جواب درس ۱۳ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۲ و ۸۳ و ۸۴

جواب درس ۱۳ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۲ و ۸۳ و ۸۴

گام به گام فارسی هفتم دبستان درس سیزدهم

جواب درس ۱۳ فارسی دوم ابتدایی ؛ صفحه ۸۲ و ۸۳ و ۸۴

گام به گام فارسی هفتم دبستان درس سیزدهم

گام به گام فارسی دوم / درس ۱۳:: ایرانِ زیبا

درست، نادرست صفحه ۸۲ فارسی دوم

درست، نادرست صفحه ۸۲ فارسی دوم

گوش کن و بگو صفحه ۸۲ فارسی دوم

۱- نام چند مکان تاریخی و دیدنی را بگو.
تخت جمشید ،سی و پل

۲- چرا ما کشور خود، ایران را دوست داریم؟
چون در ایران زندگی می کنیم و ایران خانه ماست

۳- در شهر شما چه مکان‌های تاریخی و دیدنی وجود دارد؟
برج طغرل در شهرری – آرامگاه ابن باویه در شهر ری

۴-  ارگ بم در کجا قرار دارد؟
کرمان

حالا تو بگو صفحه ۸۳ فارسی دوم

دانشگاه یعنی … محل آموختن….
آزمایشگاه یعنی …… محل آزمایش….
…..آموزشگاه….. یعنی ..محل آموزش……

بیاموز و بگو صفحه ۸۳ فارسی دوم

مردان یعنی چند مرد ← مردها
زنان یعنی چند زن ← زن‌ها
پسران یعنی چند پسر ← پسر ها
چشمان یعنی چند چشم ← چشم‌ها
درختان یعنی چند درخت ← درخت‌ها
دختران یعنی چند دختر ←  دختر ها

پیداکن و بگو صفحه ۸۴ فارسی دوم

۱- کلمه‌هایی که «ها» دارند.
دیدنی ها ،کوه ها ، دشت ها ، دریاها ،جنگل ها ، زیارتگاه ها ، بناها ، قسمت ها

۲- کلمه‌هایی که «ان» دارند.
مردان ، زنان ، آنان ، دوستان، معلمان ، دشمنان

فکرکن و بگو صفحه ۸۴ فارسی دوم

۱- چرا سفر می‌کنیم؟
برای کسب تجربه تازه و دیدن جاهای جدید

۲- در سفر به چه چیزهایی باید توجّه کنیم؟
نام مکان های تاریخی و گردشگری

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.