمد به چه نامی شهرت داشتند و چرا؟
پاسخ: محمد امین به خاطر این که بسیار امانت دار بود .

۳- نام پدر و مادر حضرت محمد (ص) چه نام داشتند؟
پاسخ: پدر ایشان عبدالله و مادر ایشان آمنه نام داشتند.

۴- جشن میلاد پیامبر (ص) یکی از بزرگترین جشن های مذهبی ما مسلمان است . در این روز همه شاد هستیم .