گام به گام مطالعات ششم ابتدایی

 1. جواب فعالیت درس ۱ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۳، ۱۴
 2. جواب فعالیت درس ۲ مطالعات ششم؛ صفحه ۱۵، ۱۷
 3. جواب فعالیت درس ۳ مطالعات ششم؛ صفحه ۲۳
 4. جواب فعالیت درس ۴ مطالعات ششم؛ صفحه ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۸
 5. جواب فعالیت درس ۵ مطالعات ششم؛ صفحه ۳۲، ۳۳
 6. جواب فعالیت درس ۶ مطالعات ششم؛ صفحه ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۸، ۳۹
 7. جواب فعالیت درس ۷ مطالعات ششم؛ صفحه ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۵۰
 8. جواب فعالیت درس ۸ مطالعات ششم؛ صفحه ۵۲، ۵۳، ۵۴
 9. جواب فعالیت درس ۹ مطالعات ششم؛ صفحه ۶۱، ۶۴، ۶۵
 10. جواب فعالیت درس ۱۰ مطالعات ششم؛ صفحه ۶۹
 11. جواب فعالیت درس ۱۱ مطالعات ششم؛ صفحه ۷۳، ۷۴، ۷۶
 12. جواب فعالیت درس ۱۲ مطالعات ششم؛ صفحه ۷۸، ۷۹

گام به گام مطالعات ششم ابتدایی

جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی ششم

گام به گام مطالعات ششم ابتدایی

جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی ششم

همانطور که در عنوان مطلب گفته شده است ، در این بخش جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی ششم را قرار داده ایم.

شما میتوانید با کلیک روی لینک بالا گام به گام هر درس از مطالعات اجتماعی ششم دبستان را مشاهده و دریافت نمایید.

همچنین پیشنهاد میشود از سوالات مطالعات ششم و کاربرگه مطالعات ششم نیز دیدن کنید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.