گام به گام هندسه دوازدهم (PDF)

گام به گام هندسه دوازدهم (PDF)

حل تمرینات هندسه دوازدهم رشته ریاضی

گام به گام هندسه دوازدهم (PDF)

حل تمرینات هندسه دوازدهم رشته ریاضی

در این بخش از همیار ، برای شما عزیزان گام به گام هندسه دوازدهم را قرار داده ایم. همانطور که میدانید ، کتاب هندسه یکی از درس های تخصصی رشته ریاضی این پایه میباشد.
امروز نیز ما برای شما جواب فعالیت های این کتاب را آماده کرده ایم که امیدوارم نهایت استفاده را از آنها برای پیشرفت تحصیلی خود ببرید.

جواب فصل اول - درس ۱ (صفحه ۱۰ تا ۲۱)
1.2MB
جواب فصل اول - درس ۲ (صفحه ۲۲ تا ۳۲)
1.1MB
جواب فصل دوم - درس ۱ (صفحه ۳۴ تا ۳۹)
1.3MB
جواب فصل دوم - درس ۲ (صفحه ۴۰ تا ۴۶)
1MB
جواب فصل دوم - درس ۳ (صفحه ۴۷ تا ۶۰)
2.1MB
جواب فصل سوم - درس ۱ (صفحه ۶۲ تا ۷۶)
2MB
جواب فصل سوم - درس ۲ (صفحه ۷۷ تا ۸۶)
1.5MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.