گام به گام آموزش قرآن پنجم ابتدایی

 1. جواب درس ۱ قرآن پنجم ابتدایی؛ صفحه ۲، ۴، ۶، ۸
 2. جواب درس ۲ قرآن پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۱، ۱۲، ۱۶
 3. جواب درس ۳ قرآن پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۹، ۲۰، ۲۴
 4. جواب درس ۴ قرآن پنجم ابتدایی؛ صفحه ۲۷، ۲۸، ۳۴
 5. جواب درس ۵ قرآن پنجم ابتدایی؛ صفحه ۳۸، ۴۲
 6. جواب درس ۶ قرآن پنجم ابتدایی؛ صفحه ۴۵، ۴۶، ۵۰
 7. جواب درس ۷ قرآن پنجم ابتدایی؛ صفحه ۵۳، ۵۴، ۶۰
 8. جواب درس ۸ قرآن پنجم ابتدایی؛ صفحه ۶۴، ۶۸
 9. جواب درس ۹ قرآن پنجم ابتدایی؛ صفحه ۷۲، ۷۴
 10. جواب درس ۱۰ قرآن پنجم ابتدایی؛ صفحه ۸۰، ۸۴
 11. جواب درس ۱۱ قرآن پنجم ابتدایی؛ صفحه ۸۸، ۹۴
 12. جواب درس ۱۲ قرآن پنجم ابتدایی؛ صفحه ۹۸، ۱۰۲

گام به گام آموزش قرآن پنجم ابتدایی

جواب تمرین های درس به درس قرآن پنجم

گام به گام آموزش قرآن پنجم ابتدایی

جواب تمرین های درس به درس قرآن پنجم

در این بخش از همیار نیز قصد داریم تا برای شما عزیزان جواب تمرینات قرآن پنجم ابتدایی را قرار دهیم.

شما میتوانید با کلیک کردن روی لینک های بالا جواب تمرینات قرآن پنجم را به صورت درس به درس و رایگان مشاهده نمایید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.