کلمات درس ۳ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

کلمات درس ۳ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

معنی درس سوم فارسی دوم دبستان

کلمات درس ۳ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

معنی درس سوم فارسی دوم دبستان

معنی فارسی دوم ابتدایی / امروز برای شما دوستان همیاری قصد داریم تا معنی درس سوم فارسی دوم ابتدایی را قرار دهیم. / درس سوم :: خرش کوچولو

معنی کلمات درس خرش کوچولو فارسی دوم ابتدایی

کوچولو: کوچک
دلیل: علت
بقیّه: ادامه
اول: ابتدا
کثیف: آلوده
سالم: سلامت
این طوری: این شکلی
اما: ولی
پاکیزه: تمیز
بیمار: مریض
ناراحت: غمگین
پرسید: سوال کرد
بجنگد: مبارزه کند

مخالف کلمات درس خرش کوچولو فارسی دوم

زود دیر
جواب سوال
زیر رو
زیر قبل
رفت آمد
روز شب
ناراحت خوشحال
کم زیاد
بالا پایین
کثیف تمیز

کلمات مهم املایی درس ۳ فارسی دوم

بقیه‌ى – این طرف ها – نفهمیده – بى حوصله – گرسنه – کندوى عسل – کثیف – بعد – عزیزم – میکروب ها – موجودات – خطرناکى – تصمیم – صبح – بچه گنجشک – این طوری – اتفاقی – پاکیزه – غذا خوردن – استراحت – پزشک – مدتی – پیغمبر – تندرست – کثیف – سفارش – رسول خدا – خوردند غذا – همین – تکان – ستاره – پرتاب – خواب – چه طور –

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.