گرامر درس دوم زبان نهم

گرامر درس دوم زبان نهم

دستور زبان درس ۲ انگلیسی نهم

گرامر درس دوم زبان نهم

دستور زبان درس ۲ انگلیسی نهم

گرامر درس 2 زبان انگلیسی نهم / با توجه به درخواست هایی که در روز های اخیر داشتیم در این مطلب قصد داریم تا برای شما عزیزان گرامر درس اول زبان انگلیسی نهم را قرار دهیم در این بخش به گرامر بخش هایی همجون گرامر زمان حال استمراری و  افعال پرسشی و همچنین مالکیت انسان و اشیاء میپردازیم

گرامر زمان حال استمراری

برای بیان کاری که هم اکنون در حال انجام می باشد ، از زمان حال استمراری استفاده می کنیم.

ساختار جمله :
کامل کننده جمله + ing + فعل اصلی + am/is/are + فاعل

گرامر زمان حال استمراری 

کاربرد

1- برای بیان عملی که هماکنون جریان دارد:

گرامر زمان حال استمراری 
او در حال تماشای تلویزیون است.
او در حال حاضر مشغول به کار است.

2 -برای بیان عملی یا موقعیتی که در حال حاضر در حال وقوع میباشد، اما الزاماً در همین زمان صحبت کردن در حال رخ دادن نیست:

گرامر زمان حال استمراری 
در حال خواندن یک کتاب هیجان انگیز هستم.
او در حال یادگیری زبان عربی است

(توجه داشته باشید که مثلاً در جمله اول، شخص گوینده ممکن است در همین لحظه مشغول مطالعه کتاب باشد و یا اینکه ممکن است منظورش این باشد که مدتی است مشغول مطالعه کتاب است ولی هنوز تمام نشده است.)

3 -برای بیان قراری تعیین شده در آینده:

I am meeting him at the park.
در پارک با او ملاقات می کنم.

4 -برای بیان کار یا شرایطی موقتی:

I’m living in a small flat now, but I’m trying to find a better one.
در حال حاضر در یک آپارتمان کوچک زندگی میکنم، اما دارم سعی میکنم یک بهترش را پیدا کنم

 

سوالی کردن در ing

برای سوالی کردن کافی است که فعل و فاعل را جا به جا کنیم.

سوالی کردن در ing

منفی کردن در ing

برای منفی کردن ، کافی است به فعل های (not – to be (am is are اضافه کنیم.
منفی کردن در ing

جملات سوالی همراه با کلمات پرسشی (… ,how , where , what , who ) یا Wh Questions

کلمات پرسشی (… , who , where ) کلماتی هستند که در «ابتدای جمله ی سوالی می آیند» و برای پرسیدن از موارد مختلف (مکان ، شخص و …) به کار می رندجملات سوالی همراه با کلمات پرسشی

گرامر درس ۲ زبان انگلیسی نهم

کلمات پرسشی wh ی، به این دلیل به این نام هستند که دارای دو حرف w و h می باشند. اما لزوماً نباید w و h پشت سر هم بیایند مثل How . هر کدام از این کلمات برای پرسیدن سوال خاصی از جمله استفاده می شوند و با استفاده از آنها می توان درباره فاعل، مفعول، چگونگی انجام فعل، محل، زمان و هدف انجام فعل سوال کرد. در جدول زیر تعدادی از آنها را مشاهده می کنید:گرامر درس ۲ زبان انگلیسی نهم

دقت کنید که مطالب پایین مکمل یادگیری بیشتر هستند

گرامر زبان نهم بخش چرا Why ؟

برای پرسیدن هدف انجام فعل، از Whyبه معنای ”چرا“ استفاده می کنیم. برای این کار، جمله را مانند سوالی نوع اول، سوالی کرده و سپس قید هدف را حذف می کنیم و Whyرا به ابتدای جمله اضافه می کنیم

دیوید برای استراحت (کردن) به خانه رفت.زبان نهم بخش چراچرا دیوید به خانه رفت؟

شیوه ساختن:

۱- برای ساختن سوال از جمله ی خبری، بخشی که میخواهید در مورد آن سوال بپرسید را حذف کنید و کلمه ی سوالی متناسب را در ابتدای جمله قرار دهید.
۲- سپس با توجه به زمان فعل، از فعل کمکی مناسب استفاده کنید.
(در مواقعی که Who فاعل جمله باشد از فعل کمکی استفاده نمیکنیم.) و همینطور زمانی که What فاعل باشد ( برای اشیاء و حیوان). پس برای سوال کردن از فاعل جمله، تنها باید Who یا What را به جای فاعل قرار دهیم و بقیه جمله را بدون تغییر بنویسیم. به مثال 5 توجه کنید. ما Ali را که فاعل است حذف میکنیمگرامر زبان نهم بخش چرا Why ؟

💠 در مثال پنج who فاعلی داریم.
💠 در مثال شش who به صورت مفعولی به کار رفته.
💠 درصورت قرار گرفتن افعال کمکی مانند did /does در جمله فعل اصلی به صورت ساده می آید.. (به جز حالتی که who فاعلی داشته باشیم). مثل مثال 5 در بالا.

مخفف کردن گرامر زبان نهم

برای مخفف کردن فعل های (to be (am is are ،با فاعل یا با not دقیقاً مانند آنچه در درس یک خواندیم عمل می کنیم.مخفف کردن گرامر زبان نهم

 

گرامر مالکیت انسان و اشیاء زبان نهم

مالکیت در زبان انگلیسی دو نوع است:

الف- مالکیت انسان: مالک، انسان است و با s ‘یا صفات ملکی (my , your , his , her , our , their ) بیان می شود.
ب- مالکیت اشیاء: مالک، شی است و با of بیان می شود

گرامر مالکیت زبان نهم

گرامر مالکیت انسان و اشیاء زبان نهم

نکته: اگر مالک انسان s جمع داشته باشد برای بیان مالکیت کافی است ۱ آپاستروف (‘) بعد از s بیاید. گرامر مالکیت انسان و اشیاء زبان نهم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.