گام به گام علوم پنجم ابتدایی

 1. جواب درس ۱ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۲، ۳، ۴، ۵، ۶
 2. جواب درس ۲ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶
 3. جواب درس ۳ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴
 4. جواب درس ۴ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۲، ۳۳، ۳۴
 5. جواب درس ۵ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴
 6. جواب درس ۶ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲
 7. جواب درس ۷ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲
 8. جواب درس ۸ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۶۴، ۶۵، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸
 9. جواب درس ۹ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۷۰، ۷۱، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸
 10. جواب درس ۱۰ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۸۰، ۸۱، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸
 11. جواب درس ۱۱ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۶، ۹۷، ۹۸
 12. جواب درس ۱۲ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴

گام به گام علوم پنجم ابتدایی

جواب فعالیت های علوم پنجم دبستان

گام به گام علوم پنجم ابتدایی

جواب فعالیت های علوم پنجم دبستان

در این بخش از سایت همیار ، قصد داریم تا برای شما دوستان جواب فعالیت های کتاب درسی علوم پنجم ابتدایی را قرار دهیم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.